Підручник Біологія 9 клас - О. А. Андерсон - Школяр 2017

Тема 4 ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

§ 23. Клітинний цикл. Мітоз

Згадаємо!

Що таке конденсація хроматину, хромосома, хроматида, центромера? Як відбувається нестатеве розмноження?

За рахунок чого відбувається ріст?

Клітинний цикл. Ви вже знаєте, що розмноження, ріст організмів зумовлені поділом клітин. Клітини можуть знову поділятися, старі ж клітини відмирають.

! Період існування клітини від початку одного поділу до наступного або від початку останнього поділу клітини до її загибелі називається клітинним циклом.

Клітинний цикл складається з власне поділу та інтерфази - періоду від утворення клітини до початку наступного поділу. В інтерфазі виокремлюють три періоди - пресинтетичний, синтетичний та постсинтетичний. Найтриваліший період - пресинтетичний (G1), під час якого клітини ростуть, утворюють потрібні для життєдіяльності речовини, запасають енергію. У цей період збільшується кількість органел клітин. Важливим є синтетичний період (S), під час якого утворюються копії молекул ДНК клітини, тобто відбувається реплікація (рис. 77). Утворені ідентичні дочірні молекули ДНК залишаються сполученими одна з одною. Вони є основою двох хроматид, з’єднаних в області центромери (рис. 78). Крім утворення копій ДНК в клітині відбувається подвоєння центріолей клітинного центру. У постсинтетичний період (G2) тривають накопичення енергії, синтез РНК й білків. Періоди, з яких складається інтерфаза, тривають до 90 % часу всього клітинного циклу.

Рис. 77. Клітинний цикл

? Який період інтерфази триває найдовше?

Рис. 78. Подвоєння ДНК

? Поясніть відмінність у будові хромосом у різні періоди інтерфази.

Мітоз. Одним з основних способів поділу еукаріотичних клітин є мітоз. і) Мітоз - це спосіб поділу еукаріотичних клітин, за якого з однієї материнської клітини утворюються дві дочірні, що є її генетичними копіями.

Мітоз поділяють на чотири фази. Існує кілька варіацій цього процесу. Ми розглянемо найтиповішу для тварин.

Профаза. Починає конденсуватися хроматин, формуються Х-подібні хромосоми. Центріолі клітинного центру починають розходитися до протилежних полюсів клітини. Формуються мікротрубочки, сукупність яких називається веретеном поділу. Одним кінцем вони сполучені з клітинним центром, іншим - з центромерами хромосом. Кожна хромосома сполучена з обома клітинними центрами. Далі ядерна оболонка розпадається на дрібні мембранні пухирці, зникають ядерця.

Метафаза. Унаслідок формування веретена поділу кожна хромосома розташовується на однаковій відстані від клітинних центрів, тобто в серединній, «екваторіальній» площині клітини.

Анафаза. Ця фаза є найкоротшою. Парні хроматиди, що утворюють хромосому, розділяються й починають рухатися за допомогою мікротрубочок веретена поділу до різних полюсів клітини. Ви пам’ятаєте, що хроматиди утворені однаковими молекулами ДНК. Через те під час анафази до кожного полюса клітини прямує по одній копії кожної молекули ДНК материнської клітини. Це дуже важливо для рівномірного розподілу генетичного матеріалу між дочірніми клітинами.

Телофаза. У заключній фазі дочірні хромосоми, що складаються з однієї хроматиди, досягають двох полюсів клітини. Навколо них формується ядерна оболонка. Далі відбувається поділ цитоплазми та формування двох нових клітин.

Біологічне значення мітозу полягає в точному передаванні спадкової інформації від материнської клітини дочірнім. Це основний спосіб збільшення кількості клітин у багатоклітинних організмах.

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗ МІТОЗУ (на прикладі клітин кореня цибулі)

Мета: ознайомитися з фазами мітозу на прикладі клітин кореня цибулі.

Обладнання та матеріали: мікроскоп, постійний мікропрепарат «Мітоз у корені цибулі».

Хід роботи

1. Розгляньте мікропрепарат «Мітоз у корені цибулі» за допомогою мікроскопа.

2. Знайдіть клітини, що перебувають у різних фазах мітозу.

3. Замалюйте клітини в зошиті.

4. Порівняйте з наведеною схемою.

Схема мітозу

ПОВТОРІТЬ, ПОМІРКУЙТЕ

1. Що таке клітинний цикл?

2. Що таке мітоз?

3. Опишіть процеси, що відбуваються під час мітозу.

4. Яке біологічне значення мітозу?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити