Підручник Біологія 9 клас - О. А. Андерсон - Школяр 2017

Тема 9 БІОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА. БІОТЕХНОЛОГІІ ТА МЕДИЦИНИ

§ 53. Клітинна інженерія

Згадаємо!

Що таке соматична клітина, яйцеклітина, сперматозоїд?

Клітинна (тканинна) інженерія. Це галузь біотехнології, у якій застосовують методи виділення клітин з організму, перенесення їх на штучні поживні середовища, де ці клітини продовжують жити й розмножуватися. Крім того, клітинна інженерія займається сполученням соматичних клітин різних груп організмів і, отже, одержанням гібридів. Завдяки цьому вдається схрещувати організми, гібридизація яких статевим шляхом є неможливою. Як приклад можна навести віддалену гібридизацію соматичних клітин людини й миші, курки й дріжджів тощо. Це дає змогу створювати препарати, що підвищують стійкість проти різних захворювань.

Перспективним напрямом клітинної інженерії є клонування організмів. Клоном називають сукупність клітин або особину, яка утворилися від спільного пращура нестатевим шляхом (рис. 208). Методика репродуктивного клонування тварин є такою: з незаплідненої яйцеклітини видаляють ядро й пересаджують у неї ядро соматичної клітини іншої особини. Таку зиготу пересаджують у матку самки, у якій розвивається ембріон. Ця методика дає змогу одержувати від цінних за своїми якостями плідників необмежене потомство. Уперше клонована свійська тварина (вівця Доллі) з’явилася в результаті використання донорського ядра клітини молочної залози дорослої вівці. У цього першого успішного експерименту є суттєвий недолік - дуже низький коефіцієнт виходу живих особин (0,36 %). Однак він доводить можливість повноцінного клонування.

Вівця Доллі

Клоновані телята

Рис. 208. Клоновані тварини

?! Поміркуйте над запитанням: «Чи є клонований організм точною генетичною копією материнського?»

Клонування людини - не лише наукова, а й етична проблема сьогодення. Репродуктивне клонування людей зіткнулося із великою кількістю етичних, релігійних і юридичних проблем, що нині не мають конкретного вирішення. У більшості країн світу репродуктивне клонування заборонене законом. Терапевтичне клонування, у свою чергу, передбачає використання ембріона для одержання стовбурових клітин. У деяких країнах цей тип клонування дозволений, наприклад у Великій Британії. Стовбурові клітини використовують для відновлення ушкоджених тканин та органів. У лабораторних умовах займаються розмноженням і подальшою спеціалізацією стовбурових клітин. Отже, можливим є штучне вирощування тканин і деяких органів людини й тварин.

Науковці розробляють методи одержання культури гібридів здорових клітин з раковими на штучних поживних середовищах, де виробляються антитіла, що знищують клітини злоякісних пухлин.

У природі трапляються химерні організми, переважно серед рослин. Людина навчилася створювати їх штучно (рис. 209).

Химерні тварини - це організми, що утворюються внаслідок поєднання бластомерів ембріонів з різними генотипами. Принцип одержання химер зводиться переважно до виділення двох чи більшої кількості ранніх зародків і їхнього злиття. Якщо в генотипі зародків, використаних для створення химери, є відмінності щодо певних характеристик, то вдається простежити долю клітин обох видів. За допомогою химерних мишей було, наприклад, з’ясовано питання щодо виникнення поперечносмугастих м’язів у ході розвитку багатоядерних клітин. Досліди зі створення химерних організмів тварин викликають негативне ставлення деяких учених. Водночас серед багатьох науковців і в суспільстві немає негативної реакції на химерні рослини.

Химерна Сенполія (Фіалка узамбарська)

Химерний лілійник

Рис. 209. Химерні рослини

ПОВТОРІТЬ, ПОМІРКУЙТЕ

1. Що називається клітинною інженерією?

2. Яке значення має клітинна інженерія?

3. Схарактеризуйте методи й наслідки клонування тварин.

4. Що таке химерні тварини?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити