Підручник Біологія 9 клас - О. А. Андерсон - Школяр 2017

Джерела додаткової інформації

1. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика : в 3 т. - М. : Мир, 1987.

2. Албертс Б., Брей Д, Льюис Дж и др. Молекулярная биология клетки : в 3 т.- М. : Мир, 1994.

3. Баринов Е. Ф. и др. Атлас электронной микроскопии : в 2 т. - Донецк, 1997-1998.

4. Біологія : до від. для учнів 10, 11 кл. та вступників до ВНЗ / В. О. Мотузний. - К. : НАУ, 2004. - 156 с.

5. Бойчук Ю. Д, Солошенко Е. М., Бугай О. В. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. - Суми : Унів. книга, 2003. - 284 с.

6. Вернадский В. И. Живое вещество биосферы. - М. : Наука, 1994. - 672 с.

7. Грин Н, Стаут У., Тейлор Д. Биология : в 3 т. - М. : Мир, 1990.

8. Гюнтер Э. и др. Основы общей биологии. - М. : Мир, 1982. - 440 с.

9. Дарвин Ч. Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь. - Л. : Наука, 1991. - 539 с.

10. Крисаченко В. С, Мостяєв О. І. Україна: природа і люди. - К. : НІСД, 2002. - 623 с.

11. Сингер М, Берг П. Гены и геномы : в 2 т. - М. : Мир, 1998.

12. Ситник О. С. Культурна антропологія: походження людини і суспільства : навч. посіб. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 180 с.

13. Сухомлинов А. И., Сухомлинова И. А., Микитюк А. Н. и др. Экология и здоровье человека. - Харьков : ХГПУ, 1992. - 128 с.

14. Царик Т. Є, Файфура В. В. Основи екології. - Тернопіль, 2003. - 208 с

15. Червона книга України : Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха — К. : Глобалконсалтинг, 2009. - 900 с.

16. Червона книга України : Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова. — К. : Глобалконсалтинг, 2009. — 600 с.

17. http: // biology.org.ua (Новини в біологічній галузі, бібліотека для підготовки, архів завдань біологічних олімпіад та турнірів.)

18. htpp: // my.science.ua (Проект, що популяризує науку в Україні. Науково- популярні статті, анонси різноманітних наукових та навколонаукових подій. Будьте в курсі!)

19. http: // elementy.ru (Актуальні новини науки, бібліотека, відеотека.)

20. http: // nobelprize.org (Офіційний сайт Нобелівського комітету. У розділі «Фізіологія та медицина» можна ознайомитися з дослідженнями багатьох видатних учених, про яких ви дізналися з підручника.)

21. http: // antropogenez.ru (Інформація стосується антропогенезу та загальних питань еволюції.)

22. htpp: // batrachos.com (Добірка матеріалів із зоології та екології.)

23. http: // wikipedia.org (Нескінченне джерело інформації про все. )

24. http: // lecbank.jimdo.com (Науково-популярні лекції та навчальні відео.)Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити