Підручник Біологія 9 клас - В. І. Соболь - Абетка 2017

Тема 1. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ ТА БІОЛОГІЧНІ МОЛЕКУЛИ

Узагальнення теми 1. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ ТА БІОЛОГІЧНІ МОЛЕКУЛИ

ЄДНІСТЬ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ - основна ознака живого на молекулярному рівні. До складу всіх живих організмів входять ті самі хімічні елементи, що є й у неживій матерії. Однак їх співвідношення в живому й неживому різне. Так, у живих організмах набагато більша частина хімічного складу припадає на чотири елементи. Крім того, усі живі організми побудовані з біомолекул, яких немає в неживій природі. Це білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти й АТФ (табл. 1).

Таблиця 1. ОСОБЛИВОСТІ, РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ОСНОВНИХ ХІМІЧНИХ СПОЛУК ЖИВОГО

Назва

Особливості

Різноманітність

Функції

Вода

Малі розміри молекул з міцними ковалентними зв'язками; водневі зв'язки між молекулами; дипольність молекул

Структурована

Вільна

Розчинник і реагент, тепло- і осморегулятор, опора і засіб транспортування, конформатор

Мінеральні солі

Існують у твердому стані або у вигляді йонів

Розчинні (хлориди, сульфати, нітрати), нерозчинні (фосфати, карбонати, силікати)

Регуляторна

Транспортна

Будівельна

Вуглеводи

Загальна формула - С nН2 nО n, гідрофільні й гідрофобні, солодкі й несолодкі, кристалічні й некристалічні, окиснюються до СО 2 і Н 2О

I. Моносахариди (рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза)

II. Дисахариди (лактоза, сахароза, мальтоза, мікоза)

III. Полісахариди (крохмаль, целюлоза, глікоген, хітин, муреїн, гепарин, пектини)

Будівельна

Енергетична

Поживна

Запаслива

Захисна

Ліпіди

Утворені жирними кислотами та спиртами; здатні утворювати складні ліпіди; легко утворюють емульсії; розчиняються в органічних розчинниках; окиснюються до СО 2 і Н 2О

I. Прості ліпіди (воски, жири)

II. Складні ліпіди (гліколіпіди, фосфоліпіди, ліпопротеїди)

III. Жироподібні, або ліпоїди (стероїди)

Будівельна

Енергетична

Запаслива

Захисна

Водоутворювальна

Теплоізоляційна

Регуляторна

Білки

Складаються з 20 амінокислот,зв'язаних пептидними зв'язками; властиві 4 типи структури; характерні денатурація, ренатурація й деструкція; окиснюються до СО 2, Н 2О і NH 3

I. Прості білки - протеїни: (альбуміни, глобуліни, гістони, склеропротеїни)

II. Складні білки - протеїди: (фосфо-, гліко-, нуклео-, хромо-, ліпопротеїди)

Будівельна

Енергетична

Запаслива

Захисна

Регуляторна

Поживна

Каталітична

Рухова

Транспортна

Сигнальна

Нуклеїнові кислоти

Складаються з нуклеотидів, зв'язаних фосфодіестерними й водневими зв'язками; характерні денатурація, ре- натурація й деструкція; утворюються завдяки реакціям матричного синтезу

РНК (А-, У-, Г-, Ц-рибонуклеотиди)

ДНК (А-, Т-, Г-, Ц-дезоксирибонуклеотиди)

Інформаційна (іРНК)

Транспортна (тРНК)

Будівельна (рРНК)

Спадкова (ДНК)

Аденозинфосфатні

кислоти

Є вільними нуклеотидами з аденіну, рибози й 1, 2 або 3 залишків ортофосфатної кислоти

АМФ (аденозинмонофосфатна),

АДФ (аденозиндифосфатна),

АТФ (аденозинтрифосфатна)

Енергетична

Самоконтроль знань

Тест-оцінювання 1. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИН ТА БІОЛОГІЧНІ МОЛЕКУЛИ І.

Завдання на встановлення відповідності

1. Установіть відповідність між біогенним елементом та його біологічним значенням.

1

Йод

А

у складі тироксину

2

Цинк

Б

у складі інсуліну

3

Кальцій

В

зсідання крові

4

Магній

Г

у складі хлорофілу

2. Зіставте малі молекули з макромолекулами, в утворенні яких беруть участь

1

жирні кислоти

А

РНК

2

амінокислоти

Б

целюлоза

3

моносахариди

В

гемоглобін

4

нуклеотиди

Г

бджолиний віск

3. Установіть відповідність між групами вуглеводів та прикладами сполук.

1

пентози

А

сахароза, лактоза

2

гексози

Б

рибоза, дезоксирибоза

3

дисахариди

В

крохмаль, целюлоза

4

полісахариди

Г

глюкоза, фруктоза

4. Установіть відповідність між типами нуклеїнових кислот та їхніми функціями.

1

ДНК

А

входять до складу рибосом

2

іРНК

Б

збереження спадкової інформації

3

тРНК

В

транспортування амінокислот до рибосом

4

рРНК

Г

передача інформації від ДНК до рибосом

5. Установіть відповідність між білками та функціями, що вони виконують.

1

колаген

А

забезпечує скоротливість м'язів

2

родопсин

Б

забезпечує зсідання крові

3

міозин

В

утворює хрящі й сухожилки

4

фібриноген

Г

сприймає світлові подразнення

ІІ. Завдання на вибір правильної комбінації відповідей

6. Виберіть ознаки, що характеризують зображений процес.

А

Назва

Б

Є властивістю…

В

Де відбувається?

1

репарація

1

білків

1

у цитоплазмі

2

транскрипція

2

РНК

2

у лізосомах

3

реплікація

3

ДНК

3

у цитоплазмі

4

ренатурація

4

ліпідів

4

у ядрі (нуклеоїді)

7. Виберіть ознаки, що характеризують виділений зв'язок у структурній формулі.

А

Назва

Б

Характерний для…

В

Виникає між…

1

водневий

1

вуглеводів

1

3

і С0 2

2

пептидний

2

ліпідів

2

NH 2

і С0 2

3

гідрофобний

3

білків

3

NH 3

і СООН

4

йонний

4

нуклеїнових кислот

4

NH 2

і СООН

8. Виберіть ознаки, що характеризують зображені сполуки.

А

Назва

Б

Мономерами є…

В

Функції

1

вуглеводи

1

моносахариди

1

побудова клітин

2

білки

2

жирні кислоти

2

джерело енергії

3

ліпіди

3

нуклеотиди

3

Збереження й реалізація спадкової інформації

4

нуклеїнові

4

амінокислоти


кислоти4

ендокринна регуляція


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити