Підручник Біологія 9 клас - В. І. Соболь - Абетка 2017

Тема 2. СТРУКТУРА КЛІТИНИ

Узагальнення теми 2. СТРУКТУРА КЛІТИНИ

Майже все, що існує в макросвіті, відбивається в біологічній клітині, як у мікросвіті.

К. Свенсон

КЛІТИНА - найменша біологічна система, основна структурна й функціональна одиниця живого, здатна до саморегуляції, самооновлення та самовідтворення. Будь-яка клітина є відкритою системою, яку поєднує із середовищем постійний потік енергії, речовин та інформації. Клітина може існувати лише тоді, коли кожний з її структурних компонентів виконує свої функції (табл. 3).

Таблиця 3. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ КЛІТИНИ

Самоконтроль знань

Тест-застосування 2. СТРУКТУРА КЛІТИН

І. Завдання на вибір правильної відповіді

1. Назвіть сполуки, що утворюють клітинні мембрани.

А білки, нуклеїнові кислоти

Б білки, фосфоліпіди

В ліпіди, білки, вуглеводи

Г фосфоліпіди, вуглеводи

2. Назвіть вид транспорту, за допомогою якого амеби захоплюють часточки їжі.

А дифузія

Б осмос

В фагоцитоз

Г піноцитоз

3. Назвіть зображену на ілюстрації органелу і групу, до якої вона належить

А лізосома; одномембранні

Б мітохондрія; двомембранні

В клітинний центр; немембранні

Г псевдоподія; органели руху

4. Яку функцію виконує органела клітини, позначена на ілюстрації?

А розщеплення речовин

Б клітинне дихання

В осморегуляцію

Г організацію цитоскелета

5. Який із прикладів ілюструє перетворення лейкопластів на хлоропласти?

А дозрівання томатів на сонці

Б пожовтіння лимонів

В утворення білої м'якоті в полуниць

Г позеленіння бульб картоплі на сонці

6. У якого з організмів немає ядра в клітинах?

А кишкова паличка

Б амеба

В мукор

Г евглена

7. Які органели руху мають лейкоцити людини?

А псевдоніжки

Б джгутики

В війки

Г щупальці

8. Розсмоктування хвоста у пуголовків жаби озерної відбувається за участі…

А рибосом

Б хлоропластів

В лізосом

Г псевдоподій

9. Синдром хронічної втоми розвивається у людини через порушення клітинного дихання, за що відповідають .

А ЕПС

Б пластиди

В мітохондрії

Г комплекс Гольджі

ІІ. Завдання на встановлення відповідності

10. Розпізнайте клітини та установіть відповідність між назвою та зображенням клітини.

А клітина бактерії

Б клітина ціанобактерії

В клітина рослини

Г клітина гриба

Д клітина тварини

11. Установіть відповідність між біологічними процесами та структурами клітини.

А синтез АТФ

Б здійснення фотосинтезу

В накопичення та розподіл білків

Г утворення веретена поділу

Д збереження спадкової інформації

ІІІ. Завдання на вибір правильної комбінації відповідей

12. Виберіть ознаки, що характеризують клітину.

А належність

Б ядро

В клітинна стінка

1 бактеріальна

1 наявне одне

1 немає

2 рослинна

2 наявні декілька

2 з хітину

3 грибна

3 є аналог - нуклеоїд

3 з целюлози

4 тваринна

4 наявне після поділу

4 з муреїну


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити