Підручник Біологія 9 клас - В. І. Соболь - Абетка 2017

Тема 4. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Узагальнення теми 4. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

СПАДКОВА (ГЕНЕТИЧНА) ІНФОРМАЦІЯ - сукупність відомостей про склад, будову білків і РНК і пов’язані з ними функції, що закладені в генах і закодовані в послідовності нуклеотидів молекул ДНК або РНК.

Ця інформація передається потомству під час розмноження та статевих процесів (кон’югації, трансдукції, трансформації), реалізується в процесі індивідуального розвитку особини та проявляється у вигляді певних ознак і властивостей організму (табл. 8).

Таблиця 8. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ

Поняття

Сутність

ГЕН

Ділянка ДНК, що містить інформацію про первинну структуру молекули білка або РНК і визначає можливість розвитку ознаки

ГЕНОМ

Сукупність спадкової інформації у клітинах організму певного виду, записаної на ДНК

ХРОМОСОМИ

Структури клітин еукаріотів, що забезпечують збереження, розподіл та передачу спадкової інформації

ЕКСПРЕСІЯ ГЕНІВ

Використання спадкової інформації генів для синтезу функціональних продуктів - молекул РНК та білків

ТРАНСКРИПЦІЯ

Передача інформації про первинну структуру білка з молекули ДНК на іРНК

ГЕНЕТИЧНИЙ КОД

Збереження спадкової інформації про амінокислоти білків у молекулах ДНК у вигляді послідовностей нуклеотидів

ТРАНСЛЯЦІЯ

Сукупність процесів, що здійснюють перетворення спадкової інформації іРНК у білок первинної структури

РЕПЛІКАЦІЯ

Самоподвоєння ДНК, що забезпечує точне копіювання спадкової інформації і передачу її з покоління в покоління

РЕПАРАЦІЯ ДНК

Сукупність процесів, за допомогою яких клітина знаходить і виправляє пошкодження молекул ДНК

ПОДІЛ КЛІТИН

Сукупність процесів, завдяки яким спадкова інформація клітини передається наступному поколінню клітин

КЛІТИННИЙ ЦИКЛ

Період існування клітини від одного поділу до іншого або до загибелі клітини

МІТОЗ

Поділ еукаріотичної клітини з утворенням двох клітин з таким самим набором хромосом, як у материнської клітини

МЕЙОЗ

Поділ еукаріотичних клітин, внаслідок якого утворюються дочірні клітини з удвічі меншим набором хромосом

РЕКОМБІНАЦІЯ ДНК

Перерозподіл генетичної інформації ДНК, що призводить до виникнення нових комбінацій генів

СТАТЕВІ КЛІТИНИ

Клітини з гаплоїдним набором хромосом для передачі спадкової інформації під час статевого розмноження

ЗАПЛІДНЕННЯ

Процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин з утворенням зиготи, яка дає початок новому організму

ОНТОГЕНЕЗ

Індивідуальний розвиток особини від її зародження до смерті, що відбувається відповідно до певних закономірностей

ЕМБРІОГЕНЕЗ

Період онтогенезу від зиготи до народження

ПОСТЕМБРІОГЕНЕЗ

Період онтогенезу, що триває від народження до загибелі

Самоконтроль знань

На ілюстрації зображений один із найкрасивіших видів павуків - павук-павич леопардовий (Маrаtus pardus), відкритий у 2014 р. в Австралії. Застосуйте свої знання теми для ознайомлення з цим павуком.

Тест-конструювання 4. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Де в клітинах павука зберігається спадкова інформація про будову, життєдіяльність й поведінку?

Р в гені

С в ядрі

Т у хромосомі

У у тРНК

2. Який процес забезпечує копіювання спадкової інформації павука для її передачі наступному поколінню?

Г репарація

Д рекомбінація

Е реплікація

Є регенерація

3. В якому наборі хромосом спадкова інформація передається наступному поколінню?

К у гаплоїдному

Л у диплоїдному

М у триплоїдному

Н у поліплоїдному

4. Який процес забезпечує поєднання спадкової інформації самця і самки павука?

А трансляція

Б транскрипція

В запліднення

Г експресія

5. Які структури визначають відмінність ознак самця від самки у павука?

А гомологічні хромосоми

Б геном

Д аутосоми

Е статеві хромосоми

6. Які клітини здійснюють передачу спадкової інформації наступному поколінню?

М нестатеві диплоїдні

Н статеві гаплоїдні

О нестатеві гаплоїдні

П статеві диплоїдні

7. Передні великі очі павуків містять фоторецептори із зоровими пігментами. Як називається процес утворення цих білків?

У трансляція

Ф транскрипція

Х експресія

Ц запліднення

8. Павуки-павичі відомі своїми шлюбними танцями. Назвіть період і етап онтогенезу, коли спостерігаються ці прояви статевої поведінки.

А ембріогенез; органогенез

Б ембріогенез; гаструляція

В постембріогенез; етап статевої зрілості

Г постембріогенез; етап дозрівання

9. Павутина павуків-павичів, яку вони використовують для коконів, утворена з білка фіброїну. Як інформація про цю сполуку закодована в павуків?

А у вигляді послідовності нуклеотидів ДНК

Б у вигляді послідовності нуклеотидів РНК

В у вигляді послідовності амінокислот Г у вигляді послідовності жирних кислот

10. Павуки-павичі ведуть бродячий спосіб життя і постійно зазнають впливу чинників середовища. Як називається процес виправлення пошкоджень їхньої ДНК?

Н репарація

О рекомбінація

П реплікація

Р регенерація

11. Як називається процес видозміни спадкової інформації, що є основою такої різноманітності?

М репарація

Н рекомбінація

О реплікація

П регенерація

12. Самці павуків-павичів досягають розмірів всього до 5 мм. А який процес забезпечує їхній ріст?

А брунькування

Б мейоз

В бінарний поділ

Я мітоз

Правильні відповіді дадуть змогу отримати назву методу визначення послідовності нуклеотидів у ланцюзі ДНК.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити