Підручник Біологія 9 клас - В. І. Соболь - Абетка 2017

Тема 6. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

§ 48. ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДИНИ

Скажіть, хвилі, що таке людина?

Звідки вона прийшла? Куди піде?

І хто над нами серед зірок живе?

Г. Гейне. Книга пісень. Питання

Основні поняття й ключові терміни: ЛЮДИНА РОЗУМНА. Антропогенез. Еволюційна біологія.

Пригадайте! Що таке еволюція?

Поміркуйте!

«Звідки ми прийшли?

Хто ми? Куди ми йдемо?»

(1897 - 1898) - картина французького художника Поля Гогена (1848 - 1903), одне з найбільш знаменитих його творінь.

Створена на Таїті, зберігається в Музеї витончених мистецтв у Бостоні, США. Хто ж така людина?

ЗМІСТ

Які особливості людини як біосоціального виду?

Всі сучасні люди, які проживають на Землі, належать до одного виду - Людина розумна, латинська назва якого Homo sapiens. Цей вид розглядається як сукупність популяцій, що поєднані генним потоком між собою, дають плодюче потомство, займають певний ареал, мають пристосування до умов життя і спільне походження.

Людина - біологічна істота, оскільки в неї наявні такі самі особливості, що й в усіх інших організмів. Це генетичний код, клітинна будова, процеси життєдіяльності, обмін речовин, енергії та інформації та ін. У системі органічного світу Людина розумна як біологічний вид належить до ссавців у межах типу Хордові. У людини, як і у всіх хордових, наявні хорда, зяброві щілини в глотці, нервова трубка (у зародковому розвитку) та ін. Як і всі ссавці, людина має диференційовані зуби, діафрагму, теплокровність, чотирикамерне серце, вигодовує малят молоком та ін.

Людина - суспільна істота, наділена свідомістю, членороздільною мовою, другою сигнальною системою, абстрактним мисленням і високим рівнем розумової діяльності. Вона характеризується вмінням створювати різноманітні знаряддя праці для виготовлення знарядь праці. Це дає підстави людині займати найвищий щабель розвитку органічного світу. Завдяки здатності концентрувати й передавати набутий досвід наступним поколінням, у людини формується культура (лат. cultura - догляд, освіта) - сукупність усіх матеріальних і духовних цінностей усього людства, створених упродовж його історії. Поняття культура об’єднує в собі науку, освіту, мистецтво, мораль, уклад життя та світогляд.

Основні відмінності людини від інших організмів пов’язані з трудовою діяльністю, прямоходінням і мовою. Так, у людини головний

мозок має більші відносні розміри (близько 2 % від маси тіла), більшу поверхню півкуль великого мозку (близько 1 250 см 2), домінує мозковий відділ черепа, слабкий розвиток надбрівних дуг, розвинутий підборідний виступ, хребет має характерні 4 вигини, грудна клітка сплощена спереду назад, таз розширений, склепінчаста стопа, розвинутий великий палець та ін.

Отже, ЛЮДИНА РОЗУМНА - біосоціальний вид, у організмів якого наявні біологічні особливості, що вказують на єдність з живою природою, та соціальні особливості, які відрізняють людину від інших організмів.

Які особливості та чинники еволюції людини?

На сьогоднішній час у суспільстві існують різні теорії походження людини. Назвемо окремі з них: божественна теорія (теорія Розумного створення, або Розумного задуму), теорії Позаземного втручання, сіміальна (від. лат. sіmа — мавпа) теорія та ін. У сучасній науці домінують погляди щодо антропогенезу, який відбувся під впливом еволюційних чинників.

Походження людини якісно відмінне від видоутворення в тваринному світі. Еволюція людини відбувалася не тільки під впливом біологічних, а й соціальних чинників. У формуванні особливостей людини визначальну роль зіграли прямоходіння, праця, мова й суспільний спосіб життя. Велике значення в процесі еволюції мала поява альтруїзму (здатність до самопожертви заради інших). Еволюція людини на сучасному етапі спрямовується дією соціальних чинників антропогенезу. Проте вплив біологічних чинників не припиняється. Так, у результаті дії природного добору у людини виробляється стійкість до інфекційних хвороб, діє мутаційний процес, у малих популяціях велике значення мають процеси дрейфу генів, внаслідок міжрасових шлюбів відбувається генний потік та ін.

Чинники еволюції людини

біологічні

соціальні

Рушійний: природний добір Елементарні: спадкова мінливість, дрейф генів, ізоляція, популяційні хвилі

Трудова діяльність Суспільний спосіб життя

Мова та абстрактне мислення

Отже, антропогенез - процес виникнення і формування людини в процесі еволюції, що відбувався під впливом біологічних і соціальних чинників.

Які основні етапи еволюції людини?

Еволюційна антропологія (від грец. антропос - людина, логос - наука) - наука, що вивчає походження й історичний розвиток людини. Ця наука шукає відповіді на запитання «Як, коли і де виникло людство?». Згідно із сучасними еволюційними поглядами лінія людини відокремилась у процесі тривалої еволюції від мавпоподібних предків не раніш ніж 10 млн років тому. А батьківщиною людства більшість науковців вважає Африканський континент.

Найдавнішим мавпоподібним предком людини на сьогодні вважається Ардіпітек корінний (Аrdipithecus гаmidus), який жив орієнтовно 4,4 млн років тому.

Іл. 135. Австралопітек афарський

Антропологам удалось зібрати практично цілий череп, пояс та скелет нижньої кінцівки, скелет верхньої кінцівки ардіпітека.

Сьогодні ардіпітека вважають безпосереднім попередником австралопітеків, від яких і почався рід Homo. Австралопітеки - мавпоподібні предки, яким було притаманне прямоходіння. Вони жили на відкритих просторах, де займалися полюванням, збиранням рослинної їжі, не відмовлялись від залишків тварин, що були здобиччю великих хижаків. На сьогодні описано декілька видів австралопітеків, серед яких найдавніші - австралопітек анаменський, австралопітек афарський (до цього виду належать останки відомої серед антропологів Люсі) (іл. 135), австралопітек африканський.

Людина вміла (Homo habilis) - найдавніший вид роду Людина, що з’явився в Східній Африці близько 2,4 млн років тому. Саме Людина уміла або один із її різновидів вважаються в теперішній час найвірогіднішими предками всіх пізніших представників людини. І саме цю дату можна вважати початком еволюції людини.

Людина прямоходяча (Homo erectus, застаріла назва - архантропи) - викопний вид, який розглядають як безпосереднього попередника сучасної людини. Вважається, що ці люди з’явилися у Східній Африці, еволюціонували від Людини рудольфської і через Близький Схід (Людина грузинська) широко заселили Євразію аж до Китаю (Людина юаньмоуська, або синантропи). До цього виду відносять і пітекантропів (жили в Південно-Східній Азії), гейдельберзьких людей (мешкали в Європі та Західній Азії), Людину флореську (виявлена в Індонезії і названа «хобітом» за аналогією з істотами, придуманими Дж. Р. Толкіном).

Людина неандертальська (Homo neanderthalensis, застаріла назва - палеонтропи) названа так тому, що перші залишки було знайдено в 1856 р. в печері в долині Неандерталь у Німеччині. Для неандертальців характерні низьке скошене чоло, суцільний надбрівний валик, недорозвинутий підборідний виступ, великі зуби. Користувалися кам’яними знаряддями, вміли добувати вогонь, поселялися на узбережжях річок, жили під природними навісами або в печерах, вміли говорити, хоча їхня мова була повільною. Неандертальці ховали своїх померлих.

Кроманьйонська людина (Homo sapiens, інша назва - неантропи) названа так тому, що перший кістяк було знайдено в 1868 р. у печері Кро-Маньйон у департаменті Дордонь у Франції. Нові відкриття молекулярної біології вказують на те, що перші кроманьйонці постали близько 100 тис. років тому. Це були високі, могутньої статури люди, у яких суцільного надбрівного валика не було, був підборідний виступ, що свідчить про розвиток мови. Жили в печерах, носили одяг, створювали наскельні малюнки, гравюри, скульптури, прикраси та музику. Відрізнялись від своїх сучасних нащадків тільки дещо більшим об’ємом мозку і міцнішою будовою тіла. Займалися полюванням на великих бізонів, мамонтів, оленів, ведмедів і диких коней.

Отже, еволюція людини, як і еволюція багатьох видів, відбувалася в декілька етапів.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Біологія + Латина

Визначте місце Людини розумної в системі органічного світу. Для цього зробіть переклад латинських назв і запишіть у таблиці в робочому зошиті українські назви основних систематичних категорій.

Місце людини в системі органічного світу

Латинська назва

Українська назва

Regnum Animalia


Phylum Chordata


Classis Mammalia


Ordo Primates


Familia Hominidae


Genus Homo


Species Homo sapiens


Біологія + Поезія

У Ліни Костенко є чудовий вірш, з якого ми наводимо рядки:

Мабуть, ще людство дуже молоде.

Бо скільки б ми не загинали пальці, —

XX вік! - а й досі де-не-де

трапляються іще неандертальці.

Хто такі неандертальці? Які ознаки неандертальців проявляються серед сучасних людей і чому?

СТАВЛЕННЯ

Біологія + Мистецтво

У департаменті Дордонь на південному заході Франції є печера, відома своїми залишками доісторичної людини, знайденими тут 1868 р. французьким палеонтологом Луї Ларте. Було знайдено і прикраси, зокрема перлини та зуби тварин у кулонах й намистах, що свідчить про первісне мистецтво. Печера дала назву всім людям епохи верхнього палеоліту. Про яких людей йдеться? Яке значення мистецтва в еволюції людини?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Завдання для самоконтролю

1 - 6

1. Хто така Людина розумна? 2. Наведіть приклади біологічних і соціальних особливостей Людини розумної. 3. Що таке антропогенез? 4. Назвіть чинники еволюції людини. 5. Що таке еволюційна антропологія? 6. Назвіть основні етапи становлення людини.

7 - 9

7. Які особливості людини як біосоціального виду? 8. Які особливості та чинники еволюції людини? 9. Які основні етапи еволюції людини?

10 - 12

10. Доведіть вплив біологічних і соціальних чинників на еволюцію людини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити