Підручник Біологія 9 клас - В. І. Соболь - Абетка 2017

Тема 6. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Узагальнення теми 6. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Еволюція - природне явище зміни популяцій, видів, вищих таксонів, біоценозів, флори і фауни, генів і ознак у часі в ході історії Землі.

Вікіпедія

БІОЛОГІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ - це незворотний, спрямований історичний розвиток живої природи. Вперше термін еволюція (від грец. еволюціо - розгортання) у біології використав швейцарський природознавець та філософ Ш. Бонне у 1762 р. Еволюція супроводжується змінами генетичного складу популяцій, формуванням пристосувань, утворенням видів, перетвореннями біогеоценозів і біосфери в цілому. Основними ознаками біологічної еволюції є: 1) незворотність; 2) спрямованість; 3) рівневість. Наука про причини, рушійні сили, механізми та закономірності історичного розвитку органічного світу називається еволюційною біологією (схема).

Схема. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Самоконтроль знань

Тест-конструювання 6. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

1. Хто із науковців, спостерігаючи за розвитком попелиць, зробив несподіваний висновок про наявність у живій природі еволюції?

О Ч. Дарвін

П К. Лінней

Р Ж. Б. Ламарк

С Ш. Бонне

2. Як Ч. Дарвін називав форму мінливості, що постачає для еволюції матеріал для природного добору?

С визначена

Т невизначена

У модифікаційна

Ф генотипна

3. Ці гігантські морські членистоногі є одними з найдавніших реліктових видів. Назвіть цих «живих викопних» тварин.

П гатерія

С латимерія

Р мечехвости

Т єхидна

4. Крило зяблика і крило бджоли, зябра раків і зябра риб, бульби картоплі і кореневі бульби жоржини є прикладами органів…

А аналогічних

Б атавістичних

В рудиментарних

Г гомологічних

5. «Онтогенез - це швидке повторення філогенезу». Назвіть закономірність.

Т біогенетичний закон

Ф закон генетичної рівноваги

У закон гомологічних рядів спадкової мінливості

Х закон зародкової подібності

6. Що є елементарною одиницею еволюції?

З мутації

И популяції

І природний добір

Ї дрейф генів

7. Прикладами дії якої форми добору є формування стійкості проти отрутохімікатів у комах та індустріальний меланізм у метеликів березового п'ядака.

А балансуючого

Б стабілізуючого

В розриваючого

Г рушійного

8. Яка форма еволюції призвела до появи посухостійких форм молочаїв та кактусів, зображених на фотографіях?

П дивергентна

С філетична

Р конвергентна

Т паралельна

9. Яка із гіпотез пояснює походження еукаріотів?

А симбіотична

Б гіпотеза «гастреї»

В гіпотеза «фагоцители»

Г гіпотеза «РНК-світу»

10. Назвіть вимерлу тварину, зображену на ілюстрації.

С риніофіт

У тіктаалік

Т ракоскорпіон

Ф трилобіт

11. Яка із ознак має ароморфний характер?

И застережне забарвлення сонечка

Ї корені-присоски омели

І квітка покритонасінних

Й гачкуватий дзьоб сови

12. Найдавнішою ерою розвитку життя на Землі є…

Ч протерозойська

Ю палеозойська

Ш мезозойська

Я архейська

За умови правильних відповідей ви отримаєте назву науки, одним із завдань якої є визначення геологічного віку осадових порід:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити