Підручник Біологія 9 клас - В. І. Соболь - Абетка 2017

Тема 7. БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Узагальнення теми 7. БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Біорізноманіття - це сітка життя, в якій виокремлюють гени, види й екосистеми.

Конвенція про біологічне різноманіття БІОРІЗНОМАНІТТЯ - це розмаїття організмів, видів та їхніх угруповань. Вивченням біорізноманіття займається диверсикологія.

Основними типами біорізноманіття є: генетичне, видове та екосистемне. Всі типи біорізноманіття пов’язані між собою (табл. 15, 16).

Таблиця 15. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ ЖИТТЯ

Неклітинні форми життя

Клітинні організми

Віруси

Субвірусні частинки:

- пріони;

- віроїди

Домен БАКТЕРІЇ

Домен АРХЕЇ

Домен ЕУКАРІОТИ:

- одноклітинні організми, здатні до фотосинтезу;

- грибоподібні організми;

- одноклітинні твариноподібні;

- рослини;

- гриби;

- тварини

Таблиця 16. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН, ГРИБІВ Й ТВАРИН

РОСЛИНИ

ГРИБИ

ТВАРИНИ

Нижчі рослини:

Слизовики

Первинні багатоклітинні

✵ Червоні водорості

Справжні гриби:

✵ Губки

✵ Зелені водорості

✵ Міксомікота

✵ Пластинчасті

✵ Діатомові водорості

✵ Оомікота

Справжні багатоклітинні

✵ Бурі водорості

✵ Хітридіомікота

Розділ Радіально-симетричні, або Кишковопорожнинні

Вищі рослини:

✵ Зигомікота

✵ Мохоподібні

✵ Аскомікота

✵ Кнідарії

✵ Хвощеподібні

✵ Базидіомікота

✵ Реброплави

✵ Плауноподібні

✵ Папоротеподібні

✵ Голонасінні

✵ Покритонасінні

Лишайники

Розділ Двобічносиметричні

✵ Плоскі черви

✵ Круглі черви

✵ Кільчасті черви

✵ Молюски

✵ Членистоногі

✵ Голкошкірі

✵ Хордові

Визначальні ознаки

Визначальні ознаки

Визначальні ознаки

1. Клітини тригеномні

1. Клітини двогеномні

1. Клітини двогеномні

2. Пластиди

2. Відсутність пластид

2. Відсутність пластид

3. Фотоавтотрофне живлення

3. Гетеротрофність й

3. Гетеротрофність

4. Прикріплений спосіб життя

осмотичне живлення

4. Активний спосіб життя

5. Клітинна стінка з целюлози

4. Прикріплений

5. Глікокалікс

6. Запасливий полісахарид - крохмаль

спосіб життя

6. Запасливий полісахарид - глікоген

5. Клітинна стінка з хітину

6. Запасливий полісахарид - глікоген

Самоконтроль знань

Тест-застосування 7. БІОРІЗНОМАНІТТЯ

1. У Ліни Костенко є рядки: «Прощай, …, із Командорських островів! Чудовисько, релікт, створіння ластогруде».

Назвіть цей вимерлий вид й укажіть, до якого типу тварин належав.

А безкрила гагарка

Б тарпан

В морська корова

Г Членистоногі

Д Ссавці

Е Хордові

2. Джеральд Даррелл писав про свою зустріч із цим представником родини Котячі: «На мене скажено блискав очима звір такої краси, що я зойкнув. Хутро в нього було коротким, шовковистим, соковитого золотаво-брунатного кольору, немов дикий мед. Очі зелені, точно листя під льодом, блищали, як слюда в променях згасаючого сонця». До якого домену та класу належить ягуар (Panthera onca), якого описав Д. Даррелл?

А Бактерії

Б Археї

В Еукаріоти

Г Плазуни

Д Хордові

Е Ссавці

3. Це уривок з книжки А. Д. Фостера «Філогенез»: «Однакгігантські видри його не зрозуміли. Дві застрибнули в човен і почали шматувати черевики людини. Ікла у видр були довжиною з палець, а щелепи достатньо сильні, щоб роздробити кістку середньої товщини. Чорні очі загрозливо блищали…». Назвіть вид, з яким у видри гігантської є найближча еволюційна спорідненість, та ознаку, яка є спільною для них.

А ведмідь бурий

Б морський котик

В куниця лісова

Г всеїдність

Д хижацтво

Е цівка

4. За допомогою ілюстрації визначте і назвіть форму життя й укажіть вид нуклеїнової кислоти, що утворює серцевину.

А фаг Т-4

Б ВІЛ

В ВТМ

Г одноланцюгова ДНК

Д одноланцюгова РНК

5. З 2014 р. Європейська і Середземноморська організація захисту рослин додала до списку небезпечних патогенів рослин, що потребують оголошення карантину, три види заразних частинок, які спричиняють хворобу каданг-каданг кокосової пальми, карликовість хризантем та веретеноподібність бульб картоплі (див. іл). Назвіть ці частинки та вкажіть їхню природу

А пріони

Б віроїди

В віруси

Г білки

Д ДНК

Е РНК

6. Mycobacterium tuberculosis - вид, що спричиняє переважну більшість випадків туберкульозу. Ці організми були вперше описані Робертом Кохом, який згодом отримав за це відкриття Нобелівську премію з фізіології та медицині 1905 р. До якої групи організмів належить цей вид та яка форма клітин цих організмів?

А Віруси

Б Бактерії

В Археї

Г кулясті, або коки

Д звивисті

Е паличкоподібні


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити