Хімія 10 клас

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ


§ 12. Кількісний склад розчинів


Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу:

пояснювати поняття «молярна концентрація», «масова частка» розчиненої речовини;

вміти визначати зазначені поняття, обчислювати склад розчинів і виготовляти розчини з певною молярною концентрацією розчиненої речовини.

Кількісний склад розчинів найчастіше виражається безрозмірною відносною величиною — масовою (об’ємною, молярною) часткою і розмірною величиною — концентрацією.

Концентрація показує відношення кількості розчиненої речовини (молярна концентрація) або маси (масова концентрація) до об’єму розчину.

Молярна концентрація (с) — це фізична величина, що визначається відношенням кількості розчиненої речовини (n) до об’єму розчину (V).

Виражається у моль/м3 або моль/л. Для позначення одиниці молярної концентрації використовують також символ M. Наприклад, 1М — одномолярний розчин, тобто с = 1 моль/л; 0,1М — децимолярний розчин (с = 0,1 моль/л); 0,02М — двосантимолярний розчин (с = 0,02 моль/л).

Припустимо, нам треба приготувати децимолярний розчин натрій сульфату. Це означає, що в розчині об’ємом 1 л має міститися сіль Na2SO4 кількістю речовини 0,1 моль, тобто M(Na2SO4) = 142 г/моль, m(Na2SO4) = 142 г/моль • моль = 142 г; 0,1 моль (Na2SO4) = 14,2 г.

Дослід. Зважуємо сіль Na2SO4 масою 14,2 г (пригадайте правила зважування) і всипаємо її в мірну колбу об’ємом 1 л.

Доливаємо потроху дистильовану воду і струшуємо колбу, аби сіль повністю розчинилася (пригадайте правила струшування рідини в колбі). Доливаємо воду до позначки на вузькій шийці колби, і децимолярний розчин солі об’ємом 1 л готовий: с (Na2SO4) = 0,1 моль/л.

Масова концентрація — це фізична величина, що визначається відношенням маси розчиненої речовини (m) до об’єму розчину (V).

Одиницями масової концентрації є кг/м3, г/л, г/мл. До введення системи СІ масову концентрацію розчину, виражену в г/мл (г/см3), називали титром розчину, а концентрацією — будь-які форми вираження відносного вмісту розчиненої речовини. Мілілітр (мл) — спеціальна назва кубічного сантиметра (см3).

Масова частка — це фізична величина, що дорівнює відношенню маси розчиненої речовини до маси розчину.

Масова частка — безрозмірна величина. Виражається у частках одиниці або відсотках. Наприклад, масова частка дорівнює 0,03, або 3 %.

Коротко про головне

Кількісний склад розчину виражається кількома способами, найчастіше — це масова частка або концентрація (не розчину, а розчиненої речовини!).

Концентрація показує відношення маси або кількості речовини, яка міститься в розчині, до об’єму розчину; відповідно розрізняють масову і молярну концентрації.

Молярна концентрація показує число молів розчиненої речовини, яке міститься в 1 л розчину. Позначається с; одиниці вимірювання — моль/м3, моль/л.

Частка розчиненої речовини — це відношення однотипних величин. Наприклад, масова частка є відношенням маси розчиненої речовини до маси розчину, безрозмірна величина. Позначається W (дубль ве), виражається у частках одиниці або відсотках.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити