Хімія 10 клас

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ


ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VIIA ГРУПИ


§ 19. Хлор. Фізичні властивості. Добування


Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу:

характеризувати фізичні властивості та способи добування хлору; складати рівняння, схеми електронного балансу відповідних хімічних реакцій.

Хлор уперше добув шведський хімік К. Шеєле (1774). Однак учений помилявся щодо природи добутого газу. У 1810 р. англійський учений Г. Деві висловив думку, що цей газ є простою речовиною. Через два роки французький хімік і фізик Ж.-Л. Гей-Люссак дав цьому газу сучасну назву хлор.

Фізичні властивості. Хлор складається з двохатомних неполярних молекул, які в твердому стані утворюють молекулярну кристалічну ґратку (мал. 24). Тому хлор леткий, неелектропровідний, має низькі температури плавлення і кипіння. За стандартних умов — це газ зеленкувато- жовтого кольору (див. мал. 22, б), отруйний, має різкий запах, який нагадує запах «хлорки». При охолодженні до -34 °С хлор перетворюється на рідину жовто- зеленкуватого кольору, а при -101 °С переходить у твердий стан. Хлор у 2,5 раза важчий за повітря.

К. Шеєле (1742 — 1786)

Ж.-Л. Гей-Люссак (1778 — 1850)

 

 

 

Мал. 24. Моделі молекули (а) та кристалічної ґратки (б) хлору

 

Порівняно з воднем і киснем хлор значно краще розчиняється у воді: за н.у. в 100 об’ємах води розчиняється 460 об’ємів хлору, що пояснюється хімічною взаємодією з водою. Водний розчин хлору називають хлорною водою. Її формула Сl2. Свіжоприготовлена хлорна вода має забарвлення й запах хлору.

Вдихання невеликої кількості хлору спричиняє подразнення дихальних шляхів, а значної — призводить до смерті від задухи. Поводитися з хлором треба дуже обережно і роботи з ним виконувати тільки у витяжній шафі!

При отруєнні хлором слід вдихати пару суміші спирту і 10 %-вого розчину амоніаку (однакових об’ємів).

Добування. У лабораторії хлор звичайно добувають взаємодією концентрованої хлоридної кислоти з манган(IV) оксидом MnO2 при нагріванні (мал. 25):

Реакція з калій перманганатом відбуватиметься без нагрівання:

Крім сполук Мангану, для одержання хлору використовують бертолетову сіль КС1О3, плюмбум(IV) оксид РbО2 тощо. Збирають хлор витісненням повітря у посудину дном донизу.

У промисловості хлор добувають електролізом розплаву або концентрованого розчину натрій хлориду:


Мал. 25. Добування і збирання хлору


Зріджений (за кімнатної температури під тиском 600 кПа) хлор зберігають у стальних балонах і так доставляють до місця використання.

Коротко про головне

Проста речовина хлор складається з двохатомних молекул, які у твердому стані утворюють молекулярну кристалічну ґратку. За стандартних умов це отруйний газ зеленкувато-жовтого кольору, з різким запахом, помірно розчиняється у воді, важчий за повітря, має низькі температури плавлення і кипіння. Розчин хлору у воді називається хлорною водою.

У лабораторії хлор добувають взаємодією концентрованої хлоридної кислоти з сильними окисниками. Основним промисловим способом одержання хлору є електроліз розплаву або концентрованого розчину натрій хлориду. Збирають хлор витісненням повітря у посудину дном донизу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити