Хімія 7 клас - Попель П.П. - Академія 2015

Шановні семикласники!

У цьому навчальному році ви розпочинаєте вивчати надзвичайно цікавий предмет — хімію. Учені-хіміки досліджують багато різних речовин, визначають їхній склад, властивості, здійснюють перетворення одних речовин на інші. Вони беруть участь у створенні матеріалів різноманітного призначення, ліків, косметичних засобів, удосконалюють виробництво металів, добрив, переробку корисних копалин, промислових і побутових відходів. Людство використовує досягнення хімічної науки для поліпшення умов життя, збереження природи для майбутніх поколінь. Ми вже не можемо обійтися без знань, які дає ця наука.

Хімія розкриває свої таємниці всім, хто цікавиться нею і прагне зрозуміти, що таке речовина, як і чому одні речовини перетворюються на інші. Ця наука має свої закони, логіку, мову.

Кожен із вас навчиться спостерігати за речовинами під час хімічних дослідів, зіставляти побачене і почуте на уроці з прочитаним у підручнику, робити висновки. Хімія допоможе вам набути павичок експериментування, сприятиме розширенню світогляду. Багато з того, про що дізнаєтесь під час уроків, знадобиться вам у житті.

Як вивчати хімію

Перша порада. Наполегливо працюйте на уроці, уважно слухайте розповідь учителя, спостерігайте за дослідами, які він демонструє вам і які ви здійснюєте в хімічному кабінеті; намагайтеся все зрозуміти.

Друга порада. Виконуючи домашнє завдання, спочатку прочитайте відповідний матеріал у параграфі підручника, уважно розгляньте малюнки, схеми, формули, а після цього розв’язуйте задачі і вправи. За необхідності зверніться до записів, зроблених вами па попередніх уроках хімії.

Третя порада. Учіться самостійно досліджувати речовини. У цьому вам допоможуть домашні експерименти. Як їх виконувати — описано в підручнику. Здійснюйте ці досліди з дозволу батьків.

Будьте завжди обережними. Невміле поводження з деякими речовинами може зашкодити вашому здоров’ю.

Як користуватися підручником

На початку кожного параграфа вказало, наскільки важливим і потрібним для вас с вміщений у ньому матеріал, а наприкінці параграфів сформульовано висновки. У підручнику крім основного тексту є й допоміжний текст; його подано похилим шрифтом і виокремлено кольоровою вертикальною лінією. Додаткову інформацію і цікаві факти розміщено на полях. Основні означення виділено кольором, а нові терміни, важливі твердження і слова з логічним наголосом — курсивом. Текст до лабораторних дослідів і практичних робіт подало на кольоровому тлі.

Після кожного параграфа наведено завдання, вправи і задачі, які розміщено переважно за зростанням складності. Наприкінці підручника містяться відповіді до деяких задач і вправ, словник термінів, а також предметний покажчик. Він допоможе швидко знайти сторінку підручника, па якій ідеться про певний термін, речовину, явище тощо.

Ми прагнули створити підручник, за яким вам буде легко і цікаво навчатися. Сподіваємося, ви полюбите хімію. Щиро бажаємо вам успіхів.

Автори

Вступ

1 Хімія — природнича наука

Матеріал параграфа допоможе вам:

> з’ясувати, чому хімію вважають природничою наукою;

> усвідомити зв'язок хімії з іншими науками;

> дізнатися про внесок хіміків у розвиток людства;

> зрозуміти, навіщо потрібно вивчати хімію.

Слово «хімія» має кілька значень. Хімією називають одну з наук, навчальний предмет у школі, університеті. Іноді це слово вживають як скорочену назву хімічної промисловості.

Хімія — одна із природничих наук. На уроках природознавства ви дізналися, що існує кілька наук про природу. До них належить і хімія.

Хімія — наука про речовини та їх перетворення.

У різні часи вчені-хіміки здійснювали багато експериментів із речовинами і намагалися зрозуміти явища, які спостерігали. Вони висували різні гіпотези, створювали теорії, які перевіряли під час нових дослідів.

Нині, вивчаючи речовини — як природні, так і добуті в лабораторіях, — хіміки визначають їхній склад, внутрішню будову, виявляють різні властивості. Результати їхньої діяльності знаходять широке застосування в промисловості, техніці, повсякденному житті.

Речовини та їх перетворення в навколишньому світі. Речовини є всюди — у повітрі, природній воді, ґрунті, живих організмах (мал. 1). Вопи поширені не лише па Землі, а й на інших планетах.

7klas.files/image002.jpg

Мал. 1. Речовини та їхні суміші в природі

У природі кожної миті відбуваються перетворення речовин. Так, живі істоти при диханні споживають частину кисню, що є в повітрі, а видихають повітря з підвищеним вмістом вуглекислого газу. Цей газ виділяється під час пожеж, гниття і розкладання решток рослин, тварин. Зелене листя вбирає вуглекислий газ і воду, які перетворюються в рослинах на органічні речовини та кисень, що надходить в атмосферу. У надрах планети протягом мільйонів років утворювалися різні мінерали, нафта, природний газ, вугілля. Безліч хімічних процесів відбувається в річках, морях і океанах.

Людина щодня здійснює перетворення речовин, навіть не здогадуючись про це. Мило, яким миємо руки, при розчиненні у воді перетворюється на речовини, що виявляють мийну дію. Зубна паста нейтралізує рештки кислот у роті. Під час приготування їжі з одних речовин утворюються інші, що мають повий смак, колір, запах. Харчова сода, додана у борошно, при нагріванні виділяє вуглекислий газ, який розпушує тісто. Оцтом можна видалити накип у чайнику, а соком лимона — вивести деякі плями на одязі. Ці та інші явища пояснює й передбачає наука хімія.

Хімія та інші науки. Усі природничі науки пов’язані між собою (схема 1), впливають одна на одну і взаємно збагачуються. Ізольований розвиток кожної з них неможливий.

Схема 1

Зв’язок хімії з іншими природничими пауками

7klas.files/image003.jpg

Перетворення одних речовин па інші супроводжуються різними фізичними явищами, наприклад виділенням чи поглинанням теплоти. Тому хіміки мають добре знати фізику. Учений-біолог, не обізнаний із законами хімії, незможе зрозуміти і пояснити перетворення речовин, які відбуваються в живих організмах. Хімічні знання потрібні й геологу. Використовуючи їх, він успішно здійснюватиме пошук корисних копалин. Лікар, фармацевт, косметолог, металург, кулінар, люди багатьох інших професій не досягнуть високої майстерності, якщо не матимуть відповідної хімічної підготовки.

Хімія є точною наукою. Перед тим як провести хімічний експеримент, і після його завершення вчений-хімік здійснює необхідні розрахунки. Їх результати дають змогу робити правильні висновки. Отже, діяльність хіміка неможлива без знання математики.

За останні півтора століття з’явилося багато нових наук, які стрімко розвиваються. Серед них — споріднені з хімією фізична хімія, біохімія, геохімія, агрохімія, космохімія, екологічна хімія.

Тисячоліттями люди жили в гармонії з природою. Але останнім часом ситуація погіршилася. Навколишнє середовище дедалі більше забруднюється виробничими та побутовими відходами. Внесення па поля надмірної кількості добрив, потрапляння вихлопних газів із двигунів автомобілів у повітря, шкідливих речовин із виробництв у водойми і ґрунт призводять до знищення рослин, загибелі тварин, погіршення здоров’я людей. Серйозною загрозою для всього живого є хімічна зброя — особливі, надзвичайно отруйні речовини. Знищення запасів такої зброї потребує чималих зусиль, коштів і часу.

Взаємини людини і природи вивчає наука екологія1. У полі зору вчених-екологів постійно перебувають проблеми захисту навколишнього середовища від забруднень. Збереження довкілля залежить від бережного ставлення до нього кожної людини, розуміння процесів, які відбуваються при потраплянні різних речовин у природу (мал. 2).

Хімічна промисловість. На хімічних заводах здійснюють переробку різноманітної природної сировини, добувають багато речовин. Продукти хімічних виробництв необхідні людям для забезпечення належного рівня життя (схема 2).

1 Назва походить від грецьких слів oikos — дім, помешкання і logos — слово, вчення.

7klas.files/image004.jpg

Мал. 2. Збережемо довкілля

Схема 2

Досягнення хімії — людині

7klas.files/image005.jpg

Ще в середині XVIII ст., у період становлення науки хімії, видатний російський учений Михайло Ломоносов писав: «Широко простягає хімія руки свої у справи людські… Куди не глянемо, скрізь постають перед очима нашими успіхи її старанності». У наш час слова вченого набули особливої актуальності.

Хімія — навчальний предмет. Хімію, як фізику і математику, називають фундаментальною наукою. Тому предмет «хімія» є невід’ємною складовою середньої освіти (мал. 3).

7klas.files/image006.jpg

Мал. 3. Учні виконують хімічний експеримент

Хімічні знання допомагають з’ясувати, що відбувається з речовинами в навколишній природі і живих організмах, чим багата наша планета, як змінюється все те, що на пій існує. Без цих знань ми не можемо свідомо поводитися з речовинами, ефективно і безпечно їх використовувати.

ВИСНОВКИ

Хімія — наука про речовини та їх перетворення. Це природнича наука, яка має тісні зв’язки з фізикою, біологією, математикою. Хімією також називають навчальний предмет.

Внесок науки хімії в розвиток цивілізації невпинно зростає. Досягнення учених-хіміків впроваджуються в хімічну промисловість, металургію, техніку, медицину, інші сфери діяльності людей.

Одним із найважливіших завдань людства є збереження природи, запобігання її забрудненню. Успішно виконувати ного допомагають хімічні знання.

?

1. Наведіть визначення науки хімії та прокоментуйте його.

2. Знайдіть відповідність (запишіть номер кожного речення, а потім — літеру а, б чи в із відповідним значенням слова «хімія»):

Речення

1) хімія, як і фізика, має свої закони;

2) світова продукція хімії — сотні мільйонів тонн різних речовин;

3) хімію викладають

в усіх країнах світу;

Значення слова «хімія»

а) навчальний предмет;

б) галузь промисловості;

в)наука.

3. Наведіть приклади перетворень речовин, про які не йшлося в тексті параграфа.

4. Назвіть кілька речовин, які не існують у природі, а добуті людиною і використовуються в повсякденному житті.

5. Прокоментуйте вивіску «Побутова хімія» в супермаркеті.

6. Що ви знаєте про забруднення довкілля речовинами промислового походження?Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити