Хімія 7 клас - Попель П.П. - Академія 2015

Розділ 1 Початкові хімічні поняття

12 Складні речовини

Матеріал параграфа допоможе вам:

> вирізняти серед усіх речовин складні речовини;

> розрізняти органічні й неорганічні речовини.

Складні речовини. Сполучення атомів різних хімічних елементів породжує надзвичайно велику кількість відповідних речовин, у десятки тисяч разів більшу, ніж простих речовин.

Речовину, утворену двома або більшою кількістю елементів, називають складною речовиною, або хімічною сполукою 1.

Більшість складних речовин мають молекулярну будову. Тому температури їх плавлення і кипіння невисокі. Частина таких речовин має запах.

Молекулярною сполукою є вода. Молекула води складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Оксигену (с. 39, мал. 30, б). Молекулярну будову мають чадний і вуглекислий гази (обидва утворені Карбоном і Оксигеном), цукор, етиловий спирт, оцтова кислота (утворені Карбоном, Гідрогеном і Оксигеном) та ін. Кількість атомів у молекулах складних речовин може бути різною — від двох до сотень і навіть тисяч.

Деякі сполуки мають атомну будову. Однією з них є мінерал кварц — головна складова піску. У ньому містяться атоми Силіцію й Оксигену, сполучені між собою (мал. 45).

Цікаво знати

У бактеріях виявлено речовину, молекула якої містить 19 913 атомів.

1 Зазвичай слово «хімічна» опускають.

7klas.files/image059.jpg

Мал. 45. Модель будови кварцу

Існують також складні речовини, які утворені йонами. Це — кухонна сіль, крейда, харчова і кальцинована сода, вапно, гіпс і багато інших.

Кристали кухонної солі складаються з позитивно заряджених йонів Натрію і негативно заряджених йонів Хлору (мал. 46).

7klas.files/image060.jpg

Мал. 46. Модель будови кухонної солі

Назви складних речовин. У цьому і попередніх параграфах підручника ми наводили традиційні, технічні або побутові назви складних речовин — крейда, кварц, харчова сода тощо. Крім них використовують і хімічні назви. Наприклад, хімічна назва кухонної солі — натрій хлорид. У ній перше слово є назвою одного із двох елементів, якими утворена речовина (його пишуть з малої літери), а друге походить від назви іншого елемента.

Органічні та неорганічні речовини. Нa уроках природознавства ви дізналися, що речовини поділяють на органічні та неорганічні. Раніше органічними речовинами називали ті, які містяться в живих організмах. Це білки, жири, цукор, крохмаль, вітаміни, сполуки, що зумовлюють колір, запах, смак овочів і фруктів. Згодом учені виявили, що існують й інші, подібні за складом речовини, які можна добути лише в хімічній лабораторії. Серед них — фармацевтичні препарати, штучні барвники, полімери тощо. Нині до органічних речовин зараховують майже всі сполуки Карбону (за винятком чадного і вуглекислого газів, крейди, харчової та кальцинованої соди, деяких інших).

До неорганічних речовин належать решта складних речовин, а також усі прості. Неорганічні речовини, як і органічні, поширені в природі. Вони містяться в ґрунті, мінералах, гірських породах, повітрі, природній воді. Деякі з них є в живих організмах.

Матеріал параграфів 11 і 12 узагальнює схема 4, яка ілюструє багатоманітність речовин.

Схема 4

Типи речовин

7klas.files/image061.jpg

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 2

Ознайомлення з простими і складними речовинами

Вам видано такі речовини:

варіант І — цукор, крейда (кальцій карбонат), графіт, мідь;

варіант II — крохмаль, алюміній, сірка, кухонна сіль (натрій хлорид).

Речовини містяться в склянках з етикетками. Уважно розгляньте речовини, зверніть увагу на їхні назви. Виявіть серед речовин прості (метали, неметали) і складні речовини, а також органічні та неорганічні. Запишіть у таблицю назву кожної речовини і вкажіть її тип, поставивши у відповідному стовпчику знак «+»:

Назва речовини

Проста речовина

Складна речовина

Органічна речовина

Неорганічна речовина

метал

неметалВИСНОВКИ

Складай речовини (хімічні сполуки) утворені двома або більшою кількістю хімічних елементів. Багато складних речовин мають молекулярну будову, деякі складаються зі сполучених між собою атомів.

Розрізняють органічні та неорганічні речовини. До органічних речовин зараховують майже всі сполуки Карбону, а до неорганічних — решту сполук і прості речовини.

?

83. Яку речовину називають складною? Назвіть кілька таких речовин.

84. Простими чи складними речовинами є металічні руди (їх переробкою добувають метали)? Відповідь обґрунтуйте.

85. Простою чи складною є речовина, при нагріванні якої виділяються вуглекислий газ і водяна пара? Відповідь поясніть.

86. Якими елементами утворені складні речовини з такими хімічними назвами: алюміній оксид, силіцій нітрид, натрій гідрогенсульфід?

87. Укажіть органічні та неорганічні речовини: алмаз, глюкоза, вода, крейда, олія, вітамін С (аскорбінова кислота).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити