Хімія 7 клас - Попель П.П. - Академія 2015

Розділ 3 Вода

На нашій планеті є речовина, якій зобов’язане своїм існуванням усе живе. Їй присвячено безліч пісень, віршів, казок, із нею пов’язано чимало народних звичаїв. Напевно, ви здогадалися, що ця речовина — вода. Вона вгамовує спрагу, знімає втому, дарує радість і енергію.

Вода є хорошим розчинником; у ній розчиняється багато речовин. Водні розчини ми щодня використовуємо в повсякденному житті. Вода бере участь у численних хімічних перетвореннях, які відбуваються в природі, технологічних процесах, живих організмах.

Серед найважливіших умов, необхідних для здоров’я і повноцінного життя людей, є вживання якісної питної води. Тому охорону водойм від забруднень вважають пріоритетним завданням для нашої цивілізації.

25 Вода

Матеріал параграфа допоможе вам:

> дізнатися про поширеність води в природі;

> пригадати фізичні властивості води.

Будова молекули. Вода — складна речовина, утворена двома елементами — Гідрогеном і Оксигеном. Її хімічна формула — Н2О.

Вода належить до оксидів. Це молекулярна речовина. Графічна формула молекули води —

7klas.files/image160.jpg

На малюнку 72 зображено моделі молекули води — кулестержневу і масштабну. У кожній моделі атоми подано кульками. Масштабна модель відрізняється тим, що в ній дотримано співвідношення розмірів атомів і молекули.

7klas.files/image161.jpg

Мал. 72. Моделі молекули води (а — кулестержнева; б — масштабна)

Поширеність у природі. Вода — одна із найпоширеніших речовин на нашій планеті. Вона вкриває понад 2/3 поверхні Землі (мал. 73). Приблизно 97 % усієї води знаходиться в морях і океанах. На прісну воду припадає менше 3 %; майже вся вона сконцентрована у снігах і льодах Антарктиди, Арктики, територіях із «вічною мерзлотою». Річки, озера, ставки містять лише 0,03 % води, наявної па планеті. Саме цю воду (здебільшого, післяочищення) людина використовує для своїх потреб.

7klas.files/image162.jpg

Мал. 73. Вода на планеті Земля

Цікаво знати

За дуже високого тиску вода залишається рідкою до температури 374 °С.

Вода в незначній кількості міститься в атмосфері, причому — у трьох агрегатних станах. Водяна пара зумовлює вологість повітря; із маленьких краплинок води, сніжинок, часточок льоду утворюються хмари, тумани, атмосферні опади. Вода є також у літосфері — як у «вільному» стані (підземні води), так і в «хімічно зв’язаному» (її молекули входять до складу різних природних сполук і мінералів).

Чистої води в природі не існує. Контактуючи з повітрям, вода розчиняє невеликі кількості його компонентів — кисню, азоту, вуглекислого газу. У ній містяться ще й часточки пилу, інші розчинні та нерозчинні домішки.

У живих організмах масова частка води становить від 50 до 99 %. В організмі дорослої людини її приблизно 65 % за масою.

Фізичні властивості. Про важливі фізичні властивості води ви довідалися на уроках природознавства. Загальновідомо, що чиста вода — безбарвна рідина без запаху і смаку, яка замерзає при температурі 0 °С, а закипає при 100 °С (за тиску 760 мм рт. ст.). Вона має густину 1,00 г/см3 (при 4 °С), малу теплопровідність, не проводить електричного струму. Воду в твердому стані називають льодом, а в газуватому стані — водяною парою.

Лід трохи легший за воду; його густина становить 0,917 г/см3. (Інші речовини у твердому стані мають більшу густину, ніж у рідкому.) Між молекулами Н2О у льоді існують порожнини. При таненні вони зникають, і речовина «ущільнюється». Завдяки тому, що лід не тоне у воді, значна частина водойм не промерзає до дна. Це рятує рибу, інших мешканців річок і озер від загибелі (мал. 74).

Розклад води. Вода — термічно стійка речовина. Її молекули починають руйнуватися за дуже високої температури. При 2500 °С розкладається приблизно 11 % усіх молекул, а при 1000 °С — лише 0,03 %. Продуктами розкладу води є водень і кисень:

7klas.files/image163.jpg

Мал. 74. У річці, вкритій кригою, життя триває

7klas.files/image164.jpg

Воду можна також розкласти за дії на неї постійного електричного струму (мал. 75).

7klas.files/image165.jpg

Мал. 75. Розклад води постійним електричним струмом

Вода — сполука Гідрогену з Оксигеном. Її формула — Н2О.

Вода с однією з найпоширеніших сполук у природі; вона становить основу гідросфери.

За звичайних умов вода — безбарвна рідина, яка не мас запаху і смаку, кипить при температурі 100 °С, замерзає при 0°С і має густину 1 г/см3. Лід трохи легший за воду.

Молекули води є досить стійкими.

?

181. «Вода» — традиційна назва сполуки із формулою Н2О. Якою має бути її хімічна назва (цю назву не використовують)?

182. Чому в природі немає чистої води? Які домішки можуть бути в ній?

183. Підготуйте невелике повідомлення (за матеріалами з інтернету або інших джерел інформації) на одну із таких тем:

а) забезпеченість прісною водою вашої області (населеного пункту):

б) вода в народній творчості (прислів'я, приказки тощо);

в) цікаве про воду.

184. Охарактеризуйте фізичні властивості води.

185. Які ви знаєте фізичні константи води, які прийнято за еталони?

186. Маса якого елемента у воді більша й у скільки разів? (Усно.)

187. Обчисліть масові частки елементів у воді.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити