Хімія 7 клас - Попель П.П. - Академія 2015

Розділ 3 Вода

30 Значення води і водних розчинів. Кислотні опади

Матеріал параграфа допоможе вам:

> оцінити роль води і водних розчинів у природі;

> усвідомити значення води для людини і розвитку цивілізації;

> з’ясувати причини виникнення кислотних опадів та їхній вплив на довкілля.

Роль води і водних розчинів у природі. Без води не можна уявити нашої планети. Вода вкриває більшу частину її поверхні, створюючи одну із трьох «сфер» Землі — гідросферу, складовими якої є моря, океани, річки, озера. Гідросфера межує з атмосферою та літосферою; між цими частинами планети відбувається колообіг води (мал. 84), а за її участі — колообіги багатьох хімічних елементів. Завдяки розчиненню у воді різні природні речовини «подорожують» поверхнею Землі, в її надрах, розсіюючись або накопичуючись в окремих районах, беруть участь у хімічних реакціях з утворенням компонентів ґрунту, мінералів.

Вода — учасник фотосинтезу в рослинах. Крім цього, вона забезпечує їх живлення.

7klas.files/image187.jpg

Мал. 84. Колообіг води

Природні розчини потрапляють у рослини через коріння, постачаючи їм необхідні речовини. Без води було б неможливим виведення з організмів продуктів їхньої життєдіяльності.

Дуже важливим для природи є те, що вода, маючи велику теплоємність, повільно охолоджується взимку й так само нагрівається влітку, внаслідок чого пом’якшує клімат.

Значення води і водних розчинів для людини. Організм людини, як і інші живі організми, існує завдяки участі води в біологічних процесах. Без неї людина може прожити не більше тижня. Втрата води призводить до погіршення функціонування різних систем організму.

Біологічні рідини в нашому організмі — це водні розчини. Найважливіші серед них — кров, лімфа, шлунковий сік, жовч, сеча. Воду в різній кількості містять майже всі харчові продукти.

Потреба людини у воді залежить від її віку, обсягу фізичних навантажень, температурних умов довкілля, вологості повітря, інших чинників. Вона задовольняється вживанням питної води (щодня — не менше 1,5—2 л), різних напоїв, страв, які містять воду, фруктів, овочів.

Людина щодоби використовує сотні літрів води в побуті. Жителі сільської місцевості споживають її менше, ніж мешканці міст (мал. 85). Норми добових витрат води людиною, яка проживає в місті, залежать від благоустрою будинків і здебільшого становлять від 200 до 400 л.

7klas.files/image188.jpg

Мал. 85. Приблизний розподіл витрат води в міській квартирі

Цікаво знати

На виробництво 1 т соди витрачається до 50 т води, а 1 т синтетичного волокна — до 6000 т води.

Без води неможливе функціонування промисловості. У багатьох технологічних процесах вона слугує розчинником, теплоносієм, охолоджувачем. Великі кількості води споживає металургія, сільське господарство, енергетична галузь, підприємства легкої та харчової промисловості, побутового обслуговування, медичні та наукові установи. У виробництві мінеральних добрив, кислот, лугів, мийних засобів, лікарських препаратів широко застосовують водні розчини різних речовин.

Природна вода виконує важливу роль у вирішенні проблеми відходів. Попередньо очищені від токсичних речовин промислові і побутові стоки потрапляють у річки й моря, де вода розбавляє їх і розносить на значні відстані, мінімізуючи негативний вплив.

Отже, розвиток нашої цивілізації значною мірою зобов’язаний воді та водним розчинам.

Кислотні опади. Однією з ланок колообігу води в природі є атмосферні опади — дощ, сніг, град. Іноді вони містять домішки кислот. Такі опади називають кислотними. Розглянемо причини їх виникнення.

У газових викидах промислових підприємств, теплоелектростанцій, вихлопних газах автомобільних двигунів містяться невеликі кількості оксидів Сульфуру і Нітрогену. Сірчистий газ SО2 потрапляє в повітря під час випалювання деяких металічних руд на заводах, при спалюванні вугілля, яке містить домішки сполук Сульфуру. Внаслідок взаємодії цього газу з атмосферною вологою утворюється сульфітна кислота:

2 + Н2О = H2SO3.

Невелика її частина реагує з киснем і перетворюється па сульфатну кислоту:

23 + O2 = 2H2SO4.

Оксиди Нітрогену з’являються в атмосфері в результаті реакцій за участю головних компонентів повітря — азоту і кисню. Спочатку за дуже високої температури (під час згоряння палива і пального) відбувається реакція

N2 + О2 = 2NO.

У неї вступає дуже мала кількість обох газів. Продукт реакції — нітроген(II) оксид — швидко взаємодіє з киснем

2NO + O2 = 2NO2,

а нітроген(ІV) оксид реагує з атмосферною вологою з утворенням двох кислот — нітритної та нітратної:

2NО2 + Н2О = HNО2 + HNО3.

Усі названі кислоти разом із дощем або снігом потрапляють на земну поверхню (мал. 86). Зафіксовано випадки, коли дощові краплі були такими кислими, як оцет.

7klas.files/image189.jpg

Мал. 86. Утворення кислотного дощу

Кислотні опади негативно впливають па рослини, спричиняють хвороби у тварин, людей, руйнують будівельні матеріали, особливо мармур і вапняк (мал. 87), посилюють корозію металів.

Заходи, спрямовані на зменшення викидів в атмосферу оксидів Сульфуру і Нітрогену, є одними з найважливіших у справі охорони природи. У сучасній теплоенергетиці перевагу падають паливу, що містить якомога менше домішок сполук Сульфуру. Утворенню оксидів Нітрогену запобігають, знижуючи температуру згоряння палива або пального. Серед відповідних заходів у транспортній галузі — зміна конструкцій двигунів, режимів їх роботи, введення спеціальних добавок до пального.

7klas.files/image190.jpg

Мал. 87. Історична пам'ятка, пошкоджена кислотними опадами

ВИСНОВКИ

Вода відіграє дуже важливу роль у природі. Вона забезпечує колообіги хімічних елементів, регулює клімат на планеті. Без води не можуть існувати живі організми.

Воду і водні розчини широко використовують у різних галузях промисловості, інших сферах діяльності людей. Значні кількості води витрачаються на побутові потреби.

Потрапляння в повітря оксидів Сульфуру і Нітрогену разом із промисловими і транспортними викидами газів призводить до утворення кислотних опадів, які завдають шкоди довкіллю.

?

215. Назвіть найважливіші ланки колообігу води в природі.

216. Чому більшість хімічних заводів розміщено поблизу річок?

217. Надайте кілька пропозицій з економії води у побуті.

218. Перетворіть схеми реакцій, які відбуваються при випалюванні металічних руд на хімічні рівняння:

7klas.files/image191.jpg

219. Виведіть формулу оксиду Нітрогену, який взаємодіє з водою з утворенням:

а) нітритної кислоти HNО2;

б) нітратної кислоти HNО3.

220. Обчисліть масу сульфур(ІV) оксиду, що потрапить у повітря під час спалювання 1 т вугілля, в якому масова частка Сульфуру становить 6 %. Припустіть, що сполуки Сульфуру, наявні у вугіллі, повністю вступають у відповідні реакції з утворенням сульфур(ІV) оксиду.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити