Хімія 7 клас - Попель П.П. - Академія 2015

Вступ

1 Хімія — природнича наука

2 Як виникла і розвивалася наука хімія

3 Правила роботи в хімічному кабінеті. Лабораторний посуд і обладнання

4 Найпростіші операції в хімічному експерименті. Правила безпеки в хімічному кабінеті

Розділ 1 Початкові хімічні поняття

5 Речовини. Атоми, молекули

6 Фізичні властивості речовин. Як вивчають речовини

7 Чисті речовини і суміші

8 Методи розділення сумішей

9 Атоми. Хімічні елементи

10 Маса атома. Відносна атомна маса

11 Прості речовини. Метали і неметали

12 Складні речовини

13 Хімічні формули

14 Валентність хімічних елементів

15 Відносна молекулярна маса

16 Масова частка елемента у складній речовині

17 Фізичні та хімічні явища (хімічні реакції). Хімічні властивості речовин

Розділ 2 Кисень

18 Оксиген. Кисень

19 Схема хімічної реакції. Закон збереження маси речовин під час хімічної реакції. Хімічне рівняння

20 Добування кисню

21 Хімічні властивості кисню: реакції з простими речовинами. Оксиди

22 Хімічні властивості кисню: реакції зі складними речовинами. Процеси окиснення

23 Небезпечні речовини та їх маркування

24 Колообіг Оксигену в природі. Біологічна роль і застосування кисню

Розділ 3 Вода

25 Вода

26 Розчин і його компоненти. Вода як розчинник

27 Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

28 Реакції води з оксидами

29 Виявлення лугів і кислот у розчинах за допомогою індикаторів

30 Значення води і водних розчинів. Кислотні опади

31 Проблема чистої води

Післямова

Відповіді до задач і вправ

Словник термінів

Література для учнів


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити