Хімія 7 клас - Савчин М.М. - Грамота 2015

ВСТУП

1. Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення в навколишньому світі

2. Короткі відомості з історії хімії

3. § 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом

Тема 1 Початкові хімічні поняття

§ 4. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини та їх фізичні властивості

§ 5. Чисті речовини й суміші. Способи розділення сумішей

§ 6. Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви та символи

§ 7. Відносні атомні маси хімічних елементів

§ 8. Періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва. Структура періодичної системи

§ 9. Прості та складні речовини

§ 10. Хімічні формули речовин

§ 11. Валентність хімічних елементів

§ 12. Відносна молекулярна маса речовини. Масова частка елемента в складній речовині

§ 13. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

§ 14. Хімічні властивості речовин

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ»

Тема 2 Кисень

§ 15. Повітря, його склад. Оксиген. Кисень

§ 16. Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння

§ 17. Добування кисню. Реакція розкладу

§ 18. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Оксиди

§ 19. Взаємодія кисню зі складними речовинами

§ 20. Колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню та його біологічна роль

§ 21. Поняття про систему маркування небезпечних речовин

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕМИ «КИСЕНЬ»

Тема 3 Вода

§ 22. Вода. Поширеність у природі. Вода розчинник

§ 23. Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину

§ 24. Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи

§ 25. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕМИ «ВОДА»

Відповіді до задач

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити