Хімія 7 клас - Ярошенко О.Г. - Сиция 2015

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 20. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ЯВИЩ

Вивчення параграфа допоможе вам:

· формувати уміння вмілого поводження з лабораторним обладнанням;

· повторити правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті та продемонструвати їх бездоганне дотримання у процесі

виконання практичної роботи;

· закріпити уміння спостерігати та описувати фізичні і хімічні явища

Експеримент та спостереження е основними методами дослідження явищ, що відбуваються з речовинами. Досліджуючи а їх допомогою фізичні та хімічні властивості запропонованих вчителем речовин, ви матимете змогу відчути себе в ролі хіміків-експериментаторів.

ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА ПРАКТИЧНА РОБОТА № З

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ЯВИЩ

Мета роботи: закріпити вміння розрізняти фізичні і хімічні явища, формувати вміння здійснювати спостереження за хімічними явищами й описувати їх, формувати вміле і безпечне поводження з лабораторним посудом та речовинами.

Речовина та обладнання: вода, кухонна сіль, харчова сода, вапняна вода, розчин купрум(ІІ) сульфату, цукор, крейда, хлоридна кислота, залізні ошурки; лабораторний штатив, штатив для пробірок, спиртівка, сірники, порцелянова чашка, порцелянова ступка з товкачем, пробіркотримач, хімічні стакани, пробірки, залізні скріпки, магніт, свічка.

Повторіть правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті й неухильно їх дотримуйтеся. Засвідчіть це власним підписом у зошиті.

Завдання 1. В одну пробірку насипте 1/2 чайної ложки харчової соди. В іншу пробірку налийте вапняну воду об’ємом 2 см і закріпіть її на штативі для пробірок. Зберіть прилад, як показано на малюнку 72. Зверніть увагу на закріплення пробірки з газовідвідною трубкою. Вона закріплена в лапці лабораторного штатива під кутом так, що її кінець ледь торкається вапняної води в іншій пробірці.

Проведіть нагрівання, під час якого здійснюйте спостереження за харчовою содою та вапняною водою. Які фізичні явища супроводжують реакції у пробірці з содою та у пробірці з вапняною водою?

Мал. 72. Дослід з нагрівання харчової соди

Завдання 2. Проведіть дослідження з кухонною сіллю, аналогічне завданню 1. Однакові чи різні результати одержали в обох дослідах? Про що вони свідчать? Сіль чи сода роблять пиріжки пухкими при додаванні обох речовин у тісто?

Завдання 3. Одну пробірку на третину наповніть розчином купрум(ІІ) сульфату, іншу — водою. У кожну пробірку помістіть по залізній скріпці. Спостерігайте за обома скріпками. В якій із них відбулися зміни? Про що вони свідчать?

Завдання 4. Проведіть дослідження, аналогічне завданню 3, але з пластмасою скріпкою й опишіть результати спостереження. Про що вони свідчать? Порадьте садівникам, в якому посуді слід готувати та тримати розчин купрум(ІІ) сульфату (його готують з води та мідного купоросу), що застосовується для знищення шкідників саду.

Завдання 5. У порцеляновій чашці приготуйте суміш ошурок заліза й кухонної солі. Як змінився колір суміші, порівняно з кольором кожного її компонента? Фізичний чи хімічний процес ви здійснили? Дослідним шляхом доведіть, що в цьому випадку зміна кольору не є свідченням хімічного явища.

Завдання 6. Подрібніть невеличку грудочку крейди у порцеляновій ступці товкачем. Перенесіть крейду у пробірку, долийте 2 мл води і розмішайте. Які процеси — фізичні чи хімічні — ви провели? Що про це свідчить?

Завдання 7. Грудочку крейди вдвічі меншого діаметра, ніж діаметр пробірки, обережно помістіть у пробірку і долийте 1 см хлоридної кислоти. Що спостерігаєте? Про перебіг якого явища свідчать ваші спостереження?

Завдання 8. У пробірку помістіть невелику кількість парафінової стружки й розплавте її. Скористайтесь при цьому пробіркотримачем і нагрівним приладом. Яке явище (фізичне чи хімічне) ви здійснили? Що про це свідчить?

Завдання 9. Залетіть парафінову свічку і залиште горіти хвилину-другу. Яке явище відбувається? Що про це свідчить?

На підставі результатів виконаних дослідів зробіть висновки про різноманітність явищ, відмінність між фізичними та хімічними явищами, важливість значення знань про явища, що супроводжують хімічні реакції.

?

1. На підставі одержаних теоретичних знань про фізичні й хімічні явища та практичних умінь з проведення різних явищ складіть умови 2-3 дослідів та спрогнозуйте хід їх виконання і результати.

2. Які явища супроводжують горіння дров?

3. Металеві конструкції з часом вкриваються іржею і псуються. Яке явище при цьому відбувається?

4.Трубку з тоненького скла нагріли полум'ям спиртівки. Скло розм'якшилось. Після цього трубку зігнули під кутом. Які явища відбулися? Наведіть докази цього.

5. Наведіть 3-4 приклади фізичних явищ, що відбуваються з речовинами.

6. Наведіть 3-4 приклади хімічних явищ.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити