Хімія 7 клас - Ярошенко О.Г. - Сиция 2015

Тема 3 ВОДА

У цій темі ви дізнаєтесь про:

• воду, склад її молекули, поширеність у природі;

• фізичні і хімічні властивості води;

• здатність води розчиняти речовини й утворювати розчини;

• складові компоненти розчину, масову частку розчиненої речовини в розчині;

• кислоти й основи, індикатори;

• значення води і водних розчинів у природі та житті людини;

• проблему чистої води

§ 31. ВОДА, СКЛАД ЇЇ МОЛЕКУЛИ, ПОШИРЕННІСТЬ У ПРИРОДІ, ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ. ВОДА ЯК РОЗЧИННИК

Вивчення параграфа допоможе вам:

· описувати поширеність води у природі;

· знати склад молекул води;

· характеризувати її фізичні властивості.

Без води не існує життя. Вона втамовує спрагу, загартовує тіло, зволожує фунт, живить рослини. Доросла людина щодня споживає її близько трьох літрів. Тож недаремно український народ звеличує воду у приказках і прислів’ях: «Земля багата, вода сильна», «Хліб — батько, вода — мати». Образ води є невід’ємним у побажанні «Будьте здорові, як вода, а багаті, як земля!»

Назвіть інші відомі вам приказка і прислів'я, у яких згадується вода.

СКЛАД МОЛЕКУЛИ ВОДИ. У попередніх параграфах ви неодноразово мали справу з інформацією про воду і маєте досить знань, щоб самостійно скласти характеристику цієї речовини за її хімічною формулою.

Запишіть у зошиті для цієї речовини: 1) хімічну формулу і валентність хімічних елементів у ній: 2) якісний склад; 3) кількісний склад: 4) відносну молекулярну масу: б) масову чистку Гідрогену й Оксигену у сполуці.

За кількісним складом вода є бінарною сполукою неметалічного елемента Гідрогену з Оксигеном. А такі сполуки, як вам відомо, називають оксидами. Отже, можна цілком правильно назвати її гідроген оксидом. Проте в науці ця назва не прижилася.

На малюнку 96 змодельовані молекули води. Таких молекул у склянці об’ємом 200 мл близько 7 ∙ 1024.

Мал. 96. Моделі молекул води

Відновіть у пам'яті

Що називають океанами і морями? Наведіть приклади. Води яких морів омивають кордони України?

Мал. 97. Поширення води у природі

ПОШИРЕНІСТЬ ВОДИ У ПРИРОДІ. Вода — найпоширеніша речовини на Землі (мал. 97).

Наведіть приклади перебування води в природі в різних агрегатних етапах.

Дві третини поверхні Землі вкриті водою. Якщо поглянути на карту України, то помітимо, як щедро наша земля помережена блакитними стрічками річок. На уроках географії ви вивчили, що найбільша річка України — Дніпро.

Наведіть приклади інших відомих вам річок України, а також вашого регіону.

На Землі вода є найпоширенішою складною речовиною, 3/4 її припадає на води Світового океану, решта входить до складу тіл живої природи.

У газуватому стані вода перебував в атмосфері. Об’ємна частка водяної пари в повітрі коливається від 0,04 до 4 %.

Як вам відомо з природознавства і біології, організми містять значну кількість води. Вона необхідна їм для життєво важливих процесів, а для багатьох є середовищем життя. Для нашого організму вода рівноцінна кисню, без неї людина жити не зможе. Відомо, що тіло людини майже на дві третини складається з води.

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ. На малюнку 98 вказані фізичні властивості води. Більшість з них вам знайомі.

Особливими властивостями води є висока теплоємність і розширення при охолодженні.

Під теплоємністю води розуміють кількість теплоти, необхідної для того, щоб нагріти чи охолодити 1 г води на 1 °С.

При замерзанні вода розширюється, а не стискається, як усі інші речовини й тіла. Тому небезпечно залишати воду в закритій скляній посудині на морозі — замерзаючи, вода її зруйнує. Подібним чином відбувається руйнування гірських порід водою, яка потрапляє в їх тріщини.

Густина води при її замерзанні зменшується, тому лід плаває на поверхні водойм і захищає воду глибинних шарів від промерзання та втрат тепла.

Воду, яка не містить домішок інших речовин, називають хімічно чистою. Така вода погано проводить тепло й електричний струм. Та за наявності навіть невеликої кількості розітнених речовин (а вони завжди присутні у природній воді) ці якості води проявляються певним чином. Вода, яку ви використовуєте щодня, не позбавлена інших розчинених в ній речовин, тому добре проводить електричний струм. Тож слід обережно поводитися з електроприладами, якщо у вас мокрі руки.

ВОДА — РОЗЧИННИК. Вода здатна розчиняти в собі багато речовин. Тому в природі немає води, яка б не містила розчинених сполук. Так, солі, розчинені в морській воді, надають їй солоно-гіркого смаку. З параграфа 21 ви знаєте, що повітря погано розчиняється у воді, але у водоймах є невеликі кількості його компонентів (кисню, азоту, вуглекислого газу). У складі мулу, пилу, мінералів можуть бути речовини, що розчиняються у природних водах. Найменший уміст розчинених речовин містять сніг і дощова вода.

Мал. 98. Схема фізичних властивостей води

Мал. 99. Використання людиною здатності води розчиняти речовини

Вода річок, озер і деяких джерел містить розчинених речовин менше 1 г в 1 літрі (позначають 1 г/л), тому її називають прісною. Вміст солей у воді морів і океанів значно більший. Так, у Чорному морі їх близько 18 г/л, а в Червоному — близько 41 г/л. Таку воду називають солоною, або морською.

Розчинені речовини й гази входять до складу підземних вод. Деякі з них мають лікувальні властивості й відомі вам під назвою мінеральні води, наприклад «Миргородська», «Моршинська», «Поляна квасова» та інші.

Здатністю води розчиняти різні неорганічні та органічні речовини пояснюється відсутність у природі чистої води.

Здатність води розчиняти речовини має широке практичне застосування (мал. 99).

Скарбничка ерудита

Однією з важливих проблем в освоєнні Космосу людиною є забезпеченість питною водою. Як ви знаєте з природознавства, однією з умов життя на Землі є наявність води в рідкому агрегатному стані. Тому на нашій планеті існує життя, а на інших воно відсутнє, незважаючи на те, що вода поширена у Сонячній системі. Так, в атмосфері Венери виявлено небагато водяної пари, а у вигляді льоду вода входить до складу багатьох астероїдів і комет, деяких супутників Юпітера й Сатурна.

У 2009 р. вперше були отримані достовірні свідчення про наявність на Місяці льоду у великій кількості. Але температура на цих небесних тілах не дозволяє утворитися водному середовищу, придатному для життя.

?

1. Який кількісний та якісний склад молекули води?

2. Опишіть фізичні властивості води.

3. Чому водойми зазвичай не промерзають до дна?

4. Малюнок 99 «Використання людиною здатності води розчиняти речовини» доповнить власними прикладами.

5. Для яких із явищ природи й повсякденного життя значущими є властивості води?

6. Масова частка якого хімічного елемента у воді більша?

7. Укажіть, яку густину має вода у твердому агрегатному стані: а) 1 г/см3; б) більше 1 г/см , в) менше 1 г/см3.

8. Виберіть із наведеного переліку фізичні властивості чистої речовини води:

1. Не має запаху.

2. Кипить за температури -183 °С.

3. Має різкий специфічний запах.

4. Кипить за температури 100 °С.

5. Не провадить електричний струм.

6. Непрозора.

7. Розширюється при охолодженні.

9. Утворіть логічні пари із тіл, зазначених зліва, та варіантів агрегатного стану:

Тіла

Агрегатний стан води

1 Хмара

А Рідкий

2 Водоспад

Б Газоподібний

3 Крижина

В Твердий

10.Складіть казку чи оповідання про воду.

• Підготуйте й проведіть змагання на кращого знавця фізичних властивостей і поширеності води в природі.

• Виконайте міні-проект на тему «Вода у творчості художників і поетів».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити