Хімія 7 клас - Ярошенко О.Г. - Сиция 2015

Тема 3 ВОДА

§ 33. КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД РОЗЧИНУ. МАСОВА ЧАСТКА РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ

Вивчення параграфа допоможе вам:

· описувати кількісний склад розчину;

· визначати масову частку розчиненої речовини в розчині.

Характеризуючи розчин, можна зазначити масу розчиненої речовини та об'єм або масу розчинника. Наприклад, розчин масою 200 г складається з 40 г кухонної солі і 160 г води.

МАСОВА ЧАСТКА ЯК СПОСІБ ВИРАЖЕННЯ ВМІСТУ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ В РОЗЧИНІ. Одним із способів вираження вмісту розчиненої речовини в розчині є її масова частка. Для визначення масової частки речовини в розчині вдаються до математичної дії ділення подібно до того, як визначають масову частку хімічного елемента у складній речовині.

Повторіть параграф 17 і пригадайте, як обчислюється масова частка хімічного елемента в складній речовині

Масова частка розчиненої речовини Wр.р. (вимовляють «дубль-ве») — це відношення маси розчиненої речовини m1, до загальної маси розчину m2, яка складається з маси розчиненої речовини і маси розчинника. Масову частку обчислюють у частках від одиниці та у відсотках.

Wp.p. = (1)

де m1 — маса розчиненої речовини, а m2 — маса розчину.

При обчисленні масової частки у відсотках частку відділення (формула 1) помножують на 100 %:

Wp.p. = х 100% (2)

Масова частка показує, яку частку від загальної маси розчину, прийнятої за 100 %, становить маса розчиненої речовини. Наприклад, якщо вказано, що масова частка кухонної солі в розчині дорівнює 0,2 або 20 %, то це означає, що розчин на 20 % складається з розчиненої речовини і на 80 % — з розчинника. Тобто, кожні 100 г розчину містять 20 г солі й 80 г води.

Скориставшись формулою 1. Запишемо формули, за якими вистачають масу розчиненої речовини (формула 3) і масу розчину (формула 4):

mр.р. = mрозчину ∙ Wр.р.

mрозчину = (3)

Формули, що розглянуто, дозволяють обчислювати масову частку розчиненої речовини, її масу та масу розчину і розчинника.

РОЗРАХУНКИ З ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ.

Приклад 1. У розчині масою 600 г міститься 100 г цукру. Обчисліть масову частку розчиненої речовини у такому розчині.

Розв'язання

Для обчислення скористаємось формулами 1 чи 2:

Wp.p. = = 0,2, або 20 % (0,2 х 100 %)

Відповідь: масова частка цукру 0,2 , або 20 %.

Приклад 2. Цукор масою 80 г розчинили у воді масою 240 г. Обчисліть масову частку цукру в утвореному розчині.

Розв'язання

1. Обчислимо масу розчину:

m(розчину) = m(води) + m(цукpy) = 240 + 80 = 320 Г

2. Визначимо масову частку цукру за формулою 1:

W р.р = = 0,25, або 25 % (0,25 ∙ 100 %)

Відповідь: масова частка цукру 0,25, або 25 %.

Якщо до розчину доливати воду, то збільшуються маса розчинника і розчину, а маса розчиненої речовини лишається без змін. Тобто, розчин розбавляється, і від цього масова частка розчиненої речовини змінюється. Як саме, розглянемо на прикладі задачі 3.

Приклад 3. До розчину масою 200 г з масовою часткою розчиненої солі 30 % долили 100 мл води. Обчисліть масову частку розчиненої солі у новому розчині.

Разв’язання

1. Визначимо масу солі у першому розчині:

m(солі) = m Х Wp.p. = 200 ∙ 0,3 = 60 г

2. Обчислимо масу другого розчину:

m2 = 200 +100 = 300 г

3. За формулою Wp.p. = обчислимо масову частку розчиненої речовини у другому розчині:

W(солі) = = 0,2, або 20%

Відповідь: масова частка розчиненої речовини у новому розчині —20 %. Але 30 % > 20 %, отже, масова частка розчиненої речовини після розбавляння розчину водою зменшилася.

Масова частка речовин часто присутня на упаковках різної харчової продукції, медичних препаратів тощо (мал. 106)

Як бачимо, масова частка як спосіб вираження вмісту розчиненої речовини в розчині знаходить широке застосування.

Мал. 105. Вироби із зазначенням масової частки розчиненої речовини

Розглянуті в параграфі розчини перебувають у рідкому агрегатному стані. Проте існують тверді розчини, наприклад, сплави металів. Золото — єдиний метал жовтого кольору, до того доволі м'який.

Щоб надати золоту твердості, його сплавляють з іншими металами. Ювелірні прикраси виготовляють не з чистого золота, а з його Сплавів, переважно з міддю та сріблом. На всіх промислових виробах із золота стоїть проба — число, яке вказує на масову частку золота у сплаві. Наприклад, проба золота 583 означає, що його масова частка у сплаві становить 68,3 %. Крім нього наявні ще 8,3 % срібла і 33,4 % міді. Цей сплав є однорідною сумішшю, тобто розчином.

Поміркуйте, якай з компонентів цього розчину слід вважати розчинником.

?

1. Дайте визначення масової частки розчиненої речовини. У чому

вона виражається?

2. Як визначити масову частку розчиненої речовини в розчині? Якою формулою слід скористатися для цього?

3. Як зміниться масова частка розчиненої речовини після часткового випарювання з нього води?

4. Яким є кількісний склад розчину масою 300 г, масова частка розчиненої речовини в якому дорівнює 30 %?

5. Визначте масову частку розчиненої речовини у розчинах за наведеними у таблиці даними:

задачі

Маса

розчину

(г)

Маса розчиненої речовини (г)

Маса води в розчині (г)

Масова частка розчиненої речовини

(%)

1

50

2

2

20

17,5

3

200

50

6. Яка масова частка розчиненої речовини в розчині, виготовленому в результаті розчинення солі масою 10 г у воді масою 390 г?

7. З розчину масою 300 г і масовою часткою кухонної солі 12 % випарили воду масою 100 г. Яка масова частка розчиненої речовини у розчині, що залишився після цього?

8. Розчин масою 200 г з масовою часткою цукру 15 % розбавили водою об’ємом 100 мл. Обчисліть масову частку цукру в утвореному розчині.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити