Хімія 7 клас - Ярошенко О.Г. - Сиция 2015

Тема 3 ВОДА

§ 35. ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ

Вивчення параграфа допоможе вам:

· навчитись виготовляти розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;

· розвивати навички роботи з лабораторним обладнанням і посудом.

Розглянемо, що необхідно робити, чим користуватися, щоб виготовити розчин з певною масовою часткою розчиненої речовини.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ. Незалежно від того, які розчини виготовляють, використовують тільки чисті розчинники. Заздалегідь готують посуд і необхідне обладнання для приготування розчину, а також посуд для його зберігання. Ви напевне звернули увагу, що в хімічному кабінеті розчини зберігаються у скляних ємкостях, на яких обов’язково є етикетка із зазначенням вмісту розчиненої речовини.

У хімічних лабораторіях для приготування розчинів використовують посуд, виготовлений із матеріалів, які не вступають у реакцію з компонентами розчину. Найчастіше цим матеріалом є скло. Посуд для зберігання розчинів обов’язково повинен бути закритий спеціально підібраними кришками чи пробками, щоб у нього не потрапляли пил і повітря, з окремими компонентами яких розчин може прореагувати

Для виготовлення розчину з ценною масовою часткою розчиненої речовини потрібні: речовина для розчинення, розчинник, посудина для виготовлення розчину, скляна паличка чи ложечка для помішування, терези, різноважки, мірний посуд (мал. 106).

Виготовлення розчину з певною масовою часткою розчиненої речовини. Перед виготовленням розчину здійснюють обчислення маси розчинної речовини та об’єму розчинника.

Перш ніж виготовити розчин солі з певною масовою часткою розчиненої речовини, що перебуває в твердому агрегатному стані, необхідно:

1. Зважити розчинену речовину.

2. Перенести її у колбу (стакан).

3. Відміряти необхідний об’єм розчинника — води.

4. Добавити воду до розчиненої речовини.

5. Перемішати компоненти до утворення гомогенного розчину.

Зазначену послідовність відображає малюнок 107.

Мал. 106. Обладнання і посуд, необхідні для виготовлення розчину з певною масовою часткою розчиненої речовини

Розглянемо це на прикладі.

Завдання. Виготовити розчин кухонної солі (натрій хлориду) масою 150 г з масовою часткою розчиненої речовини 20 %.

Мал.107. Послідовність виготовлення розчину

Скористаємося зазначеною на с. 161 послідовністю дій як алгоритмом* виготовлення цього розчину.

Виготовлення розчинів потребує здійснення математичних розрахунків та правильного виконання практичних дій.

Скористайтеся наведеним алгоритмом і виконайте лабораторний дослід 5.

* Алгоритм — набір інструкцій, що описують порядок дій виконавця для досягнення результату вирішення завдання. З алгоритмами ви вже знайомились на уроках інформатики.

Скарбничка ерудита

Найсолоніше озеро знаходиться в Ізраїлії, його назва — Мертве море. У водах Мертвого моря вміст солей сягає понад 270 г на 1 л. Це приблизно у 8.6 разів більше, ніж в океанах. Серед солей переважають магній хлорид МgСl2 і натрій хлорид NaCl, калій хлорид КСl і магній бромід MgBr2. Через високий вміст розчинених солей густина води в ньому така, що не дає змоги тілу плавця пірнати, тобто, повністю занурюватись. В Інтернеті ви можете бачити світлини, на яких вода Мертвого морж тримає тіло відпочиваючих. тому, лежачи в ньому, вони читають газету.

На мілководді можна побачити нагромадження солей різноманітної форми, інколи навіть химерної (мал. 108)

Мал. 108. Відкладення солей Мертвого моря

ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 5

ВИГОТОВЛЕННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ІЗ ЗАДАНИМИ МАСОВИМИ ЧАСТКАМИ РОЗЧИНЕНИХ РЕЧОВИН

Речовини та обладнання: терези, аркуш паперу, мірна посудина, 2 хімічні стакани на 250 мл. мірна ложечка для набирання сипучих речовин, скляна паличка, цукор, дистильована вода.

Завдання 1. Виготовте розчин цукру масою 50 г з масовою часткою розчиненої речовини 10 %.

Завдання 2. Виготовте водний розчин цукру з масовою часткою розчиненої речовини 8 %, взявши для цього воду об'ємом 184 мл.

?

1. Як правильно провести зважування твердої речовини?

2. Як правильно відміряти необхідний об’єм води?

3. Що прискорює розчинність багатьох твердих речовин?

4. Установіть послідовність дій із виготовлення водного розчину з певною масовою часткою розчиненої речовини:

А змішування розчиненої речовини й води

Б перемішування утвореної суміші

В обчислення маси розчиненої речовини й розчинника

Г зважування порції розчиненої речовини і відмірювання об'єму води.

5. Укажіть, що є зайвим у переліку посуду і приладів, необхідних для виготовлення розчинів: мірний циліндр, лінійка, хімічний стакан, терези, лабораторний штатив, реторта, скляна паличка.

6. Обчисліть об’єм води, необхідної для виготовлення розчину масою 4 г з масовою часткою харчової соди 8 %.

7. У столовому оцті масова частка етанової кислоти 9 %. Для виготовлення соусу до салату рекомендовано використовувати оцет з масовою часткою кислоти 4%. Я к зі столового оцту виготовити 50 г такого розчину?

8. Сформулюйте самостійно по одній умові завдань, аналогічних завданням лабораторного досліду 5.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити