Хімія 7 клас - Ярошенко О.Г. - Сиция 2015

ВСТУП

§ 4. ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ПРО ОБЛАДНАННЯ КАБІНЕТУ ХІМІЇ ТА ЛАБОРАТОРНИЙ ПОСУД

Вивчення параграфа допоможе вам:

· розрізняти основне обладнання кабінету хімії та лабораторний посуд;

· виконувати найпростіші лабораторні досліди з нагрівання речовин і розділення сумішей;

· уміло поводитися з лабораторним обладнанням

Продовжимо вивчати лабораторне обладнання кабінету хімії, зокрема ознайомимося з лабораторним штативом (мал. 18).

Штатив складається з двох частин — підставки а отвором (1) і стержня (2), який вкручують в отвір підставки. Обидві частини виготовлено з матеріалу — чавуну, якими на 96 % складається із заліза. Тому лабораторний штатив важкий і досить стійкий.

До стержня лабораторного штатива за допомогою муфт (3) кріпляться металеві тримачі (їх ще називають лапками) (4) або кільця (5). У лапках нерухомо закріплюють пробірку або колбу. На кільця можна ставити хімічні стакани чи колби з термостійкого скла, чашки для випарювання.

Зверніть увагу, що у муфти є 2 гвинти, розташовані напроти її двох вигнутих частин-колінець. Одним гвинтом муфту прикріплюють нерухомо до стержня штатива, другий призначений для закріплення лапок чи кілець. Слід бути уважним і кріпити муфту так, щоб колінце муфти перебувало в нижньому положенні відносно гвинта. Під час роботи зі штативом ви матимете нагоду пересвідчитися, наскільки це важливо.

Муфти з закріпленими в них лапками чи кільцями можна переміщувати вздовж стержня, піднімаючи чи опускаючи на потрібну відстань. Для цього необхідно ослабити кріплення муфти, а на потрібній висоті — закріпити знову.

Мал. 18. Будова лабораторного штатива

Ви вже володієте інформацією про обладнання кабінету хімії, лабораторний посуд, знаєте правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті, щоб здійснювати самостійно найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей. Для цього виконайте завдання практичної роботи № 1.

ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ В ХІМІЧНОМУ КАБІНЕТІ. ПРИЙОМИ ПОВОДЖЕННЯ З ЛАБОРАТОРНИМ ПОСУДОМ, ШТАТИВОМ І НАГРІВНИМИ ПРИЛАДАМИ. БУДОВА ПОЛУМ'Я

Мета практичної роботи полягає в ознайомленні з новим для вас обладнанням — лабораторним штативом та спиртівкою, формуванні умінь користуватися ними; закріпленні знань про лабораторний посуд, формуванні умінь проводити нагрівання речовин, розділенні суміші.

Обладнання, посуд, речовини: лабораторний штатив, пробірки; штатив для пробірок; шпателі або ложечки для набирання твердих сипучих речовин, різноманітний скляний та порцеляновий лабораторний посуд, вода, кухонна сіль.

Завдання 1. Відпрацюйте прийоми поводження з лабораторним штативом.

Дія перша. За мал. 18 ознайомтеся з будовою лабораторного штатива, знайдіть окремі його складові частини. Пригадайте їх призначення.

Дія друга. Розгляньте муфту, лапку і кільце. З’ясуйте, що може статися при відкручуванні гвинта муфти, яким закріплюють лапку чи кільце, якщо колінце муфти перебуває у верхньому положенні по відношенню до гвинта.

Дія третя. Потренуйтесь у закріпленні муфти на стержні, а в ній — лапки і кільця.

Дія четверта. У зошиті для практичних робіт на малюнку штатива підпишіть його складові.

Дія п’ята. Потренуйтесь у вертикальному та похилому закріпленні пробірки в лапці штатива. Слідкуйте, щоб гвинт не надто міцно стискував пробірку, тоді скло не трісне.

Завдання 2. Розгляньте виданий вам скляний посуд. Запишіть у зошит для практичних робіт його назву і призначення.

Завдання 3. Розгляньте виданий вам порцеляновий посуд. Запишіть у зошит для практичних робіт його назву і призначення.

Завдання 4. Проведіть розділення суміші кухонної солі і води.

Дія перша. Помістіть у хімічний стакан мірну ложку кухонної солі.

Дія друга. Наберіть пів пробірки води (це приблизно 10 мл) й обережно перелийте її у стакан із сіллю. Перемішайте речовини до повного розчинення солі. Дія третя. Вміст стакана обережно перелийте в порцелянову чашку для випарювання.

Дія четверта. Закріпіть кільце на стержні лабораторного штатива.

Дія п’ята. Поставте спиртівку на підставку лабораторного штатива і запаліть. Дія шоста. Відрегулюйте розташування кільця так, щоб воно перебувало над спиртівкою і торкалося верхньої, найбільш гарячої, зони полум'я.

Дія сьома. Поставте на кільце порцелянову чашку з розчином солі у воді і проведіть випарювання, час від часу помішуючи скляною паличкою речовини в чашці.

Увага! Дії 4-7 виконуйте чітко і швидко, щоб спиртівка даремно не горіла.

Дія восьма. Доки триватиме випарювання, розгляньте полум'я спиртівки, знайдіть у ньому кожну з трьох його зон.

Дія дев’ята. Після випаровування води з розчину припиніть горіння спиртівки. Дія десята. Уважно розгляньте внутрішню поверхню чашки, зробіть припущення, який із компонентів суміші на ній залишився. Що сталося з іншим компонентом?

Дія одинадцята. У зошиті для практичних робіт запишіть, яких правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті ви дотримувалися, виконуючи це завдання.

Завдання 5. Зробіть загальний висновок про важливість дотримання правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті, про набуті вміння з нагрівання, випарювання, користування лабораторним штативом.

?

1. З яких частин складається лабораторний штатив та яке його призначення?

2. Чому лабораторний штатив виготовляють з чавуну й підставку роблять масивною?

3. Яке призначення муфти, лапки й кільця?

4. Яким способом ви розділили суміш кухонної солі й води?

5. Укажіть, що забороняється учням правилами безпеки під час роботи в хімічному кабінеті:

А виконувати досліди лише тоді, коли зрозуміло, як їх слід проводити;

Б виконувати досліди, які не заплановані вчителем;

В після виконання дослідів прибирати робоче місце;

Г після виконання дослідів висипати чи виливати речовини в спеціальні, призначені для цього посудини.

6. Укажіть, що дозволено учням правилами безпеки під час роботи в хімічному кабінеті:

А зливати рідини на свій розсуд;

Б пробувати речовини на смак;

В змішувати будь-які речовини;

Г після виконання дослідів висипати чи виливати речовини і їх суміші в спеціальні, призначені для цього посудини.

7. Укажіть, що заборонено учням правилами безпеки під час роботи в хімічному кабінеті:

А зважувати речовини;

Б після виконання дослідів прибирати робоче місце;

В змішувати на свій розсуд будь-які речовини;

Г працювати малими групами.

В. Укажіть, що заборонено учням правилами безпеки під час роботи в хімічному кабінеті:

А користуватися мірним посудом;

Б після виконання дослідів прибирати робоче місце;

В після виконання дослідів висипати чи виливати речовини і їх суміші в спеціальні, призначені для цього посудини;

Г змінювати на свій розсуд умови виконання дослідів.

9. Укажіть, що заборонено учням правилами безпеки під час роботи в хімічному кабінеті:

А користуватися лабораторним штативом;

Б після виконання дослідів описувати результати спостережень;

В ставити гарячі пробірки у пластмасові штативи для пробірок;

Г записувати результати спостережень.

10. Укажіть, що заборонена учням правилами безпеки під час роботи в хімічному кабінеті:

А проводити подрібнення речовин у ступці;

Б пробувати речовини на смак чи брати їх руками;

В для дослідів використовувати тільки чистий лабораторний посуд;

Г спостерігати за реакцією в пробірці крізь її стінки на безпечній відстані від очей.

11. Укажіть, що дозволено учням правилами безпеки під час роботи в хімічному кабінеті:

А самовільно спалювати речовини;

Б помішувати розчин скляною паличкою;

В для дослідів використовувати скляні пробірки;

Г спостерігати за реакцією у пробірці, заглядаючи в її отвір.

12. Укажіть, що дозволено учням правилами безпеки під час роботи в хімічному кабінеті:

А нагрівати пробірку нагрівним приладом, тримаючи її в руці;

Б спостерігати за взаємодією речовин у пробірці крізь її стінки на безпечній відстані від очей;

В закріплювати пробірку в лапці штатива вертикально;

Г із самого початку досліду нагрівати пробірку в одному місці.

13. Виберіть, що учням не дозволяється правилами поведінки в хімічному кабінеті:

А бігати;

Б шумно поводитися;

В захаращувати проходи сумками, рюкзаками;

Г виконувати досліди, описані в підручнику.

14. Лабораторні штативи виготовляють із:

А скла;

Б порцеляни;

В чавуну;

Г пластмаси

11. Чашка для випарювання належить до:

А скляного лабораторного посуду;

Б порцелянового лабораторного посуду;

В нагрівних приладів;

Г вимірювальних приладів.

12. Полум'я спиртівки має найвищу температуру:

А у нижній ділянці;

Б в середній ділянці;

В у верхній ділянці;

Г температура в усіх ділянках полум'я однакова.

13. Укажіть, що має зробити учень, якщо на стіл впала і розбилася пробірка з рідиною:

А повідомити вчителя або лаборанта;

Б промокнути ганчіркою рідину, а потім зібрати рештки розбитого посуду;

В зібрати рештки розбитого посуду, а потім промокнути ганчіркою рідину;

Г не ставити до відома вчителя й лаборанта.

14. Укажіть, що слід зробити при попаданні на шкіру рідини під час роботи в хімічному кабінеті:

А повідомити вчителя або лаборанта, аби ті надали необхідну допомогу;

Б промити водою, а потім повідомити вчителя;

В не звертати уваги;

Г не ставити до відома вчителя й лаборанта.

15. Укажіть, як правильно виявляти запах речовини:

А нахилитися над посудиною і злегка вдихнути;

Б порухом руки направити повітря до себе;

В нахилитися над посудиною і зробити глибокий вдих;

Г скористатися індикаторним папером.

16. Укажіть, який об'єм пробірки слід наповнювати речовинами для проведення дослідів:

А менше половини;

Б наполовину;

В на 3/4 об’єму;

Г весь об’єм.

17. Відповідно зазначених номерів напишіть назви складових частин лабораторного штатива.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити