Хімія 7 клас - Ярошенко О.Г. - Сиция 2015

ДОРОГІ СЕМИКЛАСНИКИ!

ВСТУП

1. ХІМІЯ — ПРИРОДНИЧА НАУКА. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З ІСТОРІЇ ХІМІЇ

2. ХІМІЧНИЙ КАБІНЕТ, ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ТА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ В НЬОМУ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОБЛАДНАННЯМ ТА ЛАБОРАТОРНИМ ПОСУДОМ

§ 3. ПРАВИЛА РОБОТИ З ПРОБІРКАМИ І НАГРІВНИМИ ПРИЛАДАМИ

§ 4. ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ПРО ОБЛАДНАННЯ КАБІНЕТУ ХІМІЇ ТА ЛАБОРАТОРНИЙ ПОСУД

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 5. ФІЗИЧНІ ТІЛА І РЕЧОВИНИ. МАТЕРІАЛИ

§ 6. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН

§ 7. ЯК ДОСЛІДЖУЮТЬ РЕЧОВИНИ

§ 8. ЧИСТІ РЕЧОВИНИ І СУМІШІ. СПОСОБИ РОЗДІЛЕННЯ СУМІШЕЙ

§ 9. РОЗДІЛЕННЯ НЕОДНОРІДНОЇ СУМІШІ

§ 10. МОЛЕКУЛИ. АТОМИ. ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ

§ 11. МАСА АТОМА. АТОМНА ОДИНИЦЯ МАСИ. ВІДНОСНІ АТОМНІ МАСИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

§ 12. ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА XIМІЧHИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. СТРУКТУРА ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ

§ 13. ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ РЕЧОВИН

§ 14. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. МЕТАЛИ Й НЕМЕТАЛИ, МЕТАЛІЧНІ Й НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

§ 15. СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ. БАГАТОМАНІТНІСТЬ РЕЧОВИН

§ 16. ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА. МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТА В СКЛАДНІЙ РЕЧОВИНІ

§ 17. ВАЛЕНТНІСТЬ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ БІНАРНИХ СПОЛУК ЗА ВАЛЕНТНІСТЮ

§ 18. ВИЗНАЧЕННЯ ВАЛЕНТНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ФОРМУЛАМИ БІНАРНИХ СПОЛУК. ЗВ’ЯЗОК МІЖ РОЗМІЩЕННЯМ ЕЛЕМЕНТА У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ТА ЙОГО ВАЛЕНТНІСТЮ

§ 19. ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ЯВИЩА

§ 20. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ЯВИЩ

Тема 2 КИСЕНЬ

§ 21. ПОВІТРЯ, ЙОГО СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ

§ 22. ОКСИГЕН І КИСЕНЬ. ПОШИРЕНІСТЬ ОКСИГЕНУ І КИСНЮ В ПРИРОДІ. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ

§ 23. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МАСИ РЕЧОВИН ПІД ЧАС ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

§ 24. СХЕМА ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ. РІВНЯННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

§ 25. ДОБУВАННЯ ТА ЗБИРАННЯ КИСНЮ. ПОНЯТТЯ ПРО КАТАЛІЗАТОРИ. РЕАКЦІЯ РОЗКЛАДУ

§ 26. ДОБУВАННЯ КИСНЮ З ГІДРОГЕНПЕРОКСИДУ, ЗБИРАННЯ, ДОВЕДЕННЯ ЙОГО НАЯВНОСТІ

§ 27. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ. РЕАКЦІЯ СПОЛУЧЕННЯ

§ 28. ОКИСНЕННЯ. ГОРІННЯ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ

§ 29. КОЛООБІГ ОКСИГЕНУ В ПРИРОДІ. ОЗОН. ЗАСТОСУВАННЯ ТА БІОЛОГІЧНА РОЛЬ КИСНЮ

§ 30. ПРОБЛЕМА ЧИСТОГО ПОВІТРЯ

Тема 3 ВОДА

§ 31. ВОДА, СКЛАД ЇЇ МОЛЕКУЛИ, ПОШИРЕННІСТЬ У ПРИРОДІ, ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ. ВОДА ЯК РОЗЧИННИК

§ 32. РОЗЧИН І ЙОГО КОМПОНЕНТИ: РОЗЧИННИК, РОЗЧИНЕНА РЕЧОВИНА

§ 33. КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД РОЗЧИНУ. МАСОВА ЧАСТКА РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ

§ 34. ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ І МАСИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ В РОЗЧИНІ

§ 35. ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ

§ 36. ВЗАЄМОДІЯ ВОДИ З ОКСИДАМИ. ПОНЯТТЯ ПРО ОСНОВИ, КИСЛОТИ, ІНДИКАТОРИ

§ 37. ЗНАЧЕННЯ ВОДИ І ВОДНИХ РОЗЧИНІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ. КИСЛОТНІ ДОЩІ

§ 38. ПРОБЛЕМА ЧИСТОЇ ВОДИ. ОХОРОНА ВОДОЙМ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ. ОЧИЩЕННЯ ВОДИ НА ВОДООЧИСНИХ СТАНЦІЯХ ТА В ДОМАШНІХ УМОВАХ

УЗАГАЛЬНИМО ВИВЧЕНЕ

ДОДАТОК 1 ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ХІМІЧНОЇ НАУКИ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити