Екологія 10 клас

ВСТУП

§1. Екологія як наука про довкілля

§2. Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля

§3. Структура сучасної екології та її місце в системі наук

СИСТЕМА «ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО»

ТЕМА 1 ПРИРОДА І ЛЮДИНА: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

§4. Властивості складних систем. Хронологія розвитку геосфери

§5. Біосфера, основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу

§6. Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства

§7. Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини в природі

§8. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості

ТЕМА 2 СВІТОВИЙ РОЗВИТОК І ЕКОЛОГІЯ

§9. Основні етапи розвитку світового господарства

§10. Екологічна криза: причини і наслідки

§11. Техногенні катастрофи та надзвичайні ситуації. Стихійні лиха

§12. Глобальні моделі і сценарії майбутнього

ТЕМА 3 ТЕХНОГЕНЕЗ І ЕКОНОМІКА

§13. Техногенез, етапи розвитку техногенезу

§14. Техногенез - технічний прогрес, економічне зростання

§15. Техносфера, її склад. Роль техносфери на сучасному етапі розвитку суспільства і природи

§16. Ресурси техносфери — масштаби і межі споживання

ТЕМА 4 ПРИРОДО-КОРИСТУВАННЯ ЯК НАУКА ПРО СТАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ПРИРОДНИХ КОМПОНЕНТІВ

§17. Природокористування: об"єкт, предмет, завдання

§18. Загальні принципи використання і відновлення природних ресурсів, природних умов середовища життєдіяльності

§19. Підтримання і відтворення, раціональні зміни екологічної рівноваги природних систем

§20. Економіка природокористування як одна із складових частин екології

ТЕМА 5 ПРОМИСЛОВЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

§21. Ресурси промислового виробництва й особливості їх використання.

§22. Зміни структури промислового виробництва України та їх прояв на стані довкілля

§23. Видобувна і обробна промисловість: вплив на довкілля. Підприємства, що найбільше забруднюють довкілля

§24. Відходи промислового виробництва та проблема їх утилізації. Міжнародна торгівля відходами

ТЕМА 6 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

§25. Ресурси сільськогосподарського виробництва й особливості їх використання

§26. Причини і наслідки виснаження та деградації ґрунтового покриву

§27. Рослинництво, тваринництво та їх негативний вплив на довкілля

§28. Відходи сільськогосподарського виробництва, проблеми їх утилізації і переробки

§29. Альтернативне сільське господарство та його види

ТЕМА 7 РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

§30. Рекреація і туризм. Ресурси рекреації і туризму

§31. Особливості впливу рекреаційної діяльності на довкілля

§32. Нормування антропогенних навантажень, пов'язаних з рекреаційною діяльністю

§33. Гірські та приморські. території України як основні регіони розвитку рекреації і туризму

§34. Біосферні заповідники, природні національні та регіональні ландшафтні парки як об"єкти регульованої рекреації і туризму


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити