Екологія 11 клас

ТЕМА І ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО ДОВКІЛЛЯ

§1. Екологія як наука про довкілля

§2. Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля

§3. Структура сучасної екологи та її місце в системі наук

ТЕМА ІІ ПРИРОДА І ЛЮДИНА: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

§4. Властивості складних систем. Хронологія розвитку геосфери

§5. Біосфера, основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу

§6. Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства

§7. Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини в природі

§8. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості

ТЕМА ІІІ ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СТІЙКОСТІ ГЕОСИСТЕМ ДО АНТРОПОГЕНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

§9. Забруднення, його вплив на компоненти природи й живі організми. Джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища

§10. Стійкість природних компонентів,геосистем до антропогенних забруднень. Форми стійкості геосистем

ТЕМА IV ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦІЇ ПРИРОДНИХ КОМПОНЕНТІВ

§11. Поняття «деградація природи». Причини і наслідки деградації природних компонентів. Поняття стійкого «консервативного» і нестійкого «прогресивного» компонентів природи

ТЕМА V ПРОБЛЕМА ЗМІНИ ЛАНОК КОЛООБІГІВ РЕЧОВИН І ПОТОКІВ ЕНЕРГІЇ

§12. Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники.Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин, потоки енергії та інформації

ТЕМА VI ПРОБЛЕМА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

§13. Найважливіші баланси у сфері природокористування.Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біопродукції

ТЕМА VII ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОГО І ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТЬ

§14. Біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні категорії заповідних об"єктів

§15 Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття

ТЕМА VIII ПРОБЛЕМА ОПТИМАЛЬНОЇ ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

§16. Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території.Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь. Нормування антропогенних навантажень


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити