Економіка 10 клас

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії

Тема 1.1. Що і для чого вивчає економічна наука, її місце серед інших наук

1. Економіка - об’єкт економічного дослідження

2. Дійові особи (суб’єкти) економічних відносин

3. Роль економічної науки в житті суспільства та окремої людини

4. Які засоби застосовують в економічному дослідженні?

5. Зв"язки економічної науки з іншими науками

Тема 1.2. Зміст основних економічних процесів та явищ

1. Загальні характеристики виробництва

2. Технологічні способи виробництва

3. Організаційні форми виробництва

4. Структура виробництва

5. Фактори (ресурси) виробництва

6. Продукт та ефективність виробництва

7. Взаємозв"язок основних виробничих процесів - виробництва, споживання та розподілу

Тема 1.3. Споживач в економіці: його поведінка та особливості вибору

1. Зміст потреб

2. Споживчі блага

3. Безмежність потреб

4. Чим керується людина, задовольняючи свої потреби?

5. Оптимальна, або найкраща з можливих варіантів, поведінка споживача

Тема 1.4. Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробника

1. Обмеженість виробничих ресурсів

2. Необхідність та суть вибору альтернативних варіантів використання ресурсів

3. Крива виробничих можливостей

4. Закономірності економічної поведінки виробника

Тема 1.5. Моделі ринкової, планової та змішаної економіки

1. Економічний кругообіг

2. Особливості та принципи ринкової економіки

3. Моделі ринкової економіки

4. Кругообіг, особливості та принципи планової (командної) економіки

5. Перехід від планової до ринкової економіки

6. Змішана економіка

РОЗДІЛ II Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова інфраструктура

Тема 2.1. Основні проблеми економіки та їх ринкове розв"язання

1. Зміст основних проблем економіки

2. Особливості того, як діє ринкова економіка

3. Економічна конкуренція як рушій ринкової економіки/a>

4. Досконала і недосконала конкуренція

5. Форми прояву монополізму


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити