Англійська мова 5 клас

GRAMMAR REFERENCE

(Граматичний довідник)

ІМЕННИК

 

§ 1. Множина

 

Множина іменників утворюється за допомогою закінчення -(e)s, яке додається до основи іменника: a cat - cats; a cow - cows; a monkey - monkeys.

Запам'ятайте такі особливості утворення множини від деяких іменників:

1.  Якщо іменник закінчується на шиплячий приголосний або -о, додаємо закінчення -es: a box - boxes; a boss - bosses; a bush - bushes; a potato - potatoes.

Примітка: Деякі іменники на -о потребують для утворення множини закінчення -s (photos; pianos; kilos).

2.  Деякі Іменники, що закінчуються на -f(e), змінюють -f(e) на -v і додають -es. Це такі іменники: calf, half, knife, leaf, life, loaf, shelf, thief, wife, wolf: knife - knives, wife - wives

Leaves are yellow in autumn. Two halves of the apple.

АЛЕ: a roof - roofs; a safe - safes; a handkerchief - handkerchiefs.

Вимова закінчення -(e)s:

після глухих приголосних: cats [sj; після шиплячих приголосних: watches [iz]; після дзвінких приголосних та голосних: dogs; cows [z]

3.  Іменники на -у з попереднім приголосним при утворенні множини змінюють у на і і додають -es: a fly - flies; a story - stories.

Примітка: Запам'ятайте вимову слова houses [’hauziz].

4.  Запам'ятайте форми множини від таких іменників:

Child- children, man [man] - men [men], woman - women [wimin], foot [fut] feet [fi:t], tooth - teeth, goose - geese, deer - deer, fish - fish, mouse - mice, ox - oxen, sheep - sheep

Іменник people має два значення люди (множина) та народ (однина): a lot of people — багато людей; all peoples of the world — всі народи світу

5.  Запам'ятайте іменники, що вживаються лише в множині: trousers (штани), glasses (окуляри), earrings (сережки), vegetables (овочі), stairs (східці), scissors (ножиці), jeans (джинси) і т.ін.

6.  Так звані збірні іменники (a family, a crew, a choir, a team, an army, a class) можуть сполучатися з дієсловами та заміщатися особовими займенниками як в однині, так і в множині. Якщо ми сприймаємо дану спільноту або колектив як єдине ціле, вживаємо дієслова або займенники в однині. Якщо ж маємо на увазі кожного члена спільноти окремо, вживаємо множину: Our family is very

big. — Наша сім'я дуже велика. Our family have fair hair. — Всі в нашій сім'ї мають світле волосся.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити