Англійська мова 5 клас

GRAMMAR REFERENCE

(Граматичний довідник)

АРТИКЛЬ

 

В англійській мові є два артиклі — неозначений (а/ап) та означений (the). Артикль ніколи не вживається самостійно, він завжди стоїть перед іменником (а I the boy) або перед його означенням (а I the little boy).

Вимова артиклів:

 

§ 1. Неозначений артикль

 

Неозначений артикль вживається перед злічуваними іменниками в однині у таких випадках:

1.  Коли ми називаємо щось або когось вперше або позначаємо приналежність об'єкту до певного класу предметів чи осіб. В цьому випадку значення артикля інколи можна передати словами "якийсь І один":

This is an elephant. Once I saw a very big snake. There is a plate on the table. A woman crossed the road. (Якась жінка перейшла дорогу.)

2.  Якщо артикль можна замінити словом any (будь-який) та перед іменниками, що мають узагальнююче значення: Take an /any apple. A teacher is a person who teaches.

3.  Після слів what (в окличних реченнях): What a clever child!

4.  Перед числівниками hundred, thousand та million та іменниками, які означають одиниці виміру, періоди часу і т.п., неозначений артикль може заміняти числівник one: a /one hundred — сто; a /one bottle of milk— пляшка молока; а / one thousand — тисяча; а / one hour later — годиною пізніше

5.  В кількісних словосполученнях такого типу: three times a week—три рази на тиждень

6.  В сталих виразах (див. також розділ "Прийменник"): to have a talk; a number of… (цілий ряд/певна кількість)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити