Англійська мова 5 клас

GRAMMAR REFERENCE

(Граматичний довідник)

АРТИКЛЬ

 

§ 2. Означений артикль

 

1.  Означений артикль може вживатися перед іменниками як в однині, так і в множині, коли відомо, про яку саме річ або особу йдеться, тобто коли:

—  про це вже згадували раніше: He's got a dog and a cat. The cat is very funny.

— іменник має означення, що індивідуалізує його значення (прикметник; підрядне речення; of + іменник і т. ін.): The water in the lake is very cold. The cake I ate for breakfast was very tasty. The winter of last year wasn't frosty.

— означенням іменника є порядковий числівник, найвищий ступінь прикметника або слова following, next, last ( в значенні «останній»): the first floor, the best pupil, the next day, the last month, the following task

АЛЕ: last /next month (week, year) з точки зору теперішнього часу: We had а holiday last month.

2.  Означений артикль вживається також перед деякими категоріями іменників:

1. Назви унікальних предметів та явищ, які існують в однині: the Moon; the sky; ffte world;

2.  Назви, вжиті в узагальнюючому значенні:

—      тварин та рослин: The canary is a singing bird.

—      явищ культури та наукових винаходів: I don't listen to the radio. I go to the theatre.

—      музичних інструментів: to play the piano/guitar/violin;

—      кліматичних та природних явищ: Do you like the rain? We often go to the mountains. They live not far from the sea.

—      збірні іменники, утворені від прикметників: the young (молодь), the rich (багаті), the English (англійці), the Ukrainians (українці).

3. Іменники the north/south/east/west: to the north; in the south; the Far East; the West.

4. Назви держав з позначенням державного устрою: the United States of America, the United Kingdom.

5. Назви кораблів, закладів культури, ресторанів та кафе, готелів: the National Gallery, the Globe (театр)

6. Прізвища людей в множині, якщо вони позначають всю сім'ю або кількох її представників: the Smiths (Сміти/сім’я Смітів).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити