Англійська мова 5 клас

GRAMMAR REFERENCE

(Граматичний довідник)

ПРИКМЕТНИК


§ 1. Ступені порівняння


Звичайний

Вищий *

Найвищий **

1. Односкладові:



short

shorter

(the) shortest

hot

hotter

(the) hottest

fine

finer

(the) finest

2. Двоскладові на -у з попередньою приголосною:

happy

happier

(the) happiest

3. Двоскладові та багатоскладові:


famous

more famous

(the) most famous

interesting

more interesting

(the) most interesting

4. Винятки:



bad

worse

(the) worst

good

better

(the) best

far

farther, further

(the) farthest (відстань), (the) furthest

old

older, elder

(the) oldest, (the) eldest (сім'я)

little

less

(the) least

many/much

more

(the) most


* Вищий ступінь часто вживається зі сполучником than: The Nile is longer than the Amazon.

**Найвищий ступінь часто вживається з прийменниками in (для позначення місця) та of: The Nile is the longest river in the world. The Nile is the longest of all rivers.

5.  Прикметники можуть утворювати ступені порівняння, що мають зменшувальне значення, за такою моделлю: less/(the) least + прикметник

less attractive — менш привабливий

(the) least attractive — найменш привабливий

less happy — менш щасливий

(the) least happy — найменш щасливий

less thick — менш густий

(the) least thick— найменш густий

6.  Найвищий ступінь порівняння прикметників утворює таку граматичну конструкцію:

Gold is one of the most expensive metals. (Золото — один з найдорожчих металів.) You are one of my best friends. (Ти один з моїх найкращих друзів.)






Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити