Англійська мова 5 клас

GRAMMAR REFERENCE

(Граматичний довідник)

ЗАЙМЕННИК


§2. Особові та присвійні займенники


Особа

Число

Особові

Присвійні

Називний

відмінок

Об'єктний

відмінок

1

Однина

І

me

my


Множина

we

us

our

2

Множина

you

you

your

3

Однина

he

him

hisshe

her

herit

it

its


Множина

they

them

their

1.      Займенник і (я) завжди пишеться великою літерою

2. Займенник другої особи you вживається при звертанні до однієї особи (ти/ви) та до багатьох осіб (ви).

3. Займенники третьої особи he (він) та

she (вона) позначають людей та інколи тварин, а

займенник it (він/ вона/воно) — неживі предмети та тварин. Займенник they (вони) позначає живих істот та неживі предмети:

Is Kate at home? — No, she is out.

Where is my umbrella? — It is in your bag.

Did you see my shoes? — They are under the bed.

4.  Особові займенники в називному відмінку вживаються в реченні в функції підмета, а в об'єктному — в функції додатка:

Не is mу friend, (підмет) I know him. (прямий додаток) Give him a pen.

(непрямий додаток) I'll talk to him. (прийменниковий додаток)

5. Присвійні займенники стоять перед іменником і є його означенням:

This is mу book.

Your car is fast, but mine is faster, (підмет)

I haven't got a pen. Give me your pen. (додаток)

6.  Український присвійний займенник "свій" перекладається англійською мовою присвійним займенником відповідної особи:

Вона взяла свої окуляри. — She took her glasses.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити