Англійська мова 5 клас

GRAMMAR REFERENCE

(Граматичний довідник)

ДІЄСЛОВО

 

§ 2. The Past Simple Tense

 

1. The Past Simple Tense вказує на дію, що регулярно або одноразово мала місце у минулому часі. Цей час утворюється так:

V(основа дієслова) + -ed (II форма дієслова)

2. При утворенні Past Simple у всіх особах однини та множини до основи дієслова додається суфікс -ed за такими моделями:

work - worked, phone - phoned, drop - dropped, travel - travelled, try - tried

3. Так звані неправильні дієслова утворюють Past Simple не за правилом і тому їх треба запам'ятати (див. таблицю неправильних дієслів Irregular Verbs III pages 278-279).

4. Past Simple означає:

а) дію, що відбулась в минулому (обставина часу в такому реченні — це, як правило, минулий момент або завершений відтинок часу — in 1964; yesterday; last week / month / year; at 5 o'clock; etc):

She came home at 3 o'clock. They finished school last year.

б) стан або повторювану дію в минулому:

Не lived in Lviv when he was young. We swam in the river every day in summer.

в) послідовні дії в минулому:

She stood up, came up to the window and opened it.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити