Англійська мова 5 клас

GRAMMAR REFERENCE

(Граматичний довідник)

ДІЄСЛОВО

 

§ 7. Modal Verbs(модальні дієслова)

 

Більшість модальних дієслів мають два значення, перше з яких можна вважати первинним або головним. За першим значенням модальні дієслова дуже відрізняються: вони виражають обов'язок, дозвіл, вміння і т. інш., в той час як у другому значенні всі вони означають різні ступені ймовірності.

1.  Can / could (здатність/вміння)

Головне значення дієслова сап — фізична або розумова здатність до дії, вміння: She can swim.        — Вона вміє плавати.

Не can speak English. — Він може говорити англійською.

В цьому значенні дієслово сап може відноситись тільки до теперішнього часу, could — тільки до минулого, а еквівалент to be able / unable to V — може утворювати всі часи крім часів Continuous:

She could swim when she was a little girl.

She is able to swim.

She will be able to swim soon.

Заперечна Форма: I cannot / can't dance. I could not / couldn't dance.

I am not able to dance. /I am unable to dance.

Питальна Форма: Can you dance? — Yes, I can. / No, I can't.

Could you dance?— Yes, I could. / No, I couldn't.

2.  May (дозвіл)

Значення "дозвіл/прохання" можуть передаватись модальним дієсловом тау May I соmе in?

3.  Must (обов’язок)

Модальне дієслово must означає "необхідність / обов'язок / наказ". Воно має лише форму теперішнього часу, яка може відноситись як до теперішнього так і до майбутнього часу:

I must go now. (Зараз я маю йти.)

I must be in Lviv tomorrow. (Завтра я повинен бути у Львові.)

Дієслово must має два еквіваленти:

—       to have to (вживається в усіх часах, в тому числі і в теперішньому; утворює заперечну та питальну форми за допомогою допоміжного дієслова do) — вимушеність дії:

Не fell ill and had to stay at home. (Він захворів і був змушений залишитись вдома.)

Do you have to stay at home today? I don't have to stay at home.

—       to be to (вживається в Present Simple та Past Simple, причому Present Simple відноситься до теперішнього або майбутнього часу) — спланованість дії / наказ:

We are to write a dictation tomorrow. (Завтра ми повинні писати диктант.) You are not to do it. (Ти не повинен цього робити.)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити