Підручник Англійська мова 7 клас для спеціалізованих навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземної мови - Л.В. Калініна - Генеза 2015 рік

First Aid Kit

A. GRAMMAR IN USE

Unit One

Для того щоб розповісти про свого старшого брата або старшу сестру, вживай форми прикметника old у порівняльному ступені:

elder + brother/sister

Example: Alice is my elder sister.

older + than

Example: Alice is three years older than me.

Unit Two

Якщо ти хочеш розповісти про 50 % кількості чогось (часу, відстані, ціни тощо), уживай слово half, наприклад:

half an hour

half a mile

half a pound

half the time

half the length

half the price

Example: I spent half the time doing my English homework.

Уживай half (of) перед займенниками it /them /us.

Example: His story was so long and boring that I missed half of it.

Unit Three

1. Для того щоб сказати, як пахнуть або виглядають деякі страви, які вони на смак, після дієслів to smell, to look, to taste вживай прикметники. Example: The soup looksappetizing. It smells good.

2. Для того щоб сказати, що ти не любиш одразу дві страви, вживай eitheror у розповідних реченнях.

Example: I don’t eat either fish or meat.

3. Для того щоб правильно сказати, що ти любиш або не любиш те саме, що і твій співрозмовник, уживай у запереченні either.

Example: A: I don’t drink wine for lunch.

B: I don’t drink either. (Neither do I.)

B. WORD BUILDING

Unit Two

1. Утворення іменників

Для того щоб утворити деякі іменники, додай до прикметника або основи слова такі суфікси:

-ity

-ance

flexible - flexibility

enduring - endurance

creative - creativity

active - activity

Example: Creative art activities are a fabulous way to support self-expression and creativity in children.

У деяких випадках змінюється основа слова: strong - strength. Example: There are three categories a physical activity falls under: endurance, flexibility and strength.

2. Для утворення слів з протилежним значенням (антонімів) додай до основи префікс un-:

to wrap - to unwrap

to do - to undo

to dress - to undress

to pack - to unpack

Example: With a surprised look, Mrs Crawford rushed me in and began to unwrap my frozen clothes.

3. Від деяких дієслів можна утворити два прикметники, додавши -ing (активне значення) або -ed (пасивне значення). Порівняй:

verb

-ing

-ed

to frustrate

frustrating

frustrated

to encourage

encouraging

encouraged

to discourage

discouraging

discouraged

to interest

interesting

interested

to surprise

surprising

surprised

to bore

boring

bored

Example: She was very encouraging. I felt encouraged and decided to take action.

Unit Three

Для того щоб утворити деякі прикметники, додай до іменника або основи слова суфікс -tion:

to celebrate - celebration

to invite - invitation

Example: Thank you for the invitation.

Unit Four

Деякі дієслова утворюються від прикметників без зміни словоформи:

wrong - to wrong

clean - to clean

bitter - to bitter

close - to close

fast - to fast

Example: He has wronged no man alive.

Unit Five

1. Слова на позначення спортсменів, які займаються певним видом спорту, утворюються по-різному.

а) додаванням до дієслова суфікса -er.

Example: swimmer, boxer, horse rider, golfer, etc.

б) додаванням слова player до назви виду спорту:

Example: tennis player, chess player etc.

Деякі назви необхідно запам’ятати Example: mountaineer, archer, gymnast.

2. Для утворення прикметників від іменників додай суфікс -ous:

victory - victorious

courage - courageous

mountain - mountainous

Example: I bet the All Greens will be victorious today.

3. Для утворення слів з протилежним значенням додай до основи префікс dis-:

qualified - disqualified

satisfied - dissatisfied

pleased - displeased

Example: He was disqualified because of the rule violation during the semifinal game.

Unit Six

1. Якщо ти хочеш сказати, що хтось або щось викликає в тебе певні відчуття, використовуй прикметник із закінченням -ing.

Example: The film was really interesting.

Якщо ти хочеш сказати, що ти відчуваєш, використовуй прикметник із закінченням -ed-.

Example: I was greatly interested by the film.

2. Деякі іменники утворюються від дієслів:

а) без змін у правопису:

to stage - a stage

б) зі змінами у правопису:

to perform - performance

to rehearse - rehearsal

to guide - guidance

to applaud - applause

3. Пам’ятай, деякі іменники, що позначають якості, утворюються від прикметників додаванням закінчення -th:

Example: warm-warmth

Деякі з них змінюють правопис:

Example: long - length

wide - width

strong - strength

deep-depth

Unit Seven

1. Якщо ти хочеш охарактеризувати побачене або почуте із захопленням, уживай:

Example: comparable - incomparable

describable - indescribable

mortal - immortal

Example: Blossoming chestnut trees in spring are of indescribable beauty.

Деякі прикметники, які також виражають позитивні враження, утворюються за допомогою суфікса -less:

breath - breathless speech - speechless

Example: The beauty of the monument left me breathless.

3. Пам’ятай, що назви професій і сфери їх діяльності звучать по-різному:

architect - architecture

sculpture - sculptor

Example: The architecture of the cathedral is beautiful. It was designed by a famous architect.

4. Пам’ятай, що деякі іменники утворюються від інших іменників за допомогою суфікса -hood.

Example: brother - brotherhood child - childhood mother - motherhood woman - womanhood knight - knighthood

C. WORD MEANING

Unit One

1. Якщо ти хочеш розповісти про лікування, використовуй дієслово treat.

Example: The doctor treated me for pneumonia. (= лікував)

Якщо ти хочеш сказати, що тебе вилікували від чогось, використовуй дієслово cure.

Example: My granny cured me of a bad cough. (= вилікувала)

Ти також можеш вживати дієслово treat в його інших значеннях:

• частувати:

Example: Let me treat you to some ice cream.

оводитись з кимось:

Example: Don’t treat me like a child.

2. Деякі слова в англійській мові вимовляються однаково, але пишуться по-різному та відрізняються значенням.

Порівняй:

jeansi:nz/ джинси (але джинсова тканина - denim)

Example: Your new jeans and your denim jacket are the latest style.

genes /ʤi:nz/ - гени

Example: People get their genes from their parents.

Unit Two

1. У британському та американському варіантах англійської мови вживаються різні слова для позначення деяких явищ. Порівняй:

BrE

AmE

Ukrainian

autumn

fall

осінь

holidays

vacation

канікули

timetable

schedule

розклад

sweets

candy

цукерки

biscuit

cookie

печиво

lift

elevator

ліфт

garden

yard

подвір’я

Unit Three

1. Різні англійські слова є схожими за звучанням та правописом.

a) refreshment - легка їжа;

refreshments - їжа та напої, які подають як легку закуску.

b) cover - місце для кожної персони за столом;

cover - підставка для кожного блюда.

c) dish - будь-яка тарілка або миска;

dish - страва, яку приготували за рецептом.

Unit Four

Деякі англійські слова вимовляються і пишуться тотожно, але мають різні значення. Це омоніми.

Наприклад:

title - назва

title - титул

bank - берег річки

bank - банк

fair - справедливий

fair - ярмарок

Unit Five

1. Змагання, в яких два гравці змагаються один з одним, поки один не виграє, називається tournament.

Example: tennis/chess/badminton tournament

Змагання, в яких змагається команда, називається competition.

Example: football/basketball/volleyball competition.

2. Для того щоб говорити про фізичну активність, уживай слово sport.

Example: I’m keen on sport.

Для того щоб розповідати про різні види спорту, вживай sports.

Example: He likes watching sports on TV.

3. Діяльність або вид спорту, коли люди грають за правилами, передається словом game.

Example: Let’s play a game of chess.

Але велика організована спортивна подія передається словом games.

Example: I like to watch the Olympic Games.

4. Коли говорять про суддів спортивних змагань, використовують слово judge.

Example: At last the judge named the champions and the crowd applauded.

Коли говорять про суддю спортивних ігор (баскетбол, футбол, хокей) використовують слово referee.

Example: The referee gave a signal and the game began.

Unit Six

1. Якщо ти хочеш розповісти про представлення акторів або музикантів на сцені, використовуй слово performance.

Example: It was the most memorable performance for me.

Якщо ти хочеш розповісти про виставу, яка була написана драматургом для постановки на сцені, використовуй слово play.

Example: Jack’s father wrote plays as well as poems.

2. Якщо ти хочеш висловити думку іншими словами, використовуй синоніми (слова, схожі за смислом):

famous - outstanding;

delightful - pleasant;

thrilling - exciting;

gripping - catching;

modest - shy;

moving - touching.

Unit Seven

1. Якщо ти хочеш розповісти про події, які відбувалися до нашої ери, використовуй скорочення В.С. (before Christ).

Події нашої ери позначаються скороченням A.D. (anno domini)

Example: The city of Andrew Chersonese Taurica was founded in 5 B.C.

Apostle came to this land in the first century A.D.

2. Якщо ти хочеш сказати про приємний аромат, використовуй слова scent або fragrance.

Example: The flower has a lovely scent.

Якщо ти хочеш сказати, що аромат неприємний, використовуй слово odour.

Example: I don’t like this strong odour from a factory.

3. Якщо ти хочеш зайти кудись (заскочити), не плануючи заздалегідь час і місце, використовуй вислів drop in.

Example: There is a good garden nearby. Let’s drop in.

Якщо ти плануєш піти кудись і провести там деякий час, використовуй дієслово to visit.

Example: I like to visit Kyiv in spring.

4. Якщо ти хочеш запропонувати комусь ідею з приводу того, що ви разом можете зробити, використовуй дієслово to suggеst+дієслово+іng. Example: I suggest going to Kyiv.

Якщо ти хочеш запропонувати щось співбесіднику, що він може взяти або ти можеш дати, використовуй дієслово to offer+to do.

Example: My friend offered me a cup of tea.

The Theater offered a lot of new plays to see.

D. WORD SPELLING

Пам’ятай, що деякі слова пишуться по-різному в британському та американському варіантах англійської мови. Порівняй:

BrE

AmE

paediatrician

pediatrician

Maths

Math

centre

center

to practise

to practice

focusses, focussed

focuses, focused

theatre

theater

travelled, travelling

traveled, traveling

grey

gray

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити