Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Англійська мова 8 клас - Кучма М.О

ЗАВАНТАЖИТИ ПІДРУЧНИК

IRREGULAR VERBS

Infinitive

Past Simple

Past Participle

Translation

be /biː/

was /wɒz/,  were wɜː/  

been  /biːn/  

бути

become /bɪˈkʌm/  

became /bɪˈkeɪm/  

become  /bɪˈkʌm/  

ставати

begin /bɪˈgɪn/  

began /bɪˈgæn/  

begun  /bɪˈgʌn/  

починати(ся)

blow /bləʊ/  

blew /bluː/  

blown  /bləʊn/  

дути

break /breɪk/  

broke /brəʊk/  

broken  /ˈbrəʊkən/  

(з )л а мати

bring /brɪŋ/  

brought /brɔːt/  

brought  /brɔːt/  

приносити

build /bɪld/  

built /bɪlt/  

built  /bɪlt/  

будувати

buy /baɪ/  

bought /bɔːt/  

bought  /bɔːt/  

купувати

catch /kæʧ/  

caught /kɔːt/  

caught  /kɔːt/  

ловити, (с)піймати

choose /ʧuːz/  

chose /ʧəʊz/  

chosen  /ˈʧəʊzn/  

вибирати

соmе /kʌm/  

came /keɪm/  

come  /kʌm/  

приходити

cut /kʌt/  

cut /kʌt/  

cut  /kʌt/  

різати

do /duː/  

did /dɪd/  

done  /dʌn/  

робити

draw /drɔː/  

drew /druː/  

drawn  /drɔːn/  

тягти; малювати

drink /drɪŋk/  

drank /dræŋk/  

drunk  /drʌŋk/  

пити

drive /draɪv/  

drove /drəʊv/  

driven  /ˈdrɪvn/  

гнати; їхати

eat /iːt/  

ate /ɛt/

eaten  /ˈiːtn/  

їсти

fall /fɔːl/  

fell /fɛl/  

fallen  /ˈfɔːlən/  

падати

feed /fiːd/  

fed /fɛd/  

fed  /fɛd/  

годувати

fight /faɪt/  

fought /fɔːt/  

fought  /fɔːt/  

битися, боротися

find /faɪnd/  

found /faʊnd/  

found  /faʊnd/ 

знаходити

fly /flaɪ/  

flew /fluː/  

flown  /fləʊn/  

літати

forget /fəˈgɛt/  

forgot /fəˈgɒt/  

forgotten  /fəˈgɒtn/  

забувати

forgive /fəˈgɪv/  

forgave /fəˈgeɪv/  

forgiven  /fəˈgɪvn/  

вибачати, прощати

freeze /friːz/  

froze /frəʊz/  

frozen  /ˈfrəʊzn/  

замерзати

get  /gɛt/  

got /gɒt/  

got  /gɒt/  

одержувати

give /gɪv/  

gave /geɪv/  

given  /ˈgɪvn/  

давати

go /gəʊ/  

went /wɛnt/  

gone  /gɒn/  

іти, іти геть

have /hæv/  

had /hæd/  

had  /hæd/  

мати

hide /haɪd/  

hid /hɪd/  

hidden /ˈhɪdn/  

ховати(ся)

hear /hɪə/  

heard /hɜːd/  

heard  /hɜːd/  

чути

keep /kiːp/  

kept /kɛpt/  

kept  /kɛpt/  

тримати; зберігати

know /nəʊ/  

knew /njuː/  

known  /nəʊn/  

знати

lay /lɜːn/  

laid /leɪd/  

laid  /leɪd/  

класти, покласти вчи

learn /liːv/  

learnt /lɜːnt/  

learnt  /lɜːnt/  

ти (щось), вивчати

 

learned /lɜːnt/  

learned  /lɜːnt/  

 

leave /lɛnd/  

left /lɛft/  

left /lɛft/  

залишати

lend /lɛnd/ 

lent /lɛnt/  

lent  /lɛnt/  

позичати (комусь)

let /lɛt/  

let /lɛt/  

let  /lɛt/  

пускати; дозволяти

lie /laɪ/  

lay /leɪ/  

lain  /leɪn/  

Лежати

make /meɪk/

made /meɪd/  

made  /meɪd/  

робити

mean /miːn/  

meant /mɛnt/  

meant  /mɛnt/  

означати

meet /miːt/  

met /mɛt/  

met  /mɛt/  

зустрічати

pay /peɪ/  

paid /peɪd/  

paid  /peɪd/  

платити

put /pʊt/  

put /pʊt/  

put  /pʊt/  

класти, ставити

read /riːd/  

read /riːd/  

read  /riːd/  

читати

ride /raɪd/  

rode /rəʊd/  

ridden  /ˈrɪdn/  

їздити верхи

rise /raɪz/  

rose /rəʊz/  

risen  /ˈrɪzn/  

вставати

run /rʌn/  

ran /ræn/  

run  /rʌn/  

бігти

say /seɪ/

said /sɛd/  

said  /sɛd/  

говорити, сказати

see /siː/  

saw /sɔː/  

seen  /siːn/  

бачити

sell /sɛl/  

sold  /səʊld/  

sold  /səʊld/  

продавати

send /sɛnd/  

sent /sɛnt/  

sent  /sɛnt/  

посилати

set /sɛt/  

set /sɛt/  

set /sɛt/  

ставити;

установлювати

shine /ʃaɪn/  

shone /ʃɒn/  

shone  /ʃɒn/  

світити; сяяти

shoot /ʃuːt/  

shot /ʃɒt/  

shot  /ʃɒt/  

стріляти; влучити

show /ʃəʊ/  

showed /ʃəʊd/  

shown  /ʃəʊn/  

показувати

sing /sɪŋ/  

sang /sæŋ/  

sung  /sʌŋ/  

співати

sink /sɪŋk/  

sank

sunk  /sʌŋk/  

спускати(ся);

занурюватися

sit /sɪt/  

sat /sæt/  

sat  /sæt/  

сидіти

sleep /sliːp/  

slept /slɛpt/  

slept  /slɛpt/  

спати

speak /spiːk/  

spoke /spəʊk/  

spoken  /ˈspəʊkən/  

говорити

spend /spɛnd/  

spent /spɛnt/  

spent  /spɛnt/  

витрачати,

проводити (час)

stand /stænd/  

stood /stʊd/  

stood  /stʊd/  

стояти: знаходитися

sweep /swiːp/  

swept /swɛpt/  

swept  /swɛpt/  

мести; мчати

swim /swɪm/  

swam /swæm/  

swum /swʌm/  

плавати, пливти

take /teɪk/  

took   /tʊk/  

taken  /ˈteɪkən/  

брати, взяти

teach /tiːʧ/  

taught /tɔːt/  

taught   /tɔːt/  

учити, навчати

tell /tɛl/  

told  /təʊld/  

told  /təʊld/  

розповідати;

говорити

think /θɪŋk/  

thought  /θɔːt/  

thought  /θɔːt/  

думати

throw /θrəʊ/     

threw  /θruː/  

thrown  /θrəʊn/  

кидати

understand

understood

understood

розуміти, вважати

/ˌʌndəˈstænd/ 

  /ˌʌndəˈstʊd/ 

 /ˌʌndəˈstʊd/ 

 

wake /weɪk/

woke /wəʊk/ 

woken  /ˈwəʊkən/  

прокидатися;

 

waked /weɪkt/  

waked  /weɪkt/  

будити

Wear /weə/  

wore  /wɔː/  

worn  /wɔːn/  

носити (одяг)

win /wɪn/  

won  /wʌn/  

won  /wʌn/  

вигравати

write /raɪt/  

wrote  /rəʊt/  

written  /ˈrɪtn/  

писати

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.