Підручник Англійська мова (9-й рік навчання) - Алла Несвіт - Генеза 2017 рік

Appendices

SOCIAL ENGLISH

Checking that You’ve Understood

Conversational formulas

Translation

So, I/we have to…

Отже, я/ми маємо (повинні)…

Do you want me/us to…?

Чи ти хочеш, щоб я/ми…?

Should I…?

Чи мені слід.?

Interrupting Politely

Conversational formulas

Translation

Actually, I’d just like to say…

Фактично, я б хотів (хотіла) сказати / зазначити.

Sorry to interrupt, but…

Вибачте, що я перериваю Вас, але…

Oh, while I remember / before I forget.

Ой, поки я ще пам’ятаю / поки я не забув (забула).

Giving Instructions and Directions

Conversational formulas

Translation

Make sure…

Переконайтесь...

Remember… (to do).

Не забудьте… (зробити).

Be careful… (not to do).

Остерігайтесь… (не зробити щось).

Go straight on.

Ідіть прямо.

Take the first/second turn left.

Це перший/другий поворот наліво.

Turn left/right.

Поверніть наліво/направо.

Go along High Street as far as the bank.

Ідіть по Хай-стрит до банку.

Take the Number 10 bus.

Сядьте на автобус номер 10.

Get off at… (a place).

Вийдіть на… (місце).

Checking Instructions

Conversational formulas

Translation

Are you with me?

Чи Ви мене слухаєте?

Did you follow that?

Чи ти чув(-ла), що говорили?

Have you got that?

Чи ти зрозумів(-ла)?

Is everything clear so far?

Чи поки що все зрозуміло?

Making Suggestions

Conversational formulas

Translation

Shall I/we… (do)?

Чи я/ми маю (маємо)… щось (зробити)?

Let’s… (do).

Давайте… (зробимо).

Why don’t I/we… (do)?

Чому б мені/нам… (не зробити)?

How about… (doing)?

Як щодо того, щоб… (зробити щось)?

What about… (doing)?

А як на рахунок того, щоб… (зробити щось)?

I think we should… (do).

Я думаю, нам слід… (зробити).

It might be a good idea if we/ you… (do).

Можливо, було б непогано, якби ми/Ви… (зробили).

If you ask me, I think we/ you should… (do).

Якщо Вам цікава моя думка, то я вважаю, нам/Вам варто… (зробити).

Making Recommendations

Conversational formulas

Translation

You mustn’t miss the chance to…

Ви не повинні пропустити шанс…

You must (go) to the…

Ви повинні піти до…

You’ve got to…

Ви маєте…

You’ll love…

Вам сподобається…

I wouldn’t recommend…

Я б не радив (радила)…

Asking for Advice

Conversational formulas

Translation

What do you think I should do?

Як Ви гадаєте, що мені слід робити?

What would you advise me to do?

Що б Ви мені порадили зробити?

How to Give Advice and How to Accept It

Conversational formulas

Translation

I think you should… (do). я

Я думаю, Вам слід…

You could… (do).

Ви могли б…

Why don’t you… (do)?

Чому б Вам… (не зробити щось)?

You had better…

Вам краще…

You’d better…

Вам краще було б…

You’d rather…

Вам краще…

I think I would be good to…

Я думаю, це було б добре…

Good, I’ll do that.

Добре, я зроблю це.

You are right. That’s an idea.

Ви праві. Це ідея.

Oh, I can’t agree to that.

O, я не можу погодитися з цим.

I don’t think you are right.

Я не думаю, що ти маєш рацію.

No, I don’t want to do that.

Ні, я не хочу цього робити.

Agreeing

Conversational formulas

Translation

I’d probably agree on that.

Я б скоріше за все погодився (погодилася) на це.

I think that’s probably right.

Я гадаю, що це правильно.

That’s absolutely right.

Це цілком правильно.

Sure! That’s exactly what I think.

Впевнений(-на), це якраз те, що я думаю.

Disagreeing

Conversational formulas

Translation

Yes, but…

Так, але…

True, but…

Правильно, але…

I see what you mean, but…

Я розумію, що Ви маєте на увазі, але…

Yes, but on the other hand…

Так, але з іншого боку…

I’m afraid I disagree / don’t agree / can’t agree…

Дозвольте мені не погодитися з Вами…

I’m not sure if that’s strictly true.

Я не впевнений (впевнена), що це цілком правильно.

You have a point there, but…

Ви маєте рацію, але…

Justifying Your Opinions

Conversational formulas

Translation

Personally, I (don’t) think… because…

Особисто я (не) думаю… тому що…

Let’s (not)… because…

Давайте (не)… тому що…

In my opinion…

На мій погляд…

I (don’t) feel that it’s important to… as…

Я (не) думаю, що це важливо… оскільки…

Speculating

Conversational formulas

Translation

I’m not sure but it might be…

Я не впевнений (впевнена), однак можливо…

It can’t be… because…

Цього не може бути… тому що…

It must be… because…

Це має бути … тому що…

Summarising

Conversational formulas

Translation

So what it comes down to is…

Таким чином…

In brief…

Коротше кажучи…

To sum up, …

Підсумовуючи…

How to Express Approval or Disapproval

Conversational formulas

Translation

It’s a good thing.

Це гарна думка.

Sounds good to me.

Як на мене, звучить непогано.

Fine!

Добре!

That’ll do.

Цього буде досить.

That’s just what I was going to say.

Це саме те, що я збирався сказати.

I’m all for it.

Я цілком за це.

I’m against it.

Я проти цього.

That won’t work.

Це не спрацює.

What’s the use of…?

Яка користь з…?

What’s the good of…?

Яка користь з…?

How to Invite and How to Accept or Reject an Invitation

Conversational formulas

Translation

I’d like to invite you to the circus.

Я хотів би запросити Вас до цирку.

How (What) about going hiking?

Як щодо того, щоб піти у похід?

Let’s go to see the new exhibition.

Давайте підемо подивимося нову виставку.

Would you like to go to the theatre?

Ви б хотіли піти до театру?

With pleasure.

Із задоволенням.

Yes, I’d like to.

Так, я б хотів би (хотіла б).

I’m afraid I can’t, because…

Боюсь, що я не можу, бо…

I’m sorry I can’t.

Вибачте, я не можу.

How to Ask for and Give an Opinion

Conversational formulas

Translation

What do you think of…?

Що Ви думаєте щодо…?

How do you find…?

Як Ви вважаєте…?

What’s your opinion of…?

Яка Ваша думка щодо…?

How do you feel about…?

Що Ви відчуваєте щодо…?

What would you say to…?

Що Ви сказали б щодо…?

I think…

Я думаю…

I feel…

Я відчуваю…

If you want my opinion…

Якщо Ви хочете знати мою думку…

Well, in my opinion…

Добре, на мою думку…

In my view…

На мій погляд…

As far as I’m concerned…

Щодо мене, то…

As I see it…

Як я бачу…

I would say…

Я б сказав (сказала)…

Frankly speaking…

Щиро кажучи…

Honestly…

Чесно…

I suppose…

Я вважаю…

How to Make a Suggestions and How to Reply Expressing Likes, Dislikes and Preferences

Conversational formulas

Translation

Do you feel like going to the cinema tonight?

Чи не хотіли б Ви піти зі мною до кінотеатру?

How about buying some new records?

Чи не хотіли б ви купити нові аудіо-записи?

What about going to the exhibition?

Як щодо відвідування виставки?

How about watching the new programme?

Як щодо перегляду нової програми?

What do you say to camping?

Як щодо відпочинку на природі?

Yes, good idea. (Good idea!)

Так, це гарна ідея (гарна ідея!)

Yes, that’s a splendid idea.

Так, це блискуча ідея.

Yes, that’s sounds like a good idea.

Так, це хороша ідея.

That’s fine!

Це добре!

Not a bad idea.

Непогана ідея.

Well, I can’t say I feel like it really.

Я не можу сказати, що це мені подобається.

No, I don’t think that’s such a good idea, really.

Ні, я не думаю, що це справді гарна ідея.

No, I don’t think so.

Ні, я так не думаю.

No, thanks.

Ні, дякую.

I don’t care.

Мені байдуже.

I think I’d rather…

Думаю, я краще…

I prefer…

Я надаю перевагу…


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити