Географія 10 клас

ВСТУП

§ 1. Що вивчає географія. Зародження і розвиток географії

§ 2. Географічний простір і час. Методологія географічної науки

§ 3. Джерела і система географічних знань

§ 4. Розвиток економічної і соціальної географії у світі

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ

ТЕМА 1. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

§ 5. Суть і складові політичної карти світу

§ 6. Збройні конфлікти у світі

§ 7. Столиці та їхня роль у житті країн

§ 8. Типологія держав світу за формою правління і за формою державного устрою

§ 9. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку

§ 10. Міжнародні організації

§ 11. Геополітика

ТЕМА 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИИ ПОТЕНЦІАЛ ПЛАНЕТИ

§ 12. Світові природні ресурси. Їхня класифікація

§ 13. Мінеральні природні ресурси

§ 14. Ресурси Світового океану, їхня роль у житті людства

§ 15.Земельні ресурси та їх використання

§ 16. Водні ресурси

§ 17. Лісові ресурси

§ 18. Біологічні ресурси

§ 19. Кліматичні ресурси

§ 20. Рекреаційні ресурси світу

§ 21. Вплив людини на природу

ТЕМА 3. ЛЮДСТВО - ТВОРЕЦЬ НООСФЕРИ

§ 22. Людина - біосоціальний вид

§ 23. Ландшафтна сфера

ТЕМА 4. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ

§ 24. Предмет вивчення географії населення

§ 25. Демографічний стан населення

§ 26. Расова та етнічно-національна мозаїка світу

§ 27. Географія релігій світу

§ 28. Трудові ресурси: їх розподіл і якість

§ 29. Сучасний стан розселення населення

ТЕМА 5. НТР - КРОК У МАЙБУТНЄ

§ 30. Суть і складові науково-технічної революції

§ 31.Науково-технічна революція, її економічні, екологічні та соціальні наслідки

ТЕМА 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 32. Сутність та основні риси світового господарства

§ 33. Структура світового господарства

§ 34. Міжнародний географічний поділ праці

§ 35. Міжнародна економічна інтеграція

ТЕМА 7. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

§ 36. Суть і види глобалізації

§ 37. Глобалізація і світова економіка

§ 38. Позитивні й негативні наслідки глобалізації

ТЕМА 8. ГАЛУЗЕВИЙ СКЛАД СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

§ 39. Галузева структура світового господарства

§ 40. Гірничовидобувна промисловість

§ 41. Паливно-енергетичний комплекс

§ 42. Електроенергетика

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити