Географія 6 клас

ВСТУП

§ 1. Географія - наука про Землю

§ 2. Спостереження в природі

РОЗДІЛ 1 ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ

Тема 1. Стародавня епоха пізнання Землі

§ 3. Географія у стародавньому світі

§ 4. Пізнання Землі у середні віки

Тема 2. Епоха Великих географічних відкриттів

§ 5. Подорожі португальців. Відкриття Америки

§ 6. Перша навколосвітня подорож. Відкриття Південного материка. Походи землепрохідців

Тема 3. Географія Нового часу

§ 7. Експедиції XVIII-XIX ст. Діяльність географічних товариств

Тема 4. Сучасні географічні дослідження

§ 8. Освоєння полярних широт. Міжнародні дослідження Землі. Вітчизняна географія

РОЗДІЛ 2 ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

Тема 1. Способи зображення Землі

§ 9. Зображення Землі на аерофотознімку, космічному знімку, глобусі, на плані та карті

§ 10. Масштаб. Види масштабів

§ 11. План, основні ознаки плану

§ 12. Карти, різноманітні способи картографічного зображення

§ 13. Класифікація карт

§ 14. Визначення відстаней на місцевості, плані та карті

§ 15. Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут

§ 16. Абсолютна і відносна висота місцевості

§ 17. Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті

Тема 2. Градусна сітка Землі. Географічні координати

§ 18. Градусна сітка на глобусі та географічній карті

§ 19. Географічні координати

§ 20. Визначення географічних координат за допомогою градусної сітки

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 1. Літосфера

§ 21. Внутрішня будова Землі. Гірські породи та мінерали. Будова земної кори

§ 22. Літосферні плити. Походження материків і океанів

§ 23. Внутрішні процеси Землі. Рухи земної кори

§ 24. Внутрішні процеси Землі. Землетруси

§ 25. Вулкани. Джерела. Гейзери

§ 26. Геологічний час

§ 27. Зовнішні процеси Землі

§ 28. Основні форми рельєфу суходолу Землі: рівнини

§ 29. Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори

§ 30. Рельєф дна Світового океану

§ 31. Зв’язок будови земної кори та рельєфу Землі

§ 32. Охорона унікальних форм рельєфу

Тема 2. Атмосфера

§ 33. Атмосфера, її склад і будова. Охорона атмосферного повітря

§ 34. Температура земної поверхні та повітря. Теплові пояси Землі

§ 35. Атмосферний тиск. Пояси атмосферного тиску на Землі

§ 36. Вітер. Постійні та змінні вітри

§ 37. Вологість повітря. Хмари і туман

§ 38. Повітряні маси, циклони та антициклони

§ 39. Види опадів і закономірності їхнього розподілу на земній кулі

§ 40. Погода, її елементи, типи, зміна в часі

§ 41. Служба погоди. Ваші спостереження за погодою

§ 42. Клімат Землі, чинники його формування

§ 43. Кліматичні пояси і основні типи клімату Землі

§ 44. Зміни клімату. Люди і клімат

Тема 3. Гідросфера

§ 45.Гідросфера. Світовий колообіг води

§ 46. Світовий океан та його частини. Острови в океані

§ 47. Властивості вод Світового океану

§ 48. Рух води в океані

§ 49. Багатства вод Світового океану. Океан і людина

§ 50. Води суходолу. Річки. Річкова система і басейн

§ 51. Живлення і режим річок. Робота річок

§ 52. Озера. Штучні водойми

§ 53. Болота

§ 54. Льодинки. Багаторічна мерзлота

§ 55. Підземні води

§ 56.Як людина використовує води суходолу

Тема 4. Біосфера

§ 57. Біосфера, її складові

§ 58. Вплив господарської діяльності людини на біосферу. Охорона біосфери

Тема 5. Географічна оболонка

§ 59. Географічна оболонка, закономірності її формування і розвитку

§ 60. Зональні та азональні природні комплекси

РОЗДІЛ 4 ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі

§ 61. Населення світу

§ 62.Найчисленніші народи і найбільші держави світу

§ 63. Населені пункти. Народні традиції

РОЗДІЛ 5 ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 1. Зміни природи під впливом господарської діяльності людини

§ 64. Природа і господарська діяльність людини

§ 65. Природні багатства

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити