Географія 6 клас

§ 1. Географія — наука про природу Землі

Розділ І РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ

§ 2. Уявлення про Землю в давнину

§ 3. Відкриття нових земель у VII-XV ст.

§ 4. Початок доби великих географічних відкриттів

§ 5. Навколосвітні подорожі й експедиції. Географічні товариства в різних країнах світу

§ 6. Сучасні географічні дослідження

Розділ ІІ ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

§ 7. Орієнтування на місцевості

§ 8. Що таке азимут

§ 9. Способи зображення поверхні Землі

§ 10. Масштаб та його види

§ 11. План місцевості

§ 12. Географічні карти

§ 13. Класифікація карт. Географічні атласи

§ 14. Градусна сітка на глобусі та географічній карті

§ 15. Географічні координати

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

§ 16. Внутрішня будова Землі

§ 17. Літосфера. Літосферні плита

§ 18. Рухи земної кopи

§ 19. Землетруси

§ 20. Вулканізм і магматизм

§ 21. Зовнішні процеси, що зумовлюють зміни у формі та складі земної кори

§ 22. Робота текучих поверхневій і підземних вод, вітру та льодовиків

§ 23. Абсолютна та відносна висота місцевості

§ 24. Зображення рельєфу на планах, топографічних і дрібномасштабних картах

§ 25. Основні форми рельєфу Землі. Гори

§ 26. Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини

§ 27. Рельєф дна Світового океану

§ 28. Атмосфера. Її склад і будова

§ 29. Як нагрівається атмосферне повітря

§ 30. Атмосферний тиск

§ 31. Рух повітря

§ 32. Вода в атмосфері

§ 33. Різноманітність хмар

§ 34. Атмосферні опади

§ 35. Погода

§ 36. Клімат

§ 37. Людина й атмосфера

§ 38. Гідросфера. Вода на Землі

§ 39. Частини Світового океану. Суходіл в океані

§ 40. Властивості вод Світового океану

§ 41. Рух води у Світовому океані

§ 42. Води суходолу

§ 43. Життя річки

§ 44. Озера

§ 45. Болота. Штучні водойми

§ 46. Льодовики

§ 47. Підземні води

§ 48. Людина та гідросфера

§ 49. Біосфера та її складові

§ 50. Ґрунт

§ 51. Природні комплекси. Географічна оболонка — найбільший природний комплекс Землі

§ 52. Природні зони Землі

Розділ IV ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

§ 53. Кількість і розміщення населення Землі

§ 54. Держави світу

§ 55. Вплив людини на природу

ДОДАТКИ

Додаток 1 ПОРАДИ ЩОДО РОБОТИ З ЛІТЕРАТУРОЮ, АТЛАСАМИ ТА КОНТУРНИМИ КАРТАМИ

Додаток 2 ПЛАНИ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Додаток З МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДОВІДОК І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Додаток 4 СПИСОК ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити