Географія 6 клас - В. М. Бойко

ВСТУП

§1. ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ

§2. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ I РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ

Тема 1 УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНИНУ

§3.УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

Тема 2 ВІДКРИТТЯ НОВИХ ЗЕМЕЛЬ ТА НАВКОЛОСВІТНІ ПОДОРОЖІ

§4. ПІЗНАННЯ НОВИХ ЗЕМЕЛЬ

§5. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ

§6. НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ

Тема З СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

§7. СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ II ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

Тема 1 ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ

§8. СПОСОБИ ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ

§9. ПОНЯТТЯ ПРО АЗИМУТ

Тема 2 СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ

§10. ЯКІ Є СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

§11. МАСШТАБ

Тема З ПЛАН, ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ

§12. ПЛАН

§13. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ МІСЦЕВОСТІ

Тема 4 ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ

§14. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА — ОБРАЗ ЗЕМЛІ

§15. ВИДИ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ

Тема 5 ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

§16. ГРАДУСНА СІТКА НА ГЛОБУСІ Й КАРТІ

§17. ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 1 ЛІТОСФЕРА

§18. ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЗЕМЛІ

§19. ЛІТОСФЕРНІ ПЛИТИ

§20. ЗЕМЛЕТРУСИ

§21. ВУЛКАНІЗМ І ВУЛКАНИ. ГЕЙЗЕРИ

§22. ЗОВНІШНІ ПРОЦЕСИ, ЩО ЗМІНЮЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ

§23. ПОРОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ

§24. АБСОЛЮТНА І ВІДНОСНА ВИСОТА МІСЦЕВОСТІ

§25. РІВНИНИ

§26. ГОРИ

§27. РЕЛЬЄФ ДНА ОКЕАНУ

§28. УНІКАЛЬНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ

Тема 2 АТМОСФЕРА

§29. БУДОВА АТМОСФЕРИ

§30. ДОБОВИЙ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

§31. РІЧНИИ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

§32. ОСВІТЛЕННЯ Й ТЕПЛОВІ ПОЯСИ ЗЕМЛІ

§33. АТМОСФЕРНИЙ ТИСК

§34. ВІТЕР

§35. ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

§36. АТМОСФЕРНІ ОПАДИ

§37. ПОГОДА

§38. КЛІМАТ

§39. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ

§40. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА АТМОСФЕРУ

Тема 3 ГІДРОСФЕРА

§41. СВІТОВИМ ОКЕАН

§42. ВЛАСТИВОСТІ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ

§43. ХВИЛІ

§44. ТЕЧІЇ

§45. ЖИТТЯ В МОРЯХ ТА ОКЕАНАХ

§46. ОКЕАН ТА ЛЮДИНА

§47. РІЧКИ

§48. РОБОТА І ХАРАКТЕР ТЕЧІЇ РІЧОК

§49. ОЗЕРА

§50. БОЛОТА

§51. ШТУЧНІ ВОДОТОКИ І ВОДОЙМИ

§52. ЛЬОДОВИКИ ТА БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА

§53. ПІДЗЕМНІ ВОДИ

Тема 4 БІОСФЕРА ТА ГРУНТИ

§54. БІОСФЕРА

§55. ГРУНТИ

Тема 5. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

§56. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

§57. ГЕОГРАФІІЧНА ОБОЛОНКА

§58. ПРИРОДНІ ЗОНИ

Розділ IV ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Тема 1 КІЛЬКІСТЬ І РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ

§59. КІЛЬКІСТЬ І РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

§60. РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

Тема 2 ДЕРЖАВИ СВІТУ

§61. КРАЇНИ СВІТУ

Тема З ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ

§62. ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО ОХОРОНА

ДОДАТКИ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити