Підручник Географія 7 клас - Гілецький Й.Р. - Богдан 2015 рік

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

ВСТУП

РОЗДІЛ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

Тема 1. ФОРМА І РУХИ ЗЕМЛІ

§ 1. Форма і рухи Землі

Тема 2. МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ —ВЕЛИКІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ

§ 2. Походження материків та океанічних западин. Геологічні ери та епохи горотворення

§ 3. Тектонічні структури. Закономірності поширення основних форм рельєфу

§ 4. Кліматотвірні чинники. Температури повітря і поверхневих вод океанів

§ 5. Повітряні і водні маси. Кліматичні пояси і типи клімату Землі

§ 6. Природні комплекси материків і океанів

РОЗДІЛ ІІ МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ

Тема 1. АФРИКА

§ 7. Географічне положення Африки. Дослідження та освоєння материка

§ 8. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини

§ 9. Клімат

§ 10. Води суходолу

§ 11. Природні зони Африки

§ 12. Природна зона саван та рідколісся

§ 13. Природні зони пустель і твердолистих вічнозелених лісів

§ 14. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Об’єкти Списку світової спадщини ЮНЕСКО на материку

§ 15. Населення і держави Африки

Тема 2. ПІВДЕННА АМЕРИКА

§ 16. Географічне положення, дослідження та освоєння материка

§ 17. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини

§ 18. Клімат

§ 19. Води суходолу

§ 20. Природні зони: вологі екваторіальні ліси, савани

§ 21. Природні зони: степи, пустелі та напівпустелі. Природа Анд

§ 22. Сучасні екологічні проблеми. Об’єкти Списку світової спадщини ЮНЕСКО

§ 23. Населення. Держави

Тема 3. АВСТРАЛІЯ

§ 24. Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини

§ 25. Клімат і води суходолу

§ 26. Природні зони. Своєрідність органічного світу. Об’єкти Списку світової спадщини ЮНЕСКО

§ 27. Населення. Австралійський Союз

РОЗДІЛ ІІІ ПОЛЯРНИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ

Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АНТАРКТИДУ

§ 28. Загальні відомості про Антарктиду

§ 29. Природа Антарктиди

РОЗДІЛ ІV МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

Тема 1. ПІВНІЧНА АМЕРИКА

§ 30. Географічне положення Північної Америки. Історія відкриття та освоєння

§ 31. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини

§ 32. Клімат Північної Америки

§ 33. Води суходолу

§ 34. Природні зони. Вертикальна поясність. Зміни природи материка людиною

§ 35. Населення. Держави

Тема 1. ПІВНІЧНА АМЕРИКА

§ 36. Географічне положення Євразії

§ 37. Дослідження та освоєння материка

§ 38. Тектонічна будова і рельєф. Рівнини

§ 39. Гірські країни. Корисні копалини

§ 40. Клімат

§ 41. Річки Євразії

§ 42. Озера. Болота. Вічна мерзлота. Льодовики. Підземні води

§ 43. Природні зони Євразії. Арктичні пустелі, тундра, лісотундра, ліси помірного поясу

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити