Підручник Географія 7 клас - Кобернік С.Г. - Грамота 2015 рік

ВСТУП

§ 1. Що вивчає географія материків та океанів. Джерела географічної інформації про материки та океани

Розділ І. Закономірності формування природи материків і океанів

Тема 1. Форма та рухи Землі

§ 2. Географічні наслідки кулястої форми й рухів Землі

Тема 2. Материки та океани - великі природні комплекси географічної оболонки

§ 3. Походження материків і океанічних западин

§ 4. Рельєф материків і його формування

§ 5. Закономірності формування клімату

§ 6. Кліматичні пояси Землі

§ 7. Водні маси та морські течії

§ 8. Природні комплекси материків

Розділ ІІ. Материки тропічних широт

Тема 1. Африка

§ 9. Географічне положення та берегова лінія Африки

§ 10. Дослідження й освоєння Африки

§ 11. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Африки

§ 12. Клімат Африки

§ 13. Води суходолу Африки

§ 14. Природні зони Африки. Вологі екваторіальні ліси

§ 15. Савани та рідколісся

§ 16. Тропічні пустелі й напівпустелі. Твердолистяні вічнозелені ліси та чагарники

§ 17. Стихійні явища природи, екологічні проблеми та природоохоронні території Африки

§ 18. Населення та держави Африки

Тема 2. Південна Америка

§ 19. Географічне положення, берегова лінія та дослідження Південної Америки

§ 20. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Південної Америки

§ 21. Клімат Південної Америки

§ 22. Води суходолу Південної Америки

§ 23. Природні зони Південної Америки. Вертикальна поясність Анд

§ 24. Населення та держави Південної Америки

Тема 3. Австралія

§ 25. Географічне положення та берегова лінія Австралії. Історія відкриття й заселення материка

§ 26. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Австралії

§ 27. Клімат і води суходолу Австралії

§ 28. Унікальність рослинності й тваринного світу Австралії. Природні зони материка

§ 29. Населення, його склад і розміщення. Австралія — країна-материк

Розділ ІІІ Полярний материк планети

Тема 1. Антарктида

§ 30. Загальні відомості про Антарктиду

§ 31. Природа Антарктиди

Розділ VI Материки північної півкулі

Тема 1. Північна Америка

§ 32. Географічне положення, берегова лінія та дослідження Північної Америки

§ 33. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Північної Америки

§ 34. Клімат Північної Америки

§ 35. Води суходолу Північної Америки

§ 36. Природні зони Північної Америки. Арктичні пустелі. Тундра. Ліси помірного поясу

§ 37. Перемінно-вологі ліси. Лісостепи й степи. Пустелі та напівпустелі. Вертикальна поясність

§ 38. Населення та держави Північної Америки

Тема 2. Євразія

§ 39. Географічне положення та берегова лінія Євразії

§ 40. З історії відкриття та дослідження окремих регіонів Євразії

§ 41. Тектонічна будова, рельєф, і корисні копалини Євразії

§ 42. Особливості формування клімату Євразії

§ 43. Кліматичні пояси й області Євразії

§ 44. Води суходолу Євразії. Річки

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити