Підручник Географія 8 клас - В.М. Бойко - Абетка 2016

Розділ II ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу Тема 2. Формування території України Тема 3. Україна на карті годинних поясів

Вивчаючи розділ, ви:

• дізнаєтеся про форми правління, адміністративно-територіальний устрій, державну територію та кордони України, про зміни її територіальних меж;

• дістанете уявлення про формування політичної карти світу, геополітику, міжнародну систему відліку часу;

• навчитеся характеризувати фізико-, економіко- та політико- географічне положення України, визначати місцевий та поясний час;

• розвиватимете вміння читати політичну карту та карту годинних поясів світу.

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

§ 9. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД УКРАЇНИ

♦ Що відображає політична карта світу?

♦ Пригадайте з курсу історії', які країни стародавньої доби припинили своє існування.

ЕЛЕМЕНТИ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ СВІТУ. У 1991 році було проголошено незалежність України, вона стала 176-тою за часом появи незалежною країною серед тих, що були тоді в світі. Нині кількість незалежних країн наближається до двох сотень. Разом з іншими політико-територіальними утвореннями вони формують політичну карту світу. У вузькому розумінні політична карта світу - це географічна карта, на якій зображено всі країни, їх кордони і столиці.

У переносному значенні політичною картою називають сукупність явищ і процесів політичного характеру, що постійно відбуваються в різних точках планети. Такі політичні події можна щоденно відстежувати, користуючись засобами масової інформації (телебаченням, радіо, Інтернетом, пресою).

Основними елементами політичної карти світу є країни і держави. Країна - це частина земної поверхні, яка заселена постійним населенням і має певну культурно-історичну та суспільно-географічну цілісність. Країна може бути державою (тобто мати державний суверенітет - незалежність) або залежною від іншої держави територією. Держава - це незалежна країна з політичною владою і певною правовою системою. Держава самостійно (без втручання інших країн) здійснює свою внутрішню і зовнішню політику через систему спеціальних органів і установ. Натомість залежні країни і території або підпорядковуються іншим державам і управляються ними (наприклад, Гібралтар залежний від Великої Британії), або є складовими частинами інших держав, розташованими на значних відстанях від них (Гренландія - країна у Північній Америці, яка входить до складу Данії, що у Європі). Залежні країни і території мають широкі права внутрішнього самоуправління, водночас їх зовнішню політику визначають здебільшого держави, яким вони підпорядковані.

Подорож у слово

Політика (з грец. - управління державою і суспільством) - діяльність, пов'язана з прийняттям рішень у сфері взаємовідносин між державами і народами, боротьбою за здобуття або утримання державної влади.

Україна дивовижна

Україна - засновник ООН

Усі держави світу, крім Ватикану, є членами Організації Об'єднаних Націй (ООН) - глобальної організації, створеної для підтримання миру і міжнародної безпеки та розвитку співробітництва. Серед її засновників у 1945 р. була й Україна - на той час республіка в складі Радянського Союзу.

Подорож у слово

Агресія (з латинської - напад) у військово-політичному розумінні означає протиправне, пряме чи опосередковане, застосування збройної сили однією державою проти територіальної цілісності чи політичної незалежності іншої держави.

Нині на політичній карті світу існує 194 держави, які взаємно визнають одна одну, і близько 40 залежних країн і територій. Водночас у світі є частково визнані й невизнані держави. Частково визнані держави мають дипломатичні стосунки або з багатьма країнами (Косово, Тайвань), або ж визнаються лише окремими зацікавленими державами, причетними до їх створення (Північний Кіпр - Туреччиною, Абхазія і Південна Осетія - Росією й кількома її союзниками). Невизнані «держави» - це самопроголошені політико-територіальні утворення, які не визнаються жодною державою-членом ООН. Вони виникають шляхом відокремлення від території держави певної її частини в результаті політичних, національних чи релігійних конфліктів, часто за підтримки і безпосередньої участі інших держав. Такі «державні» утворення існують в країнах Африки й Азії. Є вони і в пострадянських країнах (тих, що виникли на території колишнього СРСР), у тому числі біля кордонів України (т. зв. Придністровська Молдавська Республіка). На жаль, з початку 2014 р. правлячі кола Росії здійснювали неодноразові спроби створити подібні «держави» (так звані «народні республіки») і в окремих областях України, а на сході нашої держави вони вдалися до збройної агресії заради цього. Росія всупереч нормам міжнародного права окупувала (захопила збройними силами) і відторгла від України Крим. Окуповані території - це ще один елемент політичної карти світу. Такими тривалий час є, зокрема, Палестинські території (окуповані Ізраїлем).

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ СВІТУ. Із часу появи перших держав людства (Шумер, Стародавній Єгипет) процес формування політичної карти світу налічує понад 5 тисячоліть. У ньому виокремлюють чотири етапи, що відповідають загальноприйнятому поділу історичного часу: давні віки (до V ст.), середні віки (V - XV ст.), новий час (XVI - початок XX ст.), новітній час (з 1914 року). Для кожного з них характерні свої особливості розвитку держав і їх кількісного поширення в різних регіонах планети. Із нині існуючих держав лише дві були започатковані у давні часи (Китай і Японія), декілька десятків виникли за середньовіччя і нового часу. Основна ж частина держав сучасного світу (понад 2/3 від загальної кількості) з’явилася на етапі новітньої історії (табл. 1).

Таблиця 1

Розподіл незалежних країн за частинами світу (1914 і 2016 рр.)

Частини світу

1914

2016

Європа*

25

44

Азія

11

47

Африка

3

54

Америка

22

35

Азія та Океанія

2

14

Разом

63

194

* Включаючи Росію.

Найбільший вплив на формування політичної карти на цьому етапі мали наслідки Першої і Другої світових війн та розпад Радянського Союзу і соціалістичної системи наприкінці ХХ ст.

ДЕРЖАВНИЙ ЛАД І ЙОГО СКЛАДНИКИ. Державний лад країни - це спосіб організації політичної влади на її території. Його складниками є форми правління та державного устрою. За формою правління країни світу поділяють на республіки і монархії (мал. 28). У республіці верховні органи влади (законодавчої, виконавчої і судової) обираються у тому чи іншому порядку на певний термін. Главою держави здебільшого є виборний президент. У наш час республіками є понад 3/4 загальної кількості держав світу. Залежно від розподілу владних повноважень між президентом, парламентом (законодавчою владою) і урядом (виконавчою владою), республіки можуть бути з президентським, парламентським і змішаним управлінням. У президентській республіці глава держави є одночасно главою виконавчої влади (класичний приклад - США). У парламентській республіці великі повноваження має парламент; він формує уряд, який підзвітний йому (наприклад, такими є Німеччина, Італія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Індія).

Змішані (президентсько-парламентські або парламентсько-президентські) форми правління мають Франція, Польща, Росія, Литва, Румунія.

У монархіях найвища державна влада цілком або частково зосереджена в руках глави держави - монарха, який здебільшого успадковує її. Монархій у світі залишилося три десятки. Серед них розрізняють абсолютні монархії, в яких влада правителя не обмежена, і обмежені монархії, в яких водночас діють конституції, працюють парламенти (їх називають відповідно конституційними або парламентськими монархіями). Абсолютними монархіями є Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), королівство Саудівська Аравія, папська держава Ватикан. Дві останні держави є одночасно теократичними монархіями, в них політична влада належить духовенству і главам церков. Обмежених монархій найбільше в Європі (королівства Велика Британія, Бельгія, Нідерланди, Швеція, Іспанія) й Азії (королівство Таїланд, султанат Малайзія, Японія на чолі з імператором). До конституційних монархій інколи відносять колишні колонії Великої Британії, за конституціями яких главою їх держави формально є англійський монарх (Канада, Австралія, Нова Зеландія та ін.).

Подорож у слово

Республіка у перекладі з латинської означає всенародна справа.

Мал. 28. Форми державного правління

Подорож у слово

Монархія у перекладі з грецької означає єдиновладдя, теократична монархія - боговладдя.

Подорож у слово

Унітарний у перекладі з латинської означає цілісний, однорідний. Федерація у перекладі з латинської означає об'єднання, союз.

Розрізняють дві форми державного устрою - унітарну та федеративну. В унітарних державах керівництво здійснюється з одного центру (столиці), діє єдина для всієї території конституція, існують єдині найвищі органи влади та правове поле. Адміністративно-територіальний поділ країни (на області, провінції, департаменти тощо) сприяє реалізації державної влади на місцях. Унітарними є абсолютна більшість держав світу.

Федерація - це держава, що складається із самоврядних (або автономних) політико- (чи національно-) територіальних утворень - автономних республік, штатів, провінцій, земель. Кожне з них має певні ознаки державності (власну столицю, законодавчі, виконавчі, судові органи влади та конституцію), однак вони існують у рамках загальнофедеральної системи влади і законодавства. У світі існує понад два десятки федеративних держав. Найбільше їх у Європі (Швейцарія, Німеччина, Австрія, Бельгія), Північній та Південній Америці (США, Канада, Мексика, Аргентина, Бразилія), Азії (Індія, Малайзія, ОАЕ). Федеративними також є Росія, Австралія.

ДЕРЖАВНИЙ ЛАД УКРАЇНИ. За формою правління Україна є парламентсько-президентською республікою. Державна влада в країні здійснюється на засадах поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Найвищими їх органами є відповідно Верховна Рада (парламент), уряд і Верховний Суд, які обираються або формуються за установленим законом порядком. Главою держави є Президент, якого обирають громадяни України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років. За таким самим принципом кожних п’ять років обирають депутатів Верховної Ради та місцевих рад усіх рівнів - від обласного до сільського, які є органами місцевого самоврядування на відповідній території. А вже вони формують виконавчі органи державної влади і самоврядування - уряд, обласні та районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних і сільських рад.

Прапор України

Герб України

За формою державного устрою Україна - унітарна держава, яка складається з 27 регіонів: 24 областей, однієї автономної республіки (АР Крим) і двох міст із спеціальним статусом (Київ і Севастополь). У рамках, закріплених Конституцією України та відповідними законами, АР Крим має певну самостійність у вирішенні питань соціально-економічного і культурного розвитку та охорони природи. Таким чином, Україна насправді є умовно унітарною державою.

Будівля Верховної Ради (парламенту) України - найвищого законодавчого органу нашої держави

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Політична карта світу - це географічна карта, на якій відображено всі країни світу, їх кордони і столиці.

• Основними елементами політичної карти світу є країни і держави. Держава - це незалежна країна з політичною владою і певною правовою системою, яка самостійно здійснює свою внутрішню і зовнішню політику.

• Основними складниками державного ладу є форми правління (республіка або монархія) та державного устрою (унітарна або федеративна).

• Сучасна Україна є парламентсько-президентською республікою за формою правління і умовно унітарною державою за формою державного устрою.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Що відображає політична карта світу? Що є основними її елементами?

2. Наведіть приклади держав, які з’явилися на політичній карті світу протягом останніх десятиліть. Покажіть їх на карті.

3. Доведіть, що ознакою політичної карти світу є її динамізм, змінюваність.

4. Що є причиною виникнення окупованих територій у незалежній Україні?

5. Чим республіка як форма правління відрізняється від монархії?

6. Що таке державний устрій? Які бувають його форми?

7. Розкажіть про особливості державного ладу в Україні: форму правління та державний устрій.

8*.Поміркуйте, чи може будь-яка країна вважатися державою. Чи є будь-яка держава країною? Відповідь обґрунтуйте.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити