Підручник Географія 8 клас - В.М. Бойко - Абетка 2016

Розділ ІІІ ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 20. ПАЛИВНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

♦ Наведіть приклади відомих вам паливних корисних копалин.

♦ Яке походження мають паливні копалини?

Рекорди України

Із 200 видів відомих людству копалин воно використовує для своїх потреб 120 видів. В Україні розвідано 97 видів копалин, що зосереджені майже у 8 тис. родовищ, половину з яких розробляють.

В Україні є всі основні види палива. Проте за запасами серед паливних ресурсів найбільше кам’яного вугілля, яким Україна може повністю себе забезпечити впродовж декількох сотень років. Натомість запаси природного газу і нафти значно менші, а забезпеченість ними господарства недостатня. У надрах України є також буре вугілля, торф і горючі сланці.

КАМ’ЯНЕ І БУРЕ ВУГІЛЛЯ. За розвіданими запасами вугілля (близько 50 млрд тонн) Україна посідає 2-ге місце в Європі та 7-ме у світі. Основні запаси кам'яного вугілля сконцентровані у Донецькому басейні (Донбасі), що розташований на сході країни (мал. 74 на с. 104). Там є різні види кам’яного вугілля: енергетичне (що його використовують як паливо на теплоелектростанціях (ТЕС) для одержання електроенергії), антрацит (що має найбільшу теплотворну здатність), коксівне (що слугує паливом для металургійної промисловості). Вугілля в басейні залягає сотнями пластів. Однак унаслідок тривалої експлуатації (з кінця XVIII ст.) найбільш потужні й доступні вугільні пласти вже вироблено. Нині пласти залягають на великій глибині (до 1 200 м), мають малу потужність (0,5 - 2,0 м), великий кут похилу і велику газоносність. Через це видобуток вугілля в багатьох частинах Донбасу (здебільшого в Донецькій і Луганській областях) стає невигідним і небезпечним. Нині, в умовах збройного протистояння, що виникло на сході України, видобуток кам’яного вугілля різко скоротився, чимало шахт занедбано чи знищено, їхні вирубки затоплено підземними водами. Певні перспективи розвитку вуглевидобутку має Західний Донбас (Дніпропетровська область).

Мал. 73. Паливні корисні копалини України

Мал. 74. Видобуток кам'яного вугілля в шахті (Донбас)

Порівняно невеликі запаси кам’яного вугілля зосереджено у Львівсько-Волинському басейні, який розташований на заході України на межі Львівської і Волинської областей. Вуглевидобуток там почали в середині XX ст. Вугілля залягає на глибині 300 - 700 м у нечисленних і малопотужних пластах, має підвищені зольність і вологість. Його використовують здебільшого в західному регіоні країни як енергетичне і побутове паливо.

Поклади бурого вугілля зосереджені в основному в Дніпровському басейні, родовища якого розкидано в Житомирській, Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Найбільшим є Олександрійське родовище (мал. 75). Вугілля там залягає близько до поверхні, а тому видобувається відкритим способом. Його як паливо використовують ТЕС і місцеве населення. Невеликі родовища бурого вугілля є в Придністров’ї, Передкарпатті і Закарпатті, однак розробку їх припинено.

НАФТА І ПРИРОДНИЙ ГАЗ. В Україні існує понад 300 родовищ нафти і природного газу, які зосереджені у трьох нафтогазоносних регіонах на заході, сході та півдні країни. Однак їх сумарні запаси відносно невеликі.

Основні ресурси нафти й газу зосереджені в Східному нафтогазоносному регіоні. Його активна розробка розпочалася із середини ХХ ст. Родовища нафти і попутного газу виявлено в Чернігівській, Сумській і Полтавській областях, а природного газу - в Харківській області. Найбільшими нафтовими і нафтогазовими родовищами є Леляківське, Гнідинцівське (Чернігівська область), Глинсько-Розбишівське (Полтавська область), газовими - Західнохрестищенське (Полтавська область), Шебелинське, Єфремівське (Харківська область).

Кам'яне вугілля

Мал. 75. Видобуток бурого вугілля відкритим способом (Олескандрійське родовище, Кіровоградська область)

Західний нафтогазоносний регіон належить до найдавніших за освоєнням у Європі: видобуток нафти у Передкарпатті (Бориславське родовище) ведеться ще з початку ХІХ ст., а природного газу (Дашавське родовище) - з 1924 р. Тривала експлуатація родовищ виснажила їх запаси, на багатьох з них видобуток нафти і газу припинено. Найбільшими діючими є родовища в Івано-Франківській області: нафтове - Долинське, нафтогазове - Битків- Бабчинське, газове - Богородчанське.

У Південному регіоні досліджено промислові родовища газу - Джанкойське, Глібівське (АР Крим), нафти - на Керченському півострові й півдні Одеської області. Геологи високо оцінюють поклади нафти й газу на шельфі Чорного й Азовського морів. Нафтогазоносні пласти залягають там на глибині 5 км при глибині моря 500 м. Нині відкрито більш як 10 родовищ, найбільшими з яких є Голіцинське, Штормове, Казантипське. Унаслідок окупації Криму Росія відторгнула від України не тільки сам півострів, а й значну частину шельфу й економічної зони в Чорному та Азовському морях і захопила газові розвідувальні та бурові платформи на них. Тому Україна не контролює значну частину запасів і видобутку природного газу в цьому нафтогазоносному регіоні.

Подальша перспектива розвитку нафтогазоносних регіонів України пов’язана із дослідженням глибших пластів та пошуками родовищ на нових площах на сході країни, на Закарпатті й Волині.

Окрім природного газу, що залягає в надрах у газуватому стані, у різних гірських породах на великій глибині «законсервовано» запаси «нетрадиційного» газу. На території України виявлено значні запаси горючого газу у вугільних пластах кам’яновугільних басейнів. Досліджують його поклади в пісковиках (Юзівське родовище в Донецькій і Харківській областях) і сланцевого газу в глинистих породах (Олеське родовище у Львівській та Івано-Франківській областях). За оцінками геологів, Україна за перспективними запасами сланцевого газу посідає одне з провідних місць в Європі. За умов розвитку цієї галузі Україна може перетворитися на експортера газу. Водночас його пошуки, розвідка і видобуток не здійснюються через економічну недоцільність. Також необхідно враховувати, що його видобуток може негативно вплинути на навколишнє середовище, тому що для цього використовують значну кількість хімічних речовин, які можуть проникати у водоносні шари, річки та атмосферу.

Нафтова вишка в Східному нафтогазоносному регіоні

Нафтова качалка в Західному нафтогазоносному регіоні

Морська бурова платформа в Чорному морі (Південний регіон)

ГОРЮЧІ СЛАНЦІ ТА ТОРФ. Горючі сланці використовують як паливо для ТЕС, сировину для виробництва пластмас, цегли і цементу, стимулятор росту сільськогосподарських рослин. В Україні розвідано їх запаси у Придніпров’ї - Бовтишське родовище (Кіровоградська область), Карпатах і на Поділлі. Однак промислову розробку горючих сланців в Україні поки що не проводять.

Торф використовують у сільському господарстві і лише незначну його частину - як паливо. Поклади цієї копалини є здебільшого у північних областях України, річкових долинах на Поліссі і в лісостепу. Загалом налічують понад 2 500 переважно невеликих родовищ.

Рекорди України

Нафта і природний газ в Україні залягають у породах, вік яких - десятки мільйонів років, а подекуди у Прикарпатті сягає 500 млн років. Вік кам'яного вугілля становить 350 млн років, а бурого - лише 30 - 60 млн років. Наймолодшим із паливних ресурсів є торф, що утворився протягом останніх 10 тис. років.

Горючі сланці

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Україна вирізняється серед європейських країн запасами кам’яного вугілля, залізних, марганцевих, титанових і уранових руд, сірки, графіту, облицювального каміння, мінеральних вод.

• На території України є кам’яновугільні басейни (Донецький і Львівсько-Волинський), буровугільний басейн (Дніпровський), нафтогазоносні регіони (Західний, Східний, Південний).

ЗАПИТАННЯІ ЗАВДАННЯ

1. Чим пояснюється різноманітний видовий склад корисних копалин України?

2. За запасами яких копалин Україна входить до числа провідних країн Європи?

3. Як розрізняють корисні копалини за господарським призначенням?

4. Розкажіть про особливості вуглевидобутку в Донбасі.

5. Які регіони в Україні є перспективними щодо видобутку нафти й газу?

6. Чому Україна належить до країн, що слабо забезпечені нафтою та газом?

7*.Чи є у вашій місцевості (області) паливні корисні копалини? Якщо є, то де їх видобувають? Якщо немає, то звідки їх доставляють для забезпечення потреб населення і виробництва?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити