Підручник Географія 8 клас - В.М. Бойко - Абетка 2016

Розділ ІІІ ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

§ 25. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ КЛІМАТУ. ПОРИ РОКУ

♦ Пригадайте, що є основними показниками клімату.

♦ Які закономірності існують у розподілі температури повітря?

ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ. Середньорічні та середньомісячні значення температури повітря залежать від кількості сонячної енергії, що її отримує земна поверхня, і сезонних змін циркуляції атмосфери. Зміни температури повітря протягом року майже збігаються з річним надходженням сонячної енергії. Внаслідок цього середні температури всіх місяців змінюються за широтою, наростаючи з півночі на південь (мал. 89, 90). Особливо чітко ця закономірність проявляється на Лівобережжі й півдні України. Водночас під впливом морських повітряних мас, що надходять з Атлантики та поступово трансформуються, рухаючись на схід, середньомісячні температури повітря змінюються також і з довготою. Це характерно для Правобережної України, де вплив західного перенесення повітря найбільший. У гірських регіонах температури повітря дещо нижчі порівняно з навколишніми територіями. Особливості температурних умов території України на кліматичних картах ілюструють ізотерми січня і липня - найхолоднішого і найтеплішого місяців.

Мал. 89. Середня місячна температура січня в Україні

Середні температури січня знижуються від -1 °С у рівнинному Криму до -8 °С на крайній півночі України і від -4 °С на заході до -8 °С на її крайньому сході (мал. 89). Найтепліше взимку - вздовж південно-західного і південного узбереж Криму, де середні температури січня є додатними й сягають +4 °С. Найхолоднішим січень є, крім північних і східних районів, у Карпатах (-8 °С).

Середні температура липня зростають від +18 °С на півночі України до +23 °С на півдні й від +17 °С на заході до +21 °С на сході. У Кримських горах середня липнева температура знижується до +16 °С, а в Українських Карпатах (на висоті понад 1000 м) - до +14 °С (мал. 90).

Рекорди України

Найнижчі температури повітря в Україні спостерігалися на її крайньому сході - в Луганську (-42 °С) і Українських Карпатах (-43 °С).

Рекорди України

Найвища температура повітря, зареєстрована в Україні, становить +42 °С. Вона була зафіксована в Криму.

Мал. 90. Середня місячна температура липня в Україні

КІЛЬКІСТЬ ОПАДІВ. Ізолінії, які на кліматичних картах України відображають середньорічну кількість опадів, мають приблизно такий самий напрямок простягання, як і ізотерми. Середня річна кількість опадів в Україні зменшується від 650 мм на півночі до 350 мм на Чорноморсько- Азовському узбережжі та у північному Криму і від 750 мм на заході до 450 мм на сході (мал. 91). Найбільша кількість опадів за рік випадає в гірських районах - у високогір’ях Карпат (понад 1 500 мм) і Кримських горах (1 200 мм). На Південному березі Криму цей показник приблизно такий самий, як на Закарпатті - 600 - 650 мм. Основна кількість опадів (80 %) в Україні випадає у вигляді дощу, решта - у вигляді снігу. На всій території максимум опадів припадає на літо і лише на Південному березі Криму - на зиму.

Рекорди України

Найбільшу кількість опадів в Україні зареєстровано в Карпатах на масиві Чорногора - 2 361 мм за рік, найменшу - на узбережжі Каркінітської затоки і в Присивашші - менш як 300 мм за рік.

Мал. 91. Розподіл опадів на території України

ПОРИ РОКУ. Для нас стали звичними певні ритмічні зміни в навколишній природі, що повторюються з року в рік. Ми називаємо їх порами року. Кожний добре знає природні ознаки весни, літа, осені, зими. Ми легко розрізняємо ці сезони в довкіллі чи на світлинах. Пори року впливають на нашу господарську діяльність, планування робочого часу і відпочинку, стан здоров’я і побут.

Для організації своєї діяльності ми послуговуємося календарем, прив’язуючи, скажімо, початок весни до 1 березня, а літа - до 1 червня. Проте реальні зміни в природі не зовсім збігаються з календарними межами пір року. В астрономії пори року - це проміжки часу між днями рівнодень і сонцестоянь: астрономічна весна триває від весняного рівнодення (21 березня) до літнього сонцестояння (22 червня), літо - від літнього сонцестояння до осіннього рівнодення (23 вересня) і т. д. Кліматологи ж пов’язують настання пір року з датами переходу середньодобових температур повітря через значення 0 °С і +15 °С. Наприклад, зима - це період з добовими температурами, нижчими від 0 °С, а кліматична весна настає, коли середні температури доби наростають від 0 °С до +15 °С.

В Україні пори року виражені доволі чітко. Весна настає найраніше на Південному березі Криму - вже наприкінці лютого. Натомість на північному сході країни - лише наприкінці березня. Для ранньої весни характерна нестійка погода: бувають різкі похолодання, до травня спостерігаються заморозки, іноді випадає сніг. У степовій зоні виникають пилові бурі. Навесні починаються грози і сильні дощі.

Літо - найтепліша і найвологіша (крім Південного берега Криму) пора року. На півдні воно настає на початку, а на півночі - наприкінці травня, а закінчується приблизно у першій декаді вересня. В Українських Карпатах його тривалість значно коротша. Максимум опадів припадає на червень - липень, часто гримлять грози, ллють зливи, іноді випадає град. У бездощові періоди, особливо у південних районах країни, бувають суховії, пилові бурі та посухи.

На початку осені зазвичай панує суха, сонячна погода. Часто під дією теплих тропічних повітряних мас буває «бабине літо», коли температура повітря вдень перевищує +20 °С. Вторгнення холодних арктичних мас у вересні - жовтні спричиняє заморозки. У другій половині осені внаслідок активізації циклонів переважає похмура погода з дощами і туманами.

Зима настає наприкінці листопада - на початку грудня (на Закарпатті - в середині грудня). Це найхолодніша пора року, якій властива морозна погода з випаданням снігу і встановленням снігового покриву. Проте загалом українська зима порівняно м’яка, часто трапляються відлиги. Водночас інколи бувають хуртовини, ожеледь, тумани, а в горах - снігові лавини. На Південному березі Криму тривалого зимового періоду не буває, сніговий покрив не встановлюється, хоча сніг випадає щороку.

Весна

Від 0 °С до +15 °С

Літо

Понад +15 °С Осінь

Від +15 °С до 0 °С

Зима

Нижче від 0 °С

Кліматичні межі пір року (за середньодобовими значеннями температури повітря)

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Середні температури січня на території України змінюються від -8 °С (у північних, східних районах і Карпатах) до -1 °С (на півдні) і +4 °С (на Південному березі Криму).

• Середні температура липня змінюються від +17 °С (на заході) і +15 °С (у гірських районах) до +23 °С (на півдні).

• Середня річна кількість опадів змінюється від 1 500 - 1 000 мм (у гірських районах) і 750 мм (на заході) до 350 мм (на півдні України).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Чому середні температури січня і липня змінюються на території України як з півночі на південь, так і з заходу на схід?

2. Охарактеризуйте клімат вашої області за кліматичними показниками.

3. Розкажіть про особливості пір року у вашій місцевості, використовуючи власні спостереження.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5

Визначення вологості повітря за заданими показниками

Ви вже знаєте, що відносна вологість повітря - це відношення (у відсотках) кількості водяної пари, що фактично міститься в 1 м3 повітря, до максимально можливої кількості водяної пари в такому самому об’ємі за даної температури. Залежність кількості водяної пари в насиченому повітрі від його температури подано в таблиці 6.

Таблиця 6

Кількість водяної пари в 1 м3 насиченого повітря залежно від його температури

Температура, °С

-20

-10

0

+10

+20

+30

Маса водяної пари, г

1

2,6

6

9

17

30

1. Визначте відносну вологість повітря, що має температуру +20 °С, якщо фактичний вміст водяної пари в ньому становить 3,4 г/м3.

2. Обчисліть фактичний вміст водяної пари в повітрі, що має відносну вологість 30 % і температуру -10 °С.

3. 1 м3 повітря містить 4 г водяної пари. Який максимально можливий вміст водяної пари в повітрі, якщо його відносна вологість становить 66 %?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити