Підручник Географія 8 клас - В.М. Бойко - Абетка 2016

ВСТУП

§ 2. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

♦ Пригадайте імена авторів найдавніших географічних карт.

♦ Хто з відомих грецьких учених побував на землях нинішньої України за античних часів?

ПЕРШІ ВІДОМОСТІ ПРО УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ. Перші географічні відомості про територію нинішньої України збереглися ще з давніх часів у працях давньогрецьких істориків, географів і мандрівників - Геродота (V ст. до н. е.), Страбона (І ст. до н. е.), Птолемея (II ст.). У своїх працях вони описували Південь теперішньої України, де існували грецькі міста-держави. Змальовуючи природу цієї території, учені відзначали її багатства, передусім потужні темні ґрунти, широкі повноводні річки, чудові пасовища для худоби.

Відомий вам історик Геродот під час своїх мандрівок побував у Північному Причорномор’ї. Він описав Скіфію - «країну на північному узбережжі Чорного моря і прилеглих до нього землях», що там існувала на ті часи. Найбільше здивували заморського гостя її розміри: «Скіфія - це квадрат, кожна сторона якого становить двадцять днів шляху…» і кліматичні умови: «…Країна відзначається таким суворим кліматом, що впродовж кількох місяців там стоять нестерпні холоди; море… замерзає, отож скіфи переїжджають кригою на той бік до індів». Грецький історик переповідає чутки про «літаюче пір’я» на берегах Меотиди (Азовського моря), пояснюючи, що це снігова метелиця - явище, дивне для південних жителів. Учений визначив протяжність узбережжя Чорного моря, розповів про річки, що в нього впадають, виміряв відстані між окремими населеними пунктами. Записки Геродота є чи не єдиною писемною пам’яткою географії Півдня України з достовірними відомостями про цю місцевість. Завдяки ним і на 500 років пізнішим свідченням географа та історика Страбона ми маємо чіткіше уявлення про нашу велику і славну землю.

Геродот (484 - 425 рр. до н. е.)

Україна дивовижна

Яку нас виникли грецькі міста

У VIII -VI ст. до н. е. на північних берегах Чорного моря виникли грецькі міста-колонії. Серед них Ольвія (з грецької - «щаслива») - тепер с. Пару- тине Миколаївської області; Пантікапей («рибний шлях») - нині м. Керч; Херсонес («півострів») - м. Севастополь; м. Феодосія («божі дари») та ін. Греки переселялися на наші землі через збільшення кількості населення на своїй батьківщині. Деякі з їхніх колоній стали містами-державами, досягли вершин розвитку і проіснували майже тисячу років.

Мал. 3. Залишки стародавнього храму в Херсонесі (АР Крим, Україна)

ВІДОМОСТІ В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. Після утворення Київської Русі завдяки арабським та європейським мандрівникам і купцям відомості про територію України значно поширилися у світі. Їхні звіти містили географічну інформацію про окремі українські землі, господарське й політичне життя на них.

Перші вітчизняні згадки про територію нашої держави є в літописах, княжих грамотах, літературних творах. У найдавнішому літописі «Повість минулих літ» автор уперше вживає назву «Русь» (852 р.), намагається відповісти на запитання: «Звідки пішла Руська земля?», змальовує її природу, описує народи, які заселяли ці землі, їхні політичні й торгові зв’язки з іншими державами, що здійснювалися суходолом, річками й морем, у тому числі й «шляхом із варягів у греки» - торговельним річково-морським сполученням (по Дніпру й Чорному морю) півночі Європи із Середземним морем. У Київському й Галицько - Волинському літописах вживається назва «Україна» (вперше - 1187 р.). У них повідомляється про заснування давньоруських міст, спорудження замків, церков, заселення й освоєння нашими пращурами нових територій.

Після завоювання українських земель Литвою та Польщею географічні відомості про наші території містяться здебільшого в хроніках й урядових документах цих держав, а з розвитком Запорозької Січі - в козацьких літописах. У ті часи зросла зацікавленість європейців територією України та її народом, про що свідчать щоденники, звіти й донесення італійських, французьких, німецьких, австрійських, шведських мандрівників і послів, а також мандрівників з Арабського Сходу. Вони згадують про гостинність людей, їхній миролюбний характер.

Про Скіфію

«Країна скіфів багата на траву і є добре зрошуваною рівниною. Тут течуть річки… п’ятигорловий Істр, за ним Тірас, Гіпаніс, Борисфен і Танаїс. З усіх річок Борисфен найприбутковіша: вона дає чудову рибу у величезній кількості; вода її вельми приємна на смак і відзначається чистотою; вздовж неї тягнеться добротна орна земля; в її гирлі сама собою осідає сіль».

Геродот, V ст. до н. е.

Ібн Баттута (1304 - 1377)

Україна дивовижна

Ібн Баттута на землях України

У XIV ст. на наших землях, у Криму, побував відомий арабський мандрівник Ібн Баттута. Він відвідав м. Керч і фортецю Солхат (нині - м. Старий Крим). Та найбільше його вразила Кафа (м. Феодосія). Численні кораблі заходили і виходили з порту. Вони везли зерно, полотно і хутра із Московії, невільників - із Кавказу і Поволжя. Мандрівник, який бачив чимало портів світу, Кафу відніс до найзначніших.

Опис України

«Щоб утвердити Вас не слабими словами, а радше солідним вчинком, смію в повній пошані й глибокій покорі подарувати… опис цієї великої граничної країни України, що лежить між Московією і Трансільванією., розлогі рівнини якої стали до тої міри родючими, до якої були раніше пустинними. .На долученій карті можете в одну мить побачити з кожної точки погляду цю простору землю України».

Ґійом Левассер де Боплан, 1651 р.

ДОСЛІДЖЕННЯ В ХУІІ - ХІХ ст. З початку 1630-х рр. за запрошенням польського короля на українських землях перебував французький військовий інженер і картограф Ґійом Левассер де Боплан. Упродовж 17 років він мандрував Україною, вибираючи місця для зведення фортець і різних укріплень з метою захисту південних кордонів тодішньої держави. А заодно ознайомлювався з Україною, її природою, життям і господарською діяльністю місцевого населення, розташуванням поселень, шляхів тощо. Згодом Боплан опрацював зібраний на українських землях матеріал і видав книжку «Опис України» (уперше під такою назвою в 1660 р.).

Цей твір викликав велике зацікавлення в Європі: він містив чимало інформації про історію, географію, культуру й побут українців. У ньому барвисто розповідалося про боротьбу запорозьких козаків проти османів, татар, конфлікти і війни з правлячою елітою Речі Посполитої. Важливість такої праці полягала у відкритті для науки і широкого загалу українських теренів, історії та самобутності народу. Згодом «Опис України» було перекладено англійською, німецькою, польською, російською мовами. Крім того, Ґійом де Боплан створив докладні карти України (про це йтиметься далі). І донині «Опис» та карти Боплана є цінними джерелами географічної інформації про тогочасну Україну.

Із XVIII ст. географічні дослідження України стали систематичними. Їх здійснювали польські, австрійські й російські дослідники, які вивчали її територію, щоб виявити природні багатства для експлуатації урядами своїх

Сучасне видання «Опису України» Ґійома де Боплана (2012 р.)

Україна дивовижна

Внесок українців у вивчення світу

Українські вчені та мандрівники брали участь у дослідженнях різних регіонів світу. Мореплавець Юрій Лисянський був одним із керівників навколосвітнього плавання в 1803 - 1806 рр. Геолог Єгор Ковалевський у 1847 - 1848 рр. досліджував Східну Африку, побував у Китаї та Монголії. Микола Миклухо-Маклай у 1870 - 1876 рр. здійснив 10 мандрівок до Австралії та островів Океанії, де вивчав місцеві народи.

країн. Згодом дослідження проводили вчені, які працювали в Київському, Львівському, Харківському, Одеському університетах.

ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОГО ЧАСУ. Становлення української географії припадає на початок XX ст. Воно пов’язане передусім з іменем Степана Рудницького. Учений викладав географію у вищих навчальних закладах Львова і Харкова, Відня (Австрія) і Праги (Чехія). С. Рудницький зробив вагомий внесок у розвиток фізичної й політичної географії та картографії. Він першим комплексно описав територію України. У багатьох працях учений обґрунтував необхідність створення незалежної Української держави. Багато зробив С. Рудницький для викладання географії у школах: склав першу настінну карту України, видав низку підручників. Праці та карти, створені ним, видавалися різними мовами. Життя видатного вченого обірвалося трагічно: він був репресований і загинув у 1937 р. на засланні.

СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Нині вчені-фізико-географи вивчають територіальне поширення компонентів природи в Україні, а також їхні поєднання - природні комплекси. Працюючи на місцевості, вони використовують інформацію про неї, отриману завдяки аерокосмічним спостереженням. Тривалі багаторічні науково-дослідні роботи та спостереження проводять у спеціально обладнаних установах - географічних стаціонарах. Деякі з них спеціалізуються на вивченні метеорологічних явищ, водного поверхневого стоку, змивання і руйнування ґрунтів, снігових лавин та ін. Комплексні (ландшафтознавчі) дослідження проводять у Чорногірському та інших географічних стаціонарах (мал. 4).

Степан Рудницький (1877 - 1937)

Рекорди України

Перші підручники з географії для школярів українською мовою створили Степан Рудницький («Коротка географія України», 1910 р.) та педагог Софія Русова («Початкова географія», 1911 р.).

Мал. 4. Чорно-гірський стаціонар

Мал. 5. Українська наукова станція «Академік Вернадський» в Антарктиді

Дослідники соціально-економічної географії вивчають територіальні особливості розвитку складових частин суспільства. Сучасна українська географія приділяє багато уваги питанням взаємодії людини і природного середовища, вивченню екологічних проблем.

У наш час географічні дослідження здійснюють вчені Інституту географії Національної академії наук України, університетів та інших установ країни. Із 1996 р. українські вчені проводять наукові дослідження в Антарктиді на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» (мал. 5).

Емблема української антарктичної станції

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Перші географічні відомості про землі нинішньої України містяться в працях давньогрецького вченого Геродота.

• Перші вітчизняні згадки про українські землі є в літописах і княжих грамотах; назва «Україна» вперше згадується у Київському літописі в 1187 р.

• Основоположником сучасної української географії вважають Степана Рудницького.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. У яких джерелах дослідники знайшли перші географічні відомості про територію нашої держави?

2. Чому грецькі вчені античної доби цікавилися нашими землями? Яку частину України вони знали найкраще?

3. Пригадайте, хто з відомих українських учених досліджував материки й океани нашої планети.

4. Поміркуйте, чому книжку Г. де Боплана «Опис України» називають перлиною українознавчої літератури XVII ст.

5. Які дослідження здійснюють українські географи в наш час?

6*.Відомо, що давньогрецький історик Геродот побував на північному узбережжі Чорного моря, описав річки Істр, Тірас, Борисфен, Гіпаніс, ймовірно, відвідав Ольвію і Херсонес. Використовуючи знання з історії України, з’ясуйте, про які сучасні географічні об’єкти йдеться. Покажіть їх на карті.

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

Користуючись додатковими джерелами інформації, дізнайтеся, де народився, навчався і працював видатний український учений-географ Степан Рудницький.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити