Підручник Географія 8 клас - В.М. Бойко - Абетка 2016

Розділ ІІІ ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

§ 30. ОЗЕРА, ШТУЧНІ ВОДОИМИ

♦ Пригадайте, які бувають за походженням озерні улоговини.

♦ Що відносять до штучних водойм?

ТИПИ ОЗЕР. Озера називають блакитними перлинами, синіми очима Землі. В Україні їх близько 20 тис., однак більшість з них є невеликими озерцями в долинах річок. Тільки 40 водойм мають площу понад 10 км2, та й ті неглибокі. Розташовані озера по території України нерівномірно. Найбільші з них розміщені в пониззі Дунаю, на узбережжях Чорного й Азовського морів, Поліссі та в Карпатах. Вкрай мало їх у лісостеповій і степовій смугах. Здебільшого озера прісні, солоними є лише кілька десятків озер на півдні України. Озера України мають різноманітні за походженням улоговини і різняться водним режимом - зміною рівнів та об’ємів води в них.

Карстові озера утворились унаслідок розчинення гірських порід водою. Таке походження мають Шацькі озера, що у Волинській області. Всього до них належать близько тридцяти озер, з яких найбільшим є Світязь (мал. 109). Його називають геологічним дивом: розташовуючись серед крейдових порід, які здатні розчинятися, озеро залишається повноводним. Це відбувається завдяки живленню не тільки атмосферними, а й напірними підземними водами. Вода в озері надзвичайно м’яка і прозора. Світязь сполучений каналом з озерами Пулемецьким та Лукою. Загалом Шацькі озера стічні, розташовані в басейні Західного Бугу. Невеликі карстові озера є на Поліссі й Поділлі, у Карпатах і Кримських горах. Рівень води в карстових озерах коливається за сезонами: найвищий він навесні, найнижчий - наприкінці літа або на початку осені.

Льодовикові озера утворились у невеликих заокруглених зниженнях, вироблених льодовиками на схилах хребтів. Вони трапляються на масивах Свидовець і Чорногора в Українських Карпатах. Це озера Бребенескул, Марічейка, Несамовите (див. мал. 70 на с. 100). Загатні озера виникають внаслідок обвалу або зсуву гірських порід і перегородження ними русел гірських річок. Саме так у верхів’ях карпатської річки Теребля утворилося озеро Синевир. Зусібіч воно оточене горами, порослими віковими соснами, смереками, буками (мал. 110). Озеро невелике, але достатньо глибоке (24 м).

Мал. 109. Карстове озеро Світязь

Рекорди України

Найглибшим в Україні є озеро Світязь, середня глибина якого становить 7 м, а максимальна - 58,4 м. Вода в ньому така чиста і прозора, що й на глибині 8 м видно дно.

Подорож у слово

Назва озера Світязь, за однією з версій, у перекладі з литовської означає світле, біле, за іншою, походить від праслов'янського слова вити, тобто назва пов'язана з конфігурацією озера - звивисте, криве.

Рекорди України

Найбільш високогірним озером в Україні є Бребенескул, що лежить на абсолютній висоті 1 801 м біля однойменної вершини Українських Карпат.

Подорож у слово

Назва Синевир походить від слів синій і вир - пучина, глибока яма. Кришталево чиста вода в озері має блакитний відтінок, за що в народі його називають «Морське око».

На Закарпатті є декілька вулканічних озер, що утворилися після заповнення водою кратерів вулканів (Синє, Липовецьке).

Заплавні озера і озера-стариці - результат роботи річок. Заплавні озера виникають на заплаві річки внаслідок відокремлення рукава або затоки від основного русла річковими наносами. Озера Ялпуг, Кугурлуй, Кагул є найбільшими серед заплавних прісноводних озер України. Вони утворилися внаслідок затоплення заплави Дунаю її притоками, які відділені від головної річки піщаними валами або дамбами. Протоками ці озера сполучні з Дунаєм і живляться його водами під час великих повеней. Коливання рівня води в них пов’язане з паводками на Дунаї. Озера-стариці - це озера в старих покинутих річкою руслах. Зазвичай вони невеликі за площею. Поширені в долинах річок рівнинної частини України - в заплавах Дніпра, Десни, Сули, Псла, Сіверського Дінця. Водночас у деяких розширених і знижених місцях заплав річка може заливати великі площі (озера Люб’язь і Нобель на річці Прип’ять).

Мал. 110. Загатне озеро Синевир

Заплавне озеро Ялпуг

На рівнинних морських узбережжях поширені озера, що утворилися в результаті відокремлення від морів колишніх заток. Вони відгороджені вузькими й низькими пересипами з піску, гальки, черепашок чи гравію, що намиті морськими хвилями і прибережними течіями. Ці озера доволі великі, але мілководні. Більшість з них є лиманними озерами, тобто колишніми лиманами, перетвореними на озера. Лимани - це видовжені (до 20 -40 км) затоки, що утворюються в результаті затоплення морем долин річок біля їх гирл. Найбільші озера-лимани - Дністровський і Молочний - прісні; з них існує стік у Чорне й Азовське моря.

Рекорди України

Найбільшим за площею прісним озером в Україні є Ялпуг (149 км2), найбільшим прісноводним лиманом - Дністровський (360 км2).

Подорож у слово

Назви Сасик і Сиваш перекладаються з тюркських мов майже однаково - Озеро, що має запах гнилі та Гчиле озеро.

Мал. 111. Сиваш

Є лиманні озера безстічні й солоні: Сасик-Кундук, Шагани, Хаджибейський, Тилігульський лимани. Вони витягнуті на десятки кілометрів, але мілководні - глибина не перевищує 3 м, тому вода в них прогрівається до +30 °С. Часто озера-лимани мають цілющі грязі. Відомий лікувальними грязями, на базі яких працюють численні курорти, Куяльницький лиман. Рівень води в ньому регулярно зазнає змін. У посушливі роки, коли пересихала річка Великий Куяльник, що його живить, площа лиману зменшувалася майже вдвічі.

Уздовж берегів Степового Криму є відокремлені пересипами затоки, які утворилися в результаті затоплення морем сухих долин та балок. Через ділянки пересипів морська вода продовжує проникати в озера й насичувати їх солями. Такі озера називають сивашами. Вони так само неглибокі, мають високу солоність води і великі відклади лікувального мулу - цілющих грязей. Найбільші озера-сиваші - Донузлав і Сасик-Сиваш, поряд з яким розташоване місто-курорт Євпаторія. Грязі Сакського озера унікальні за своїм складом і цілющим упливом на організм людини.

Озером інколи називають затоку Азовського моря Сиваш (мал. 111). Вона майже повністю відокремлена від моря піщаною косою Арабатська Стрілка і сполучена з ним лише двома вузькими протоками на півночі. Солоність води в затоці-озері - понад 220 %о. Його солі - цінна мінеральна сировина.

Води великих прісних озер України є джерелами водопостачання населення, їх використовують для зрошення, в них розводять рибу. Мальовничі поліські й карпатські озера є привабливими об’єктами для численних туристів.

ШТУЧНІ ВОДОЙМИ. Крім природних в Україні є багато штучних водойм - ставків і водосховищ. Ставки, яких налічується майже 29 тис., являють собою перегороджені греблями частини невеликих річок або заповнені водою балки. Вони є в усіх регіонах України, їх використовують для розведення риби та відпочинку людей. Водосховища - це великі штучні водойми, створені для нагромадження води і подальшого її використання та регулювання стоку річки протягом року. Найбільші з них споруджено на Дніпрі - Київське, Канівське, Кременчуцьке (мал. 112), Кам’янське, Дніпровське, Каховське. Вони утворюють каскад - групу, розміщену уступами за течією річки (мал. 113). Створення Дніпровського каскаду тривало майже півстоліття з 20-х років ХХ ст. і було пов’язане з використанням води Дніпра для виробництва електроенергії. Перше Дніпровське водосховище створювали насамперед для поліпшення судноплавства на ділянці дніпровських порогів та для потреб ГЕС, а Каховське мало забезпечити зрошування посушливих степових територій. Потужна ГЕС є супутником Дністровського водосховища на однойменній річці. Великі штучні водойми є також на інших річках. Їх створено біля ТЕС і АЕС, промислових центрів і великих міст, їх води зрошують чимало сухих земель.

Ставок у с. Княгиничі (Івано-Франківська область)

Рекорди України

Найбільшим за площею водосховищем в Україні є Кременчуцьке площею 2 252 км2, найглибшим - Дніпровське глибиною 54 м.

Мал. 112. Кременчуцьке водосховище утворене греблею однойменної ГЕС

Мал. 113. Схема розташування водосховищ Дніпровського каскаду

Проте з водосховищами пов’язана й низка негативних явищ. Їх води так сильно розмивають береги, що ті поступово відступають на десятки метрів. Щоб цьому запобігти, береги водосховищ укріплюють бетонними плитами. Поширене й «цвітіння» води влітку - інтенсивне розмноження дрібних водоростей, які при цьому поглинають з води багато кисню. Це призводить до масової загибелі риби. Для запобігання цьому лиху розводять білого амура і товстолобика - риб, які живляться фітопланктоном, очеретом і осокою.

КАНАЛИ. З метою перерозподілу вод по території задля потреб господарства створюють штучні водотоки - канали. Ними постачають воду для найбільших промислових районів і міст, зрошують і осушують землі.

Найдовшим в Україні є Північнокримський канал (400 км). Його штучне русло має ширину 115 м і глибину 6 м. Він найбільший і за об’ємом води, що транспортується. Канал простягнувся від Каховського водосховища через Перекопський перешийок до м. Керчі. Від нього у різні боки відходять зрошувальні канали. Більша частина каналу проходить у земляному руслі, що спричиняє значне просочування води вглиб. Північнокримський канал працює сезонно: його заповнення починається в березні, а в листопаді подача води припиняється. У зв’язку з окупацією Криму Росією з травня 2014 р. подача дніпровської води на півострів була припинена.

«Цвітіння» води

Північнокримський канал

У Каховському зрошувальному каналі, який так само відходить від Каховського водосховища, вода утримується протягом всього року. На всій його протяжності рух води здійснюється самопливом, без допомоги насосних станцій. Для запобігання просочуванню води вглиб по всій його довжині русло вкрите ґрунтово-плівковим екраном. У останні роки водозабір в усі канали істотно зменшився. Водопостачання для промислових районів і міст здійснюють канали Дніпро - Донбас, Дніпро - Кривий Ріг та ін. На Поліссі й у Західній Україні створено густу мережу вузьких осушувальних каналів і ровів, якими в річки скидають води з надмірно зволожених територій.

Каховський зрошувальний канал

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Найбільшими озерами в Україні є Дністровський і Молочний лимани, Сасик (Кундук), Ялпуг, найглибшими - Світязь, Синевир.

• Дніпровський каскад утворюють Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам'янське, Дніпровське, Каховське водосховища.

• Великими каналами в Україні є Північнокримський, Каховський, Дніпро - Донбас.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які озера за походженням улоговин поширені в Українських Карпатах?

2. Як утворюються лиманні озера? Наведіть приклади таких озер в Україні.

3. Чому розміри і форма заплавних озер часто змінюються?

4. З якою метою створюють водосховища? На яких річках їх створено?

5. Яку роль відіграють канали? Розкажіть про відомі вам канали.

6. Які озера та штучні водойми є у вашій місцевості? Як їх використовують?

7*.Поміркуйте, яке озеро можна назвати «українським Байкалом». Розкажіть про походження його озерної улоговини.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7. Продовження. Початок див. на с. 147

2. На контурній карті зазначте назви озер і лиманів України: Ялпуг, Сасик, Шацькі, Синевир; Дніпровсько-Бузький, Молочний, Дністровський.

3. Позначте і підпишіть на карті назви водосховищ і каналів: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам'янське, Дніпровське, Каховське; Північнокримський, Дніпро - Донбас, Каховський.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити