Підручник Географія 8 клас - В.М. Бойко - Абетка 2016

Розділ ІІІ ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

§ 33. ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ТА ЇХ ОХОРОНА

♦ Пригадайте, ґрунти яких типів поширені в Україні.

♦ Які ґрунти відзначаються найвищою родючістю?

ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ. Із курсу історії України вам уже відомо про одну з найдавніших у Європі

культур обробітку землі - землеробську трипільську культуру, відкриту археологами біля с. Трипілля (Київська область). Вже у IV-ІІІ тис. до н. е. наші далекі предки осіли на землях Правобережної України і вирощували там хліб. Відтоді землеробство, зокрема хліборобство стали суттю способу життя давніх українців. Український селянин завжди шанобливо ставився до землі- годувальниці, любив і плекав її. За це вона століттями віддячувала йому щедрими врожаями. Коли ж на початку ХІХ ст. під обробіток потрапили неозорі чорноземні простори степової України, вона стала першою житницею Європи.

Вирощені врожаї - це результат спільної роботи і людини, і природи. Важливим природним чинником успіху землеробства завжди був ґрунт як основа земельних ресурсів. Земельними ресурсами країни є землі, які використовуються чи можуть використовуватися людиною для її потреб. Весь земельний фонд України, по суті, є такими землями. Їх використовують у сільському і лісовому господарстві, на них зводять житлові будівлі й промислові об’єкти, прокладають транспортні шляхи. Частину земель займають природні й штучні водойми, що також використовуються у господарських цілях.

Близько 70 % земельного фонду України - сільськогосподарські угіддя. Більшість з них мають родючі ґрунти і дуже розорані. Орні землі (рілля) становлять 4/5 від загальної площі сільськогосподарських угідь - це один із найвищих показників у світі. У структурі сільськогосподарських угідь України переважають чорноземні ґрунти різних видів - майже 60 % (табл. 7).

Мал. 121. Орні землі в Україні переважають серед сільськогосподарських угідь

Таблиця 7

Структура ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь України

Ґрунти

Частка у загальній площі, %

Дерново-підзолисті та дернові

10,4

Сірі лісові й темно-сірі опідзолені

11,0

Чорноземи

59,8

Каштанові

3,1

Буроземи

1,2

Коричневі

0,1

Лучно-чорноземні й лучні

7,2

Лучно-болотні, болотні й торфовища

3,2

Інші

4,0

Усього

100,0

ДОСЛІДЖЕННЯ В. ДОКУЧАЄВА. Наприкінці ХІХ ст. ґрунти Центральної і Східної України (насамперед Полтавщини) вивчав природознавець Василь Докучаев, якого називають основоположником ґрунтознавства як науки. Він очолював експедиції, учасники яких зібрали декілька тисяч зразків ґрунтів, сотні зразків гірських порід і рослин. Зібрані зразки стали експонатами Полтавського природничо-історичного музею (нині - Полтавський краєзнавчий музей), створеного за ініціативою вченого. Результати досліджень були удостоєні золотої медалі Всесвітньої виставки в Парижі у 1889 р.

В. Докучаєв сформулював так званий закон зональності, що показує «найщільніший зв’язок клімату, ґрунтів, тваринних та рослинних організмів».

Василь Докучаєв (1846 - 1903)

ЗМІНИ ҐРУНТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. Така висока розораність земель, як в Україні, нерідко призводить до посилення водної та вітрової ерозії ґрунту - знесення його родючого шару. Внаслідок цього трапляються пилові бурі, виникають яри та балки (мал. 122). Великої шкоди ґрунтам завдають неправильний обробіток, безсистемні зрошування і внесення мінеральних добрив. Внаслідок цього ґрунти руйнуються та виснажуються, знижується їх родючість. Тривалий час люди використовували отрутохімікати проти шкідників культурних рослин (бур’янів, різних комах), нехтуючи їхнім шкідливим впливом на здоров’я людей і тварин. Це стосується і надмірної кількості нітратів, що засвоюються сільськогосподарськими рослинами внаслідок внесення мінеральних добрив під час їх вирощування. Ускладнює екологічну ситуацію в Україні й неналежне зберігання отрутохімікатів та добрив - часто у необладнаних приміщеннях, а то й просто неба. Нерідко ці речовини потрапляють у ґрунт й отруюють його, спричиняючи захворювання людей.

Рекорди України

Найбільшим в Україні яром є Смілянський (завдовжки 8 км і завглибшки 70 м), що виник поблизу м. Канева (Черкаська область).

Мал. 122. Яри знищують великі площі родючих земель

Значним забруднювачем ґрунтів є також комунальне господарство населених пунктів, особливо міст. Внаслідок життєдіяльності людей нагромаджуються тверді побутові відходи, що їх вивозять на відкриті сміттєзвалища, а також каналізаційні побутові стоки. Шкідливі речовини, що нагромаджені в них, потрапляють у ґрунт.

ОХОРОНА ҐРУНТОВИХ РЕСУРСІВ. Для підтримання ґрунтів у належному стані необхідно вживати різних заходів. Ви вже знаєте, що дерева і кущі, насаджені на схилах ярів, зупиняють їх ріст. Схили височин потрібно розорювати упоперек, щоб запобігти змиванню ґрунту поверхневими водами. Землі, що потребують зрошення, зрошувати потрібно в міру.

Важливо науково обґрунтовано вносити в грунт мінеральні добрива. Перехід на землеробство, яке застосовує органічні добрива й біологічні методи захисту рослин від шкідників і бур’янів, уможливить відмову від застосування отрутохімікатів і мінеральних добрив.

Чорноземні ґрунти - національне багатство України

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Україна має дуже великі земельні ресурси, проте ґрунти потребують раціонального використання і комплексних заходів з їх охорони.

ЗАПИТАННЯІ ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте ґрунтові ресурси України. Як їх використовують?

2. Яких змін зазнають ґрунти в результаті господарської діяльності людини?

3. Якої шкоди завдають ґрунтовим ресурсам яри? Як з ними можна боротися?

4. Чим небезпечне використання мінеральних добрив?

5. Яких заходів необхідно вживати для збереження ґрунтів?

ПРОВЕДІТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вплив людини на родючість ґрунтів

1. Дізнайтеся, які ґрунти поширені у вашій місцевості. Якою є їхня родючість?

2. Під які угіддя їх використовують? Які сільськогосподарські рослини вирощують на орних землях?

3. Як на родючості ґрунтів позначився вплив господарської діяльності людини? Чи застосовують засоби для підвищення родючості ґрунтів? Які?

4. Яких, на вашу думку, потрібно вживати заходів для раціонального використання й охорони ґрунтів у вашій місцевості?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити