Підручник Географія 8 клас - В.М. Бойко - Абетка 2016

Розділ IV НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Тема 1. Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України

§ 51. МЕХАНІЧНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ

♦ Пригадайте, як змінилася кількість населення України у ХХІ ст.

♦ З яких причини люди можуть переміщуватися до інших країн та між окремими регіонами України?

ВИДИ І ПРИЧИНИ МІГРАЦІЙ. Як ви вже знаєте, зміна кількості населення окремих країн і регіонів залежить не тільки від природного, а й від механічного руху населення. Механічний рух населення, або міграція, - це переселення людей з однієї території на іншу зі зміною місця проживання назавжди або на більш- менш тривалий час.

Міграції бувають різних видів (мал. 195). Залежно від того, чи перетинають люди під час переселення державні кордони, розрізняють внутрішні та зовнішні міграції. Внутрішні міграції відбуваються всередині країни між різними поселеннями і регіонами. До зовнішніх міграцій належать: виїзд людей за межі країни свого проживання (еміграція), в’їзд до країни (імміграція) або повернення до країни попереднього проживання (рееміграція).

За часом перебування людей на місці вселення виокремлюють міграції постійні й тимчасові, а серед останніх - сезонні (пов’язані, наприклад, із сезонною роботою).

Механічний рух характеризують такі показники: кількість тих, хто прибув на певну територію за якийсь проміжок часу (наприклад, за рік); кількість тих, хто вибув з неї; механічний приріст - різниця між названими величинами. Якщо йдеться про зовнішню міграцію, то формула для обчислення механічного приросту (МП) матиме вигляд: МП = І- Е, де І- показник імміграції; Е - показник еміграції. Як і у випадку з природним рухом, показники механічного руху населення виражаються абсолютними числами і відносними величинами (у проміле, %о).

Подорож у слово

Слово міграція у перекладі з латинської означає переселення.

Мал. 195. Види міграцій за різними ознаками

Мотиви міграцій людей можуть бути різними:

а) соціально-економічні - пов’язані з пошуком місць з вищим рівнем життя, місць роботи (так звана трудова міграція) або навчання;

б) сімейно-побутові - пов’язані зі шлюбом, об’єднанням родин;

в) політичні, національні, релігійні - через певні переслідування, повернення на батьківщину своїх предків;

г) воєнні - внаслідок воєнних дій на території проживання;

д) природні та екологічні - через несприятливі природні умови, стихійні лиха, екологічні катастрофи.

ОСНОВНІ ВИДИ І НАПРЯМКИ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СВІТІ. Нині понад 230 млн осіб проживають за межами країн свого народження, більшість з них - у розвинутих країнах Західної Європи, Північної Америки, в Австралії. Майже кожний сьомий мешканець країн цих регіонів народився поза їх межами. Це результат активних міграційних процесів, що зумовлені переважно соціально-економічними причинами. До США і Канади найбільше людей мігрує з країн Латинської Америки та Азії, а до країн Західної Європи - з Азії, Північної Африки, країн колишнього СРСР.

У сучасному світі міграційні процеси набули таких характерних рис.

1) Водночас із традиційними економічними причинами (пошуками кращих умов життя) надзвичайно поширилися трудові міграції. Великі міжнародні ринки робочої сили сформувалися в Європі, Північній Америці, нафтодобувних країнах Перської затоки.

2) Різко посилився процес так званого відпливу розуму - міграція висококваліфікованих фахівців. Спочатку вони емігрували до розвинутих країн (США, Канади, західноєвропейських) із країн, що розвиваються (Латинської Америки, Азії). Згодом зросла кількість країн, що «переманюють розум» (Ізраїль, Південна Африка, нафтодобувні країни Перської затоки), а також тих, звідки «відпливає розум» (колишні соціалістичні країни, у т. ч. Україна).

3) Масштабними стали міграції (як внутрішні, так і зовнішні) внаслідок національних і релігійних конфліктів, збройних зіткнень і громадянських воєн, з політичних причин. Вони охопили чимало країн і регіонів Азії (Палестина, Ірак, Сирія, Афганістан), Африки, колишнього СРСР (Грузія, Азербайджан, Молдова, Україна).

4) Збільшується кількість екологічних біженців з територій, непридатних для проживання: переселенців із зон радіаційного забруднення (після аварій на АЕС - Чорнобильській в Україні, «Фукусіма-1» в Японії), територій, знищених виверженням вулканів, лісовими пожежами, наступом пустель, висиханням водойм (басейн Аральського моря у Казахстані та Узбекистані), ураганами й повенями (м. Новий Орлеан у США) тощо.

5) Чималих масштабів набуває нелегальна міграція. Це обопільна проблема для країн переселення мігрантів і транзитних (через які пролягає їхній шлях) країн. До них належить і Україна, через територію якої прямують до Європи численні мігранти з країн колишнього СРСР і Азії.

Основними мотивами міжнародних міграцій є економічні, у т. ч. заробітчанські

У світі зростає міграційний потік біженців і нелегалів

Унаслідок переселення мешканців після аварії на ЧАЕС м. Прип'ять перетворилося на поселення-привид

МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Внутрішні міграції мешканців України є міжрегіональними (міжобласними), міжрайонними, а також між окремими поселеннями. Серед останніх до недавнього часу переважали напрямки: з малого міста до великого (передусім до обласних центрів і столиці) та з села до міста. До соціально-економічних і сімейно-побутових причин міграцій додалися, на жаль, екологічні, політичні та воєнні. Внаслідок цього з’явилася велика кількість внутрішніх переселенців із Чорнобильської зони, Автономної Республіки Крим, окупованої Росією, тимчасово непідконтрольних Україні територій і зони дій АТО на сході країни (мал. 196).

Мал. 196. Розподіл внутрішніх переселенців з тимчасово окупованих територій України (дані станом на 04.02.2016 р.)

Рекорди України

За кількістю емігрантів (понад 6,5 млн осіб) Україна останнім часом увійшла до першої п'ятірки країн світу разом з Мексикою, Індією, Росією та Китаєм.

Зовнішні міграції населення України до кінця ХХ ст. здебільшого поширювалися на інші республіки СРСР. З проголошенням незалежності нашої держави в 1991 р. географія зовнішніх міграцій суттєво урізноманітнилася. З економічних (насамперед трудових) мотивів люди виїжджали як до Росії, так і до країн Європи, Північної Америки. Серед емігрантів найбільшою є частка чоловіків і молодих людей. Це вкрай негативно позначилося на демографічній ситуації й формуванні трудових ресурсів у нашій країні. Найбільш несприятливою була міграційна ситуація в Україні упродовж 1993 - 2003 рр., коли еміграція різко переважала над імміграцією. Останнім часом механічний приріст населення України є додатним.

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА. Тривала еміграція українців сприяла формуванню української діаспори в багатьох країнах світу. Діаспора - це розселення людей за межами своєї батьківщини. За різними оцінками, кількість осіб українського походження, які проживають поза межами України, становить від 10 до 20 млн осіб. Загалом вирізняють чотири хвилі формування української діаспори.

Перша еміграційна хвиля (з другої половини ХІХ ст. до Першої світової війни) утворилася через трудові причини. У цей час українці з Галичини, Закарпаття, Буковини мігрували до США, Канади, Бразилії, Аргентини, країн Західної і Центральної Європи. Вихідці з Право- і Лівобережної України оселилися в регіонах Російської імперії - Поволжі, Сибіру, на Далекому Сході.

Другу еміграційну хвилю (між двома світовими війнами) становили політичні біженці й нові заробітчани. Кількість українців (вихідців із Західної України) збільшилася в європейських країнах та Америці. З радянської частини України багато людей було депортовано (вивезено) в регіони Росії під час примусової колективізації та боротьби з українізацією.

Учасниками третьої еміграційної хвилі (у перші роки після Другої світової війни) були переважно втікачі з Радянського Союзу, а також частина вивезених німецькими окупантами на примусові роботи людей (так званих переміщених осіб), які не бажали повертатися на батьківщину. Вони емігрували до Австралії, США, Канади, Бразилії, Аргентини та інших країн. У Радянському Союзі географія української діаспори розширилася: водночас із депортацією репресованого населення відбулося масове добровільне переселення молоді на новобудови та новоосвоєні цілинні землі (до Росії, Казахстану). Розселенню українців сприяла також «шлюбна» міграція.

Подорож у слово

Діаспора в перекладі з грецької означає розсіяння.

Пам'ятник першим українським переселенцям у селі-музеї біля м. Едмонтон, Канада

Рекорди України

Порівняно з діаспорами інших народів світу закордонні українці мають найбільшу кількість різних громадських об'єднань (близько 3 тис.). Найбільше їх у Канаді - майже тисяча осередків: політичних, культурно-освітніх, професійних (об'єднання лікарів, учителів, інженерів, адвокатів), жіночих, молодіжних тощо.

Четверта еміграційна хвиля з України розпочалася після розпаду СРСР. Зумовлена економічними мотивами, вона спрямована до розвинутих країн Європи, Північної Америки, Ізраїлю, сусідніх країн. Водночас з’явилися нові країни переселення українців - в Азії (арабські країни) та Африці (Намібія, Південна Африка).

Розрізняють східну українську діаспору (у країнах колишнього СРСР) і західну (у країнах Європи і Західної півкулі). У східній діаспорі проживає щонайменше 5 млн українців (найбільше - в Росії, Казахстані, Молдові, Білорусі), у західній - майже стільки само (найбільше - у США, Канаді, Бразилії, Польщі, інших країнах Європи).

МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА. Масовий в’їзд іноземців на територію тієї чи іншої країни чинить суттєвий вплив на її соціально-економічне життя. Тому більшість країн, що приймають мігрантів, намагаються регулювати і контролювати міграційні процеси за допомогою міграційної політики. Її заходами, зокрема, є:

- запровадження в’їзду на свої території трудовим мігрантам з визначеними спеціальностями, надання переваги високоосвіченим фахівцям, особам молодшого віку тощо (США, Канада, Німеччина);

- створення умов, що унеможливлюють для мігрантів набуття статусу постійних жителів (Японія, Об’єднані Арабські Емірати);

- сприяння інтеграції іммігрантів у середовище корінних народів (країни Європи).

В Україні поки що немає цілісної державної політики щодо іммігрантів, хоча її законодавче оформлення є вкрай необхідним. Адже територія держави зазнає відчутного припливу іноземних громадян, у т. ч. транзитних мігрантів, кількість яких зростає.

Вихованці українського дитячого садка

Урок в українській школі

Українська діаспора (м. Торонто, Канада)

Українська діаспора в різних країнах активно підтримує євроінтеграційні прагнення України

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Міграція - це переміщення людей з однієї території на іншу зі зміною місця проживання. Міграції бувають внутрішні та зовнішні; постійні й тимчасові; за причинами виникнення - соціально-економічні, сімейно-побутові, політичні, національні, релігійні, воєнні, екологічні.

• Діаспора - це розселення людей за межами своєї батьківщини.

• Міграційна політика - сукупність заходів, за допомогою яких країни намагаються регулювати в’їзд іноземних громадян на свою територію.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які показники характеризують механічний рух населення?

2. Які є види міграцій за спрямованістю та причинами виникнення?

3. До яких регіонів і звідки спрямовані найбільші сучасні міграційні потоки у світі?

4. Розкрийте особливості формування української діаспори.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Під час економічної кризи з України в пошуках роботи і кращої долі виїхала велика кількість українців. Обґрунтуйте, які наслідки для нашої країни має така масова еміграція:

група 1 - позитивні наслідки;

група 2 - негативні наслідки.

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

Чи відомо вам щось про Світовий конґрес українців (СКУ) - міжнародне координаційне об’єднання українських громад у діаспорі? Дізнайтеся, коли його було засновано, українські організації із скількох країн світу він об’єднує. Який статус нині має Світовий конґрес українців в ООН? Охарактеризуйте його діяльність щодо підтримки України.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 12

Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України

1. На початок року кількість населення України становила 45 634 000 осіб. Визначте, якою вона стане на кінець року, якщо за цей рік у країні народилося 520 000 осіб, померло 662 000 осіб, виїхало з країни 14 500 осіб, в’їхало до неї 76 400 осіб.

2. Визначте показник природного приросту населення в областях України, якщо відомі показники народжуваності й смертності (див. додаток 5).

3. Зробіть висновок про те, в яких регіонах України існує депопуляція населення.
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити