Підручник Географія 8 клас - В.М. Бойко - Абетка 2016

Розділ І ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ

Тема 2. Топографічні карти

§ 8. ПЛАНИ МІСТ, СХЕМИ РУХУ ТРАНСПОРТУ

♦ Пригадайте, що таке план.

♦ Чим план відрізняється від карти?

ПЛАНИ МІСТ. У 6 класі ви докладно ознайомилися з планом і знаєте, що це зменшене великомасштабне зображення невеликої ділянки земної поверхні на площині за допомогою умовних знаків. Плани міст відрізняються від топографічної карти найбільшого масштабу більшою деталізацією об’єктів місцевості та призначенням (мал. 25).

Їх застосовують здебільшого для будівельного проектування. Зокрема, для складання креслень ділянок забудови, планування промислових районів, приміських зон, розвитку транспортної мережі. На планах міст відображають не тільки наземні об’єкти, а й підземні споруди (метро, каналізацію, колектори зв’язку тощо). Вони також призначені для орієнтування в цих населених пунктах: на них підписано назви вулиць, позначено важливі об’єкти, зупинки громадського транспорту та ін. Популярними серед туристів є панорамні плани та схеми у тривимірному виконанні.

Нині плани міст України, як і інші картографічні твори, поширені в електронному вигляді.

СХЕМИ РУХУ ТРАНСПОРТУ. Найпростіші плани називають схемами. На них зображають тільки окремі об’єкти. Так, схеми руху транспорту містять докладні технічні та експлуатаційні характеристики мережі шляхів. Наприклад, на схемі метрополітену Харкова (мал. 27) показано його діючі лінії й ті, що будуються, зазначено їх протяжність і станції, вказано обсяг пасажироперевезень. Схеми залізниць, що ви могли бачити їх на вокзалах або в потягах, допомагають орієнтуватися в розміщенні станцій.

Схема Національного архітектурно- історичного заповідника «Софія Київська»:

1 - Софійський собор; 2 - дзвіниця;

3 - трапезна; 4 - братський корпус;

5 - бурса

Мал. 25. Фрагмент плану центральної частини м. Києва

Мал. 26. Фрагмент панорамної туристичної схеми центральної частини м. Львова

ЗНАЧЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ І ПЛАНІВ. Топографічні карти і плани використовують для вивчення місцевості, орієнтування, вирішення різноманітних господарських завдань. Вони дають змогу визначати склад об’єктів місцевості, їх характеристики, положення та розміри, вимірювати відстані, площі, напрямки, висоти точок.

Людям часто доводиться подорожувати незнайомими місцями. Для успіху мандрівки потрібно уявляти маршрут і дотримуватися його. Для туристичної, скажімо, подорожі можна скористатися вже визначеним шляхом, що його розробили досвідчені туристи або туристична фірма. А можна спробувати розробити маршрут подорожі й самотужки, врахувавши особливості рельєфу місцевості, висоти точок, відстані між ними, кути напрямків руху. Це можна зробити за допомогою комп’ютера, скориставшись, наприклад, відомим сервісом Google Earth (Google Планета Земля).

Під час мандрівки зручно послуговуватися GPA-навігатором. Він дає змогу визначити і сторони горизонту, і азимут, і відстань до потрібного об’єкта, виміряти площу території і навіть установити швидкість вашого руху. Проте електронних пристроїв може не бути під руками. Крім того, вони залежать від джерел електроживлення, і під час тривалих подорожей техніка може вийти з ладу. Ось чому вміння й навички користуватися топографічною картою, планом, схемою й орієнтуватися на місцевості за допомогою компаса ніколи не втратять своєї важливості.

GPS-навігатор дає змогу визначити сторони горизонту, азимут, відстань до потрібного об'єкта, установити швидкість руху

За допомогою топографічної карти або плану міста можна заздалегідь прокласти оптимальний маршрут мандрівки чи екскурсії, а діставшись до обраної місцевості, зорієнтуватися на ній. Вміти орієнтуватися означає: визначати сторони горизонту, розпізнавати на місцевості рельєф та об’єкти, встановлювати своє місцезнаходження і шлях прямування.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• План міста відрізняється від топографічної карти ступенем деталізації об’єктів місцевості та призначенням.

• Схеми руху транспорту - це найпростіші плани, на яких зображають лише окремі об’єкти.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. За планом м. Києва (див. мал. 25) з’ясуйте, як на ньому позначено станції метро. На якій станції потрібно вийти, щоб якнайшвидше дістатися до перехрестя вулиць Володимирської і Прорізної? Які пам’ятки культури ви побачите, йдучи вулицею Володимирською до Володимирської гірки? Як звідти потрапити на Майдан Незалежності?

2. Користуючись мал. 26, прокладіть найкоротший маршрут від площі Ринок до Високого Замку на Замковій горі, що у Львові. Якими вулицями він пролягатиме? Які переваги для туриста має об’єкт з більшою відносною висотою?

3. Для чого людині потрібні плани міст?

4. Чи доводилося вам користуватись будь-якою схемою руху транспорту? Чи допомогла вона одержати потрібну вам інформацію?

ПРОВЕДІТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування

Уявіть, що ви мешкаєте в містечку Тулин. Користуючись фрагментом топографічної карти (мал. 18 на с. 33), прокладіть маршрут дводенного пішохідного турпоходу, метою якого є найвища вершина місцевості. Обираючи шлях прямування, зважте на такі важливі моменти:

1) середня швидкість, з якою рухається людина, становить 6 км/год;

2) наявність природних перепон (заболочених ділянок, крутих схилів, глибоких ярів тощо);

3) місце для ночівлі в наметах має бути зручним і безпечним.

Обґрунтуйте свій вибір маршруту.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Уважно розгляньте схему метрополітену в м. Харкові на мал. 27. Уявіть, що вам потрібно дістатися від однієї станції метро до іншої: група 1 — від станції «Південний вокзал» до станції «Ботанічний сад»; група 2 — від станції «Центральний ринок» до станції «Академіка Барабашова»; група 3 — від станції «Студентська» до станції «Наукова».

Якою лінією метро необхідно скористатися? Скільки зупинок потрібно проїхати? Чи потрібно робити пересадку, щоб перейти на іншу лінію? Обчисліть, скільки приблизно часу ви затратите на цей шлях, якщо тривалість поїздки між двома станціями в середньому становить 2,5 хв.

Мал. 27. Схема діючих та перспективних ліній Харківського метрополітену

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

1. Велика ілюстрована енциклопедія України. - К. : Махаон, 2007.

2. Ємченко О. П. Біографи голубої планети : Етюди про великих мандрівників. - К. : Веселка, 1984.

3. Шаблій О. І. Академік Степан Рудницький - фундатор української географії. - Львів - Мюнхен : РВВ Львів. держ. ун-ту, 1993.

4. Шевченко В. Тричі перший: видатний мореплавець та географ Юрій Лисянський. - К. : ДНВП «Картографія», 2003.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

для самоконтролю навчальних досягнень

1. Укажіть, який метод дослідження застосовують для збору фактичного матеріалу безпосередньо на місцевості.

А аерокосмічний

Б експедиційний

В картографічний

Г моделювання

2. Укажіть, хто склав перші докладні карти винятково земель України.

А Геродот

Б Ґійом де Боплан

В Степан Рудницький

Г Страбон

3. Зазначте, до якого елемента карти належать масштаб і проекція, в якій її виконано.

А допоміжне оснащення В картографічне зображення

Б легенда Г математична основа

4. Укажіть, яку проекцію застосовують для географічних карт України, якщо на них майже не спотворюються кути, площі, невеликі відстані.

А довільну

Б рівновелику

В рівнокутну

5. З'ясуйте, на яких картах територію України буде зображено докладніше.

А великомасштабних

Б середньомасштабних

В дрібномасштабних

6. Яка форма поверхні зображена на малюнку?

А горб

Б улоговина

В яр

Г кар'єр

7. Установіть відповідність між способами картографічного зображення та об'єктами і явищами, для зображення яких їх використовують.

1 значки

А ґрунти

2 ізолінії

Б температура повітря

3 лінійні знаки

В кордони держав

4 якісний фон

Г родовища корисних копалин


Д болота

8. Назвіть послідовно за часом створення джерела географічних відомостей про Україну, починаючи від найдавніших часів.

А електронні карти

Б наукові праці Степана Рудницького

В літопис «Повість минулих літ» і княжі грамоти

Г карта Ґійома де Боплана

9. Як розрізняють карти за призначенням? Де їх використовують?

10. Що таке геоінформаційна система (ГІС)?

11. Для чого призначений GPS-навігатор?

12. Яку карту називають топографічною?

13. За топографічною картою (див. атлас) виміряйте найкоротшу відстань від найбільшого населеного пункту до найближчого водного об'єкта.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити